Autoklaavide jääksoojuse taaskasutus

Autoklaavide jääksoojuse taaskasutus

AS Salvest on 1946. aastast Tartus tegutsev tugevate traditsioonidega Eesti toiduainetööstus. Ettevõtte jaoks on oluline oma tootmises kasutada võimalikult palju kodumaist toorainet ning arendada tooteid ja ka tootmist.

Projekt „Autoklaavide jahutusvee ja jääksoojuse taaskasutus ressursside optimeerimise eesmärgil“ viidi ellu KIK´i kaasfinantseeringul. 

Väljakutse:

AS Salvest toiduainete töötlemise eripära tingib valmistoodangu termiline töötlemine autoklaavides. Tulenevalt tootmisprotsessist, kus tooted, kas steriliseeritakse või pastöriseeritakse, kulub protsessile märkimisväärne kogus energiat ja jahutamiseks puurkaevu vett. Peale jahutusprotsessi suunatakse soe vesi kanalisatsiooni. Projekti käigus tuli leida lahendus, kuidas jahutusprotsessis tekkinud sooja vett koguda ja tagasi tootmisesse suunata.


Klient:

SALVEST AS

Koostöö:
FILTER AS
Valdkond:
TOIDUAINETÖÖSTUS

Projekti käigus teostatud tööd:

  • Automaatikasüsteemi projekteerimine
  • PLC programmeerimine
  • Ignition SCADA integreerimine
  • Kilbiehitus
  • Installatsioonitööd
  • Seadistamine
  • Dokumentatsiooni koostamine
  • Soojusenergia ja vee hulga aruannete väljastamine

Tulemus:

Uus süsteem võimaldab toodete jahutamisel tekkiva sooja vee võtta taaskasutusele tootmise tarbeveena.  Aastane keskmine soojusenergia kokkuhoid on 480 MWh ning põhjavee tarbimine väheneb sellest tulenevalt ca 23 000 kuupmeetrit. Projekt on jätkusuutlik ja peaks ära tasuma kahe ja poole aastaga.

Kõik sai teostatud projekti kohaselt. Tulemus isegi oodatust parem, kuna alguses tehtud arvutused olid tagasihoidlikud.

Teised meist

"Aeg on tootmises kõige väärtuslikum asi!

Meie seadmed on keerulised. Kohalikul turul on nende hooldamiseks seni kompetentsi nappinud. Ei saa alati loota sellele,
et seadme valmistaja tuleb kusagilt kaugelt kiiresti kohale ja teeb asjad korda.  Hea, kui abi on lähedal. Ja Atemixi abi on
olnud tõhus. Nende eelis on see, et mida nad ei tea, selle saavad hästi kiiresti teada – ja asjad toimivad!"
Kuldar Timmusk
Salvest AS-i tehnika- ja haldusjuht
Soovid oma Tootmist efektiivsemaks MUUTA?
Atemixi tehaste doktorid viivad iga tehase tippvormi ja aitavad seda vormi hoida. 
Küsi julgelt infot või pakkumist