-->

Digitaalne kaksik ehk “Digital Twin” – mis see on ja miks see on oluline?

Digitaalne kaksik muutub tootmises järjest olulisemaks tehnoloogiaks. Ka Atemixi arendatavas RTLS süsteemis on toodete, pooltoodete ja toorainete asukohad ja asukohtade muutumised näha just “digital twin-is” ehk digitaalses kaksikus. Mis see on ja mida see täpsemalt endast kujutab?

Mis on digitaalne kaksik?

Lihtsustatult kokku võttes on digitaalne kaksik füüsilise eseme digitaalne representatsioon reaalajas. Tegemist on tarkvaralise mudeliga füüsilistest esemetest või füüsilistest süsteemidest.

RTLS süsteemi kontekstis tähendab see, et näiteks laoruumi digitaalses kaksikus on info kõikide selles asuvate esemete kohta ning kui eseme positsioon muutub füüsiliselt, toimub infoedastus reaalajas digitaalsesse kaksikusse. Tänu sellele on eseme füüsiline positsioon alati teada.

Mõned näited, kuidas digitaalse kaksiku tehnoloogiat rakendatakse:

 • Tootmisandmete kogumine tehasest (masinate võimsused, töötemperatuurid jms), et simuleerida hüpoteetilisi stsenaariumeid parimate tootmistingimuste leidmiseks;
 • Lao digitaalne kaksik, kus on salvestatud kõikide esemete füüsilised positsioonid nende kiireks leidmiseks ning efektiivsemaks ressursijuhtimiseks;
 • Vormel 1 auto digitaalne kaksik, kus tänu sensorite ja anduritega kogutud infole on reaalajas näha auto tehnilised parameetrid (sh rikked ja vigastused, rehvide kulumine, mootori töörežiim) ning vastavalt sellele antakse sõitjale juhiseid ja infot, kuidas auto kõige kiiremini ja optimaalsemalt finishisse tuua.

Digital Twin tehnoloogia võtmeküsimus tööstuses – positsioneerimine

digitaalne-kaksik-uwb-positsioneerimineSenised digitaalse kaksiku tehnoloogiad on olnud läbimurre efektiivsuse tõstmisel, kuid neil on olnud ka üks suur probleem – reaalajas positsioneerimise täpsus. Kuid on ka optimaalne tehnoloogia, millel on potentsiaal see probleem lahendada. UWB ehk ultralairiba tehnoloogia abil on võimalik asukohta reaalajas tuvastada juba mõnesentimeetrise täpsusega (varasemalt olid eksimisvõimalused meetrites, mis ei ole aga laonduse ja tootmise puhul piisav täpsus).

UWB kiibid on täna kasutusel juba uuemates Samsungi ja Apple-i mobiilsetes seadmetes (Apple puhul juba aastast 2019) ning on võimaldanud turule tuua näiteks AirTag tehnoloogia lähipositsioneerimiseks.

Miks digitaalne kaksik on oluline?

Järjest suurenevate tarbimis- ja tootmismahtude juures on tooraine, pooltoodete ja toodete ladustamine muutunud tarne- ja tootmisahela võtmeosadeks. Et tagada efektiivset tootmist, kiiret tarnet millega inimesed on harjunud ning järjest väiksemate kasumimarginaalide säilitamist, ei saa ettevõtted lubada endale viivitusi, mis kaasnevad füüsiliste esemete otsimisega. 

Kui tarneahel on paigas, aitab see ettevõtetel tugevdada oma mainet usaldusväärsuse ja efektiivsuse osas, luues lojaalseid kliendisuhteid. Digitaalne kaksik on võtmetehnoloogia, mis tagab et esemed ei lähe kaduma ning laotöötajatel on võimalik need kiiresti ja efektiivselt leida. 

Lisaks sellele loob digitaalne kaksik ka reaalajas tehtavate simulatsioonide võimekuse. Tootmise või lao digitaalne kaksik võimaldab protsesse ja liikumisi enne rakendamist virtuaalselt testida, tegemata füüsilises keskkonnas muudatusi mille teostamine tänapäevases tihedas tootmisgraafikus muutub järjest keerulisemaks.

Lühidalt – digitaalsel kaksikul on potentsiaal, et tootmist saaks optimeerida seisakuteta.

Kuidas töötab digital twin Atemixi arendatavas RTLS süsteemis?

Nagu kirjeldasime RTLS süsteemi tutvustavas postituses, muudame tõstukid “targaks”. Kasutame toodete positsioneerimiseks kahte tõstukite külge paigaldatud markerit (tag). Need annavad vastavalt tõstuki liikumistele “ankrutele” signaale kauba asukoha muutumise kohta.

Kogu see andmestik salvestub nn “digitaalsesse kaksikusse” mis on tootmisala, lao- ja väliala digitaalne koopia. Kuigi mitmetes tegevusharudes kasutatakse digitaalse kaksiku tehnoloogia puhul täiemahulisi 3D simulatsioone, ei ole see RTLS süsteemi kontekstis optimaalne ega otstarbekas. 

Meie süsteemis on digitaalse kaksiku näol tegemist toodete positsioonide andmebaasiga, mille abil tõstukijuht saab need hiljem väikese vaevaga leida. Selleks saab andmebaasist genereerida “retsepti”, mille alusel leiab kaubad ja toorained vastavalt nende reaalaja positsioonidele kiiresti ja vähese vaevaga.

Soovid digitaalsest kaksikust ja tootmise digilahendustest rohkem teada?

Tööstus 4.0 leiab tootmises järjest enam rakendust ning Atemix on selle transformatsiooni esirinnas. Otsime järjepidevalt uusi digitaalseid ja robotiseeritud tootmislahendusi, et luua ärilist väärtust ja vabastada inimressurssi lihttöödelt. Strateegilise arengupartnerina viime tööstusettevõtted uuele tasemele.

Tutvu ka meie tehtud töödega, et näha kuidas tänapäevased tööstuslahendused aitavad ettevõtetel rohkem, kiiremini ja kasumlikumalt toota.

Soovid oma tootmist efektiivsemaks muuta?

Atemix on Sinu ettevõtte arengupartner digitaliseeritud tootmislahenduste rakendamisel.

   Kontaktandmed
   Hinnapäringuga kiire
   Varuosa
   Tootja
   Tootekood
   Nimetus
   Kogus
   Sobib ka asendus
   jah


    Contact details
    Request is urgent
    Spare part
    Manufacturer
    Product code
    Name
    Quantity
    Substitute allowed
    yes