-->

Tootmise digitaliseerimine. Kuidas alustada tootmise digitaliseerimist?

Tootmise digitaliseerimise puhul ei ole vaja enam mõelda kas alustada. Pigem on küsimus selles, kuidas tootmise digitaliseerimisega algust teha.

Lühidalt kokku võttes on tootmise digitaliseerimise eesmärk tootmistsüklit lühendada ja tootmist automatiseerida. Eduka digitaliseerimise tulemusteks suurem tootlikkus, võimalus pakkuda klientidele kvaliteetsemaid tooteid, võimalus toota personaliseeritud tooteid väiksemates partiides, kõrgem kliendirahulolu, kõrgem töötajate produktiivsus, madalamad tootmiskulud ja veel mitmeid teisi eeliseid.

Miks tootmise digitaliseerimisega veel laialdaselt ei tegeleta? Tõenäoliselt on küsimus ettevõtja või tootmisjuhi huulil kaks peamist küsimust:

 • Kuidas ma saan olla kindel, et tehtud investeeringud ennast ka ära tasuvad?
 • Kuidas digitaliseerimist alustada?

Mis on tootmise digitaliseerimine?

Tootmise digitaliseerimine lihtsustatult on tootmisprotsesside digitaalruumi viimine. See hõlmab endas nii digitaalset andmekogumist ja andmetöötlust, tootmisprotsesside juhtimist tervikuna tööstustarkvara abil, ning tootmisprotsesside vähemal või suuremal määral automatiseerimist vähendades tootmises inimfaktorit. Tootmise digitaliseerimise ideaal on Tööstus 4.0 ehk “tark tööstus”, kus tootmisseadmed “suhtlevad” omavahel ja teevad tootmisotsuseid pilvandmeside kaudu.

Eesti mõistes tähendab tootmise digitaliseerimine üldjuhul aga digilahenduste poole liikumist väikeste sammude kaupa – kas tootmisliinide või tootmisüksuste haaval.

Üks kõige mõistlikumaid ja suuremaid otsuseid tootmise digitaliseerimise teel on SCADA tööstustarkvara kasutuselevõtt. SCADA on süsteem, mis on loodud tehase protsesside visualiseerimiseks ja juhtimiseks vastavalt reaalajas kättesaadavale infole. See tähendab, et kogu tootmisüksuse töö on visuaalses kasutajaliideses lihtsalt jälgitav ja juhitav.

SCADA võimaldab kiiresti näha, millised tootmise osad on ülekoormatud ja millised alakoormatud. Samuti võimaldab see leida kiiresti tootmisseisakud ja pudelikaelad, mille kõrvaldamine aitab koheselt tootmist kiirendada.

Kuidas tootmise digitaliseerimist alustada?

Enne kui jõutakse konkreetsete tehniliste lahendusteni, tuleks paika panna mõtestatud protsess soovitud tulemuseni jõudmiseks. Pea ees tegevustesse tormamine ning riistvara ja tarkvara kokkuostmine iseenesest võivad aidata konkreetseid töölõike efektiivsemaks muuta, kuid see on pigem silmasidemega jahil käimine.

Igasugune digitaliseerimine peaks algama diagnostikast – täpsemalt digidiagnostikast. Digiaudit aitab saada ülevaate tootmise hetkeseisust ja võimalustest tootmist efektiivsemaks muuta. Digiauditi käigus selgub tootmise hetkeline digivõimekus ehk millisel määral ja mille jaoks täna oma väärtusahelas digitaaltehnilisi võimalusi rakendatakse.

Digidiagnostika tulemusena on võimalik koostada ettevõttele digitaliseerimise teekaart. Teekaardi eesmärk on anda ette konkreetsed sammud digitaliseerimisega alustamiseks ja jätkamiseks.

Eesmärk on alustada nendest tegevustest, mis toovad kõige väiksema ressursikuluga kõige suurema tootlikkuse kasvu ning alates sellest järk-järgult edasi liikuda. Seetõttu saab alati olla kindel, et tehtud investeeringud on mõistliku suurusega ning tasuvad end ära võrdlemisi lühikese ajaga.

Milliseid toetusi on võimalik tootmise digitaliseerimiseks saada?

Digitaliseerimiseks pakuvad erinevaid toetusi nii EAS kui ka kohalikud omavalitsused, sest Eesti tootmisettevõtete edukus tuleb kasuks kogu majandusruumile. Samuti on digilahenduste kasutuselevõtt oluline ekspordivõimekuse tõstmiseks, et püsida rahvusvahelises konkurentsis.

Tootmise digitaliseerimiseks või sellega seotud tegevusteks on võimalik taotleda näiteks järgmisi toetusi:

Toetuste sisu ja suurus muutuvad aasta-aastalt, kuid taotlemisel tasub alati olla esirinnas, sest kiirematel on eesõigus!

Kelle nõuandeid tootmise digitaliseerimisel kasutada?

Ligi 20 aastat tootmise digitaliseerimisega tegelenud ettevõttena soovitame digilahenduste planeerimisel ja teostamisel kasutada kogenud koostööpartnerite abi. Esmalt seetõttu, et majasiseselt ei ole selleks tavaliselt piisavat kompetentsi. Teisalt seetõttu, et standardprotseduure ja häid tavasid järgiv professionaalne koostööpartner loob koos töö teostamisega ka mõistetava dokumentatsiooni, mida saavad edaspidi vajadusel edukalt kasutada nii tootmisettevõtte tehnik kui ka teised koostööpartnerid.

Kuid veelgi olulisem põhjus on see, et digilahenduste loomise kogemusega ettevõte on olnud paljude tootmisettevõtete digitaliseerimise juures ja võtab sealt kaasa nii erinevate valdkondade kogemused kui ka kompetentsi, mis kiirendab teie tootmisettevõttes sobivate lahenduste leidmise protsessi ja vähendab vigade tekkimise võimalust.

Soovitame julgelt enda abi nii väikeste, keskmiste kui ka suurte tootmisettevõtete digitaliseerimiseks, sest teame omast käest kuidas ehitatakse üles edukaid ja kasumlikke tootmisüksuseid.

Soovid oma tootmist efektiivsemaks muuta?

Atemixi tehaste doktorid viivad iga tehase tippvormi ja aitavad seda vormi hoida.

   Kontaktandmed
   Hinnapäringuga kiire
   Varuosa
   Tootja
   Tootekood
   Nimetus
   Kogus
   Sobib ka asendus
   jah


    Contact details
    Request is urgent
    Spare part
    Manufacturer
    Product code
    Name
    Quantity
    Substitute allowed
    yes