Tööstustarkvara lahendused

Tööstustarkvara võimalused on tänapäeval väga laiad. Tööstustarkvara abil juhitakse seadmeid, muudetakse tehases toimuv nähtavaks ja arusaadavaks informatsiooniks, tuuakse andmed erinevatest süsteemidest kokku ja analüüsitakse neid. 

See on justkui kogu keha monitooring, mille abil on hetkega selge, kuidas organism töötab ning lisaks on võimalik selle abil ka keha tööd mõjutada ja juhtida. 

Atemixi tehaste doktorid suudavad luua selliseid süsteeme, mis juhivad protsesse ning näitavad reaalajas, kuidas su tehas töötab. Kui tehase juht sõidab puhkusele, piisab ühest pilgust arvutiekraanile ja pilt tehases toimuvast on viimse pisiasjani selge. Kui tehases juhtub mingi ootamatus, piisab telefonikõnest doktorile, kes oma arvuti taga istudes probleemi ära lahendab. 

Kui info tehase töö kohta on kogu aeg must-valgel näha, siis ongi võimalik kogu tootmist efektiivsemalt ja targemini juhtida.

 • PLC programmeerimine
  • PLC (Programmable Logic Controller) juhib igat automatiseeritud seadet. Kirjutame, muudame ja täiendame Siemensi kontrollerite programme. Kasutame Siemensi Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) tarkvara.
 • HMI visualiseerimine
  • Loome rakendusi HMI (Human-Machine Interface) operaatorpaneelidele, et võimaldada paremat ülevaadet tootmisliinidest ja -seadmetest.
 • SCADA programmeerimine
  • SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) on arvutisüsteemide ja sidevõrkude abil toimuv tehniliste protsesside jälgimine ja juhtimine. Kasutame Inductive Automation Ignition SCADA tarkvara platvormi, et koguda kõigi seadmete info ühtsesse keskkonda ja pakkuda efektiivset viisi tootmise juhtimiseks ja jälgimiseks. SCADA võimaldab täislahendust alustades lihtsatest seadmete juhtimise rakendustest lõpetades keerukate protsesside koordineerimisega, mis hõlmab süsteemide integreerimist, jälgimist ja aruannete loomist. Oleme sertifitseeritud Ignition SCADA tarkvara integreerijad.
 • SCADA süsteemi kaughaldus
  • Kaughaldus teeb SCADA süsteemi jälgimise ja probleemide lahendamise mugavaks ja kiireks. Meie kaughalduse abil on võimalik hoida tootlikkust kõrgel ning vähendada riketest tingitud seisakuid ja seda ka tootmisest eemal viibides.
 • Vanade programmide ümberkirjutamine uutele
  • Kirjutame ümber vanu programme, et pikendada vanade süsteemide kasutusiga ja integreerida need uute seadmetega
 • Mobiilsete lahenduste väljatöötamine (nt tahvelarvutile, telefonile)
  • Visualiseerime Ignition SCADA süsteemid tahvelarvutitele. See võimaldab ülevaadet reaalajas toimuvast, vigade diagnoosimist, seadmete seiskamist või käivitamist ning vajalike seadistuste muutmist otse nutiseadmes.
 • Haldussüsteemide loomine
  • Loome haldussüsteemi, mis toob välja adekvaatse info süsteemide toimimise kohta ja aitab infohaldust planeerida.
   Haldussüsteem on vajalik infosüsteemi haldamise läbipaistvuse tagamiseks ja infohalduse planeerimiseks.
 • Andmete salvestamine andmebaasi
  • Pakume andmete salvestamise teenust, mis aitab analüüsida konkreetse seadme tööd, tuvastada nn pudelikaela efekti põhjusi jne.
 • ERP ärihaldustarkvarade integreerimine (nt. Axapta, Directo, Erply, Scoro)
  • ERP (Enterprise Resource Planning) tähendab ressursside planeerimise tarkvara, mis kajastab ettevõtte äriprotsesse. Selle tarkvara efektiivsemaks kasutamiseks tööstuses pakume integreerimise lahendusi, et vajalik info jõuaks õigel ajal õigesse kohta.
 • Raportid (aruanded, saatelehed, kviitungid, pakkelehed)
  • Vormistame seadmete töö ning tootmisega seonduva info raportiteks. Pakume informatiivsete aruannete tegemise võimalusi, kus andmebaasi salvestatud info põhjal koostatakse automaatselt graafikud ja diagrammid, mis teevad ülevaate saamise hõlpsaks.
 • Konsultatsioon
  • Pakume konsultatsiooniteenust kõigile, kellel on soov oma tootmist parendada, kuid kes veel ei tea, millest alustada ja mida täpsemalt teha.

Soovid oma tootmist efektiivsemaks muuta?

Atemixi tehaste doktorid viivad iga tehase tippvormi ja aitavad seda vormi hoida.

Kontaktandmed
Hinnapäringuga kiire
Varuosa
Tootja
Tootekood
Nimetus
Kogus
Sobib ka asendus
jah


Contact details
Request is urgent
Spare part
Manufacturer
Product code
Name
Quantity
Substitute allowed
yes