Tööstustarkvara lahendused

Atemix on tööstusettevõtete partner digitaliseerimisel ja Tööstus 4.0 lahenduste kasutuselevõtul

Plaanid alustada tootmist või soovid olemasolevat tehast viia uuele tasandile?
Aitame planeerida ja alustada digitaliseeritud tootmist, kus kogu tehase sisseseade toimib ühtse süsteemina parema efektiivsuse ja tootlikkuse saavutamiseks!

Soovid tootmist kaasajastada?
Aitame “vihikute ja exceli tabelite” pealt minna üle digitaalsetele infosüsteemidele, kus tulemused ja efektiivsus on mõõdetavad, ennetusmehhanismid toimivad ja rikete tuvastamine toimub reaalajas.

Tunned, et Sinu tootmisettevõte toimib juba täna hästi ja tahad seda muuta veel paremaks?
Aitame luua rohkem väärtust ja kasumit omanikele, parandada töökeskkonda ning protsesse robotiseerimise ja visualiseerimise (SCADA) abil veelgi sujuvamaks ja kiiremaks muuta.

Sulle tundub, et kõik on juba nii hästi kui võimalik?
Saame koos vaadata, kuidas seada sihte integreeritud Tööstus 4.0 lahenduste suunas – kuidas rakendada parimaid praktikaid, luua innovatsiooni ja astuda tootmisega samm homsesse.

Atemix – kes me oleme ja mida me teeme?

Innovaatiline. Praktiline. Tulevikku suunatud. Need on mõned märksõnad, mis iseloomustavad Atemix grupi tegevust. 

Oleme spetsialiseerunud tööstustarkvarale. Enam kui 20-aasta pikkune kogemus tööstusmaailmas koos tugeva automaatika ja robootika osakonnaga võimaldavad meil paremini mõista oma klientide väljakutseid ja kasvuvõimalusi. 

Meie käest ei saa state-of-the-art e-kaubanduse lahendust. Küll aga suudame ehitada süsteeme, kus tootmisandmed on visualiseeritud ühtsesse tervikusse sadadest erinevatest seadmetest ning suudame ehitada keerukaid robotiseeritud tööjaamasid.

Loome tööstustarkvara lahendusi terviklikult. Alustame analüüsist ja planeerimisest – nii valmisrakenduste juurutamisest kui ka “custom” lahenduste loomisest kuni halduse ja hoolduseni. Vaatame tarkvara, riistvara ja tootmise planeerimist ühtse tervikuna. Tänu sellele saame aidata nii täiesti uute tehaste loomisel, olemasolevate uuendamisel kui ka tootmise täielikul ümber korraldamisel ning ärisuuna muutmisel. 

Mida me pakume?

Tööstustarkvara

Tööstustarkvara abil juhitakse seadmeid, muudetakse tehases toimuv nähtavaks ja arusaadavaks informatsiooniks, tuuakse andmed erinevatest süsteemidest kokku ja analüüsitakse neid. Pakume klassikalisi tööstustarkvara lahendusi, mille efektiivsus on end ajas tõestanud ning mis on tänapäevases efektiivses tootmises möödapääsmatud:

 • PLC programmeerimine
 • HMI visualiseerimine
 • Vanade programmide ümberkirjutamine uutele
 • Haldussüsteemide loomine
 • Mobiilsete lahenduste välja töötamine
 • Andmete salvestamine andmebaasi
 • ERP ärihaldustarkvarade liidestamine
 • Raportite genereerimine

SCADA – andmete integratsioon ja visualiseerimine

SCADA süsteemid võimaldavad andmeid tootmisseadmetest kokku tuua ja visualiseerida. SCADA abil luuaks visuuaalne halduskeskkond, millest saab tootmisseadmete tööd reaalajas näha ja juhtida, et kogu tootmine toimiks optimaalse tervikuna. 

Loe SCADA kohta lähemalt siit

Robotite programmeerimine

Loome täiesti uusi robotiseeritud tootmisliine ja süsteeme. Uuendame olemasolevaid robotiseeritud tootmislahendusi. Integreerime robotiseeritud tootmislahendused laiemasse tarkvaralisse tootmistervikusse. 

Loe lähemalt tööstusrobotite kohta siit

IoT lahendused

Teostame IoT lahendusi tööstusettevõtetele. Kui eri seadmeid ja andmeid on palju ning igaüks erinevas kohas, kuid soovite koguda kõik ühtseks tervikuks. Me loome võimaluse andmeid distantsilt turvaliselt monitoorida, juhtida ja analüüsida. 

Andmete kogumine seadmetest

Tootmises on tihti kasutusel erinevate tootjate erifunktsioonilised seadmed ning mitmed erinevad tootmistarkvarad. Loome Kepware-i abil rakendused, kus kõik tootmisandmeid on võimalik ühtsetel alustel koguda ja kasutada tootmise terviklikuks juhtimiseks.

Seadmete ja liinide efektiivsuse mõõtmine – OEE

Mõõdame tänaste seadmete efektiivsust, et teada saada nende koormatus, seisuajad ja muu info, et hinnata tänast tootmisefektiivsust. Genereerime aruanded ja raportid, et tootmisinfo oleks lihtsasti analüüsitav. Aitame hinnata energiatarbe tootmisüksuses, et saavutada kokkuhoiukohti püsikuludelt.

ERP tarkvarade liidestamine

ERP (Enterprise Resource Planning) on ressursside planeerimise tarkvara, mis kajastab ettevõtte äriprotsesse. Selle tarkvara efektiivsemaks kasutamiseks tööstuses pakume integreerimise lahendusi, et vajalik info jõuaks õigel ajal õigesse kohta.

Haldussüsteemide liidestamine

Tööaja logide ja teavitussüsteemide loomine. Tööriistade halduslahendused. Tööajaarvestuse ja analüütika seadistamine. Toodete, esemete, töötajate identifitseerimissüsteemid.

RTLS lahenduste loomine

Reaalajas positsioneerimisvõrgu arendus, mis ühendab endas UWB ja GGNS tehnoloogiat. Tark laohaldus ja logistika, kus andmebaasi kujul eksisteeriv digital twin salvestab kõigi toodete, pooltoodete ja tooraine aluste positsioonid nii sise- kui ka välialal nende lihtsamaks leidmiseks.

Legacy süsteemide tarkvaraprobleemide lahendused

Aitame vanade programmide ümberkirjutamisel uutele, aegunud tarkvaraversioonide sidumisel uute süsteemide ja andmebaasidega ning lahendada probleeme vanemate süsteemidega, mille puhul ei ole liidestatavust ega liidestamise võimekust süsteemi sisse ehitatud.

Konsultatsioon

Pakume tööstuse digitaliseerimise konsultatsiooniteenuseid – nii laiema starteegilise vaate loomiseks kui spetsiifiliste taktikaliste probleemidele lahenduse leidmiseks.

Tulevik tööstustarkvaras jõuab kätte kiiremini kui arvame!

Tehaste tõeline potentsiaal avaneb siis, kui tarkvaralahendustesse integreeritakse ka masinõppe ja AI rakendused. Koostöös tugevate partneritega tegeleme projektidega, kus need teemad ei ole vaid uhked märksõnad, vaid on  käega katsutavad tegevused. 

Juba täna töötame koostöös tehnoloogia arenduskeskuse Elikoga välja RTLS (real-time locating system) lahendust, mis ühendades UWB (ultra wideband ehk ülilairiba andmeside), GGNS (GPS positsioneerimine) ja “digital twin” ehk lao digitaalse kaksiku tehnoloogiat võimaldab tooraine, pooltoodete ja valmistoodete positsioone reaalajas monitoorida. 

Tööstustarkvara on üks osa laiemast digitaliseerimise tervikust. Kui tunned, et soovid digitaliseerimisega alustada, siis loe sellest lähemalt siit: https://atemix.ee/tootmise-digitaliseerimine-kuidas-alustada-tootmise-digitaliseerimist/ 

Oleme ettevõtete strateegiline arengupartner – kui soovid liikuda järgmisele tasandile, võta meiega ühendust!

Milliseid tööstusi viime tarkvaralahenduste abil järgmisele tasemele?

 • Puidu- ja paberitööstus
 • Toiduainetetööstus
 • Põllumajandus
 • Keemiatööstus
 • Klaasitööstus
 • Energiatööstus
 • Veehaldusettevõtted
 • Logistikaettevõtted
 • Metallitööstus
 • Masinatööstus

Mõned näited, kus oleme aidanud tarkade tootmislahenduste abil efektiivsust ja tootlikkust tõsta:

Soovid oma tootmist efektiivsemaks muuta?

Atemixi tehaste doktorid viivad iga tehase tippvormi ja aitavad seda vormi hoida.

   Kontaktandmed
   Hinnapäringuga kiire
   Varuosa
   Tootja
   Tootekood
   Nimetus
   Kogus
   Sobib ka asendus
   jah


    Contact details
    Request is urgent
    Spare part
    Manufacturer
    Product code
    Name
    Quantity
    Substitute allowed
    yes