Hooldus ja tugiteenused

Iga organism vajab regulaarset hoolitsust ja profülaktikat. Inimese sisse ei näe. Vaja on tarkust ja õiget aparatuuri, et diagnoos panna. Samamoodi on ka masinatega. Mõni haigus ei paista väljagi.

Hooldus tähendab tehase seadmete korralist ülevaatust kaks korda aastas või nii, nagu kokku on lepitud. Just nagu töötajaid on mõistlik saata töötervishoiuarsti juurde, tasub seadmetele ja süsteemidele tellida korraline hooldus. Sel moel on võimalik probleeme ennetada ning tagada seadmete töökindlus.

Hea, kui perearst on lähedal, siis saabub abi ja vajalik nõu kiiresti. Samasugust tuge pakuvad ka Atemixi tehaste doktorid masinatele, seadmetele ja süsteemidele. Midagi läheb katki, liin peatub, tootmine seiskub – mis nüüd saab? Atemix tuvastab vea ja parandab selle. Tehaste doktorid leiavad lahenduse igas olukorras ja panevad tehase jälle tööle.

Tugi võib sisaldada ka valmisolekut eriti kärmelt reageerida, kuna Atemixis mõistavad kõik, mida seadmete seisak tehasele tähendab.

 • Süsteemide ja seadmete kaughaldus
  • Pakume paindlikke kaughalduse teenuseid, et oleks mugav andmeid reaalajas jälgida ja muuta.
 • Kaugsüsteemide häireedastus
  • Pakume sõnumi või meilisaatmise toega paindlikke alarmsüsteeme, mis aitavad häirete korral kiirelt reageerida, et vältida tõsiste rikete teket.
 • Süsteemide hooldustööd
  • Rikete vältimiseks pakume hooldusteenuseid, mis hõlmavad elektripaigaldiste kontrollimist ja termograafiat. Hoolduse eesmärk on hoida elektripaigaldised nõutavas seisukorras. Ennetavat hooldust viiakse läbi vastavalt kokkulepitud korrale. Selle eesmärk on vältida isolatsiooni läbilööki ning hoida seadmed heas seisundis. Korrastava hoolduse eesmärk on vigaste osade remont või asendamine.
 • Automaatikasüsteemide hooldusteenuste ja valmisoleku koostööleping
  • Hooldusleping annab kindluse, et perioodilised ennetavad hooldused on õigeaegselt tehtud – see vähendab võimalust ootamatute rikete tekkimiseks. Soovi korral pakume lisaks valmisolekut rikete puhul eriti kiireks reageerimiseks.

Soovid oma tootmist efektiivsemaks muuta?

Atemixi tehaste doktorid viivad iga tehase tippvormi ja aitavad seda vormi hoida.

   Kontaktandmed
   Hinnapäringuga kiire
   Varuosa
   Tootja
   Tootekood
   Nimetus
   Kogus
   Sobib ka asendus
   jah


    Contact details
    Request is urgent
    Spare part
    Manufacturer
    Product code
    Name
    Quantity
    Substitute allowed
    yes