PLC programmeerimine

Atemix Tööstusautomaatika tegeleb PLC programmeerimisega. Kirjutame, muudame ja täiendame Siemensi kontrollerite programme. Kasutame Siemensi Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) tarkvara.

PLC programmeerimisega loome loogika, mille alusel kontroller andmeid kogub, töötleb ja edastab. PLC lihtsustab tehase tööprotsesse muutes lihtsate monotoonsete tööprotsesside tegemise vajaduse minimaalseks, vajab vähem juhtmestikke ja võimaldab luua dünaamilisi, kompleksseid lahendusi, mida aegunud mehaaniliste relee-põhiste süsteemide puhul ei ole ressursisäästlikult võimalik teostada.

MIS ON PLC

PLC on peaaegu iga SCADA süsteemi oluline lüli

PLC (Programmable Logic Controller) juhib igat automatiseeritud seadet. Lihtsustatult kirjeldades on PLC spetsialiseeritud tööstusarvuti. See ei ole mitmekülgne nagu tavaline koduarvuti, mis suudab hakkama saada erinevate ülesannetega alates veebis surfamisest kuni kujundusprogrammide ja arvutimängude jooksutamiseni. Kuid neid konkreetseid ülesandeid, mille jaoks PLC on programmeeritud, suudab see täita erakordselt kiiresti.

Tulenevalt tööstusautomaatika ja tootmisprotsesside kiirest loomusest on esmatähtis, et PLC ei „hanguks“ nii, nagu tavaline koduarvuti seda mõnede protsesside puhul teeb. PLC võimekus töödelda tuhandeid sisend- ja väljundsignaale (I/0) üheainsa protsessori abi teeb sellest iga PLC-põhise automatiseeritud protsessi „aju“.

MIKS ON PLC TÖÖSTUSES OLULINE?

PLC võimekus teha otsuseid sisend- ja väljundsignaalide ning programmi abil aitab vähendada inimotsuste hulka, tõstes nii oluliselt tööstusprotsesside efektiivsust. Samuti sisaldavad PLC-d n-ö digitaalseid releesid, mis töötavad nii nagu füüsilised releed ning seeläbi aitavad vähendada mehaaniliste releede kasutamisega seotud kulusid.

Tänapäeval kasutatakse peamiselt 2 tüüpi PLC-sid:

 • compact-PLC, mille sisendite ja väljundite arv on tootja poolt fikseeritud;
 • moodulitest PLC, mis pannakse kokku vastavalt sellele, kui palju sisendeid ja väljundeid tellija vajab.

PLC protsessori suuruse ja võimekuse määrab see, kui keeruline ja mahukas on PLC programm ning kui palju andmeid peab PLC talletama.

MIDA VÕIB ATEMIXI PLC PROGRAMMEERIMISTÖÖDELT OODATA?

Lähtume programmeerimistöödel tööstusautomaatika valdkonna parimatest praktikatest. Loome süsteemid selliselt, et nende haldamine oleks tehase enda inseneridele võimalikult mõistetav ja jõukohane. Kasutame programmeerimisel lihtsat ja puhast koodi, mis muudab süsteemi edasise haldamise, muutmise ja täiendamise kergemaks (ning ka soodsamaks).

Aitame erinevate PLC programmeerimistöödega alates kontrollerite programmide muutmisest kuni SCADA ja teiste süsteemidega integreerimiseni.

MIKS TELLIDA PLC PROGRAMMEERIMINE ATEMIXILT?

Atemix Tööstusautomaatika mõistab tehaseid ja tööstusprotsesse tervikuna. Me ei tegele ainult PLC programmeerimisega, vaid mõistame tehaste hingeelu ja aitame luua lahendusi tootlikkuse ja efektiivsuse tõstmiseks ning pakume operatiivset tehnilist tuge ja järelteenindust.

Atemix on partner tehastele, kes soovivad viia tootmise uuele kvaliteeditasemele. Meil on:

 • enam kui 17 aastat kogemust automaatikalahenduste loomisel;
 • asjatundlikud „tehaste doktorid“, kes saavad aidata kaughaldusega, kuid tulevad vajadusel ka tehasesse koha peale probleeme lahendama;
 • rahulolevad kliendid, kes on lõiganud kasu kuni 40% tootlikkuse tõusust.

Tootlikkust tõstvate automaatikalahenduste loomine on meie kirg – olgu selleks PLC programmeerimine, SCADA lahenduste loomine, tööstuse digitaliseerimine või tööstusettevõtetele mõeldud toetuste taotlemine. Viime iga tehase tippvormi ja aitame seda hoida!

VALIK KLIENTE, KES ON OTSUSTANUD OMA TEHASTE EFEKTIIVSUST ATEMIXI LAHENDUSTE ABIL TÕSTA

Soovid tehase tootlikkust SCADA abil tõsta?

Atemixi loodud SCADA süsteemi abil saad ära kasutada kogu oma tehase potentsiaali.

   Kontaktandmed
   Hinnapäringuga kiire
   Varuosa
   Tootja
   Tootekood
   Nimetus
   Kogus
   Sobib ka asendus
   jah


    Contact details
    Request is urgent
    Spare part
    Manufacturer
    Product code
    Name
    Quantity
    Substitute allowed
    yes