WinCC ehitus ja integreerimine

Atemix Tööstusautomaatika loob ja integreerib Siemensi SIMATIC WinCC tarkvara tehase protsesside visualiseerimiseks. Meie loodud WinCC lahendused aitavad automatiseeritud tootmisprotsesse lihtsamini jälgida ja juhtida.

Atemix Tööstusautomaatika loob ja integreerib Siemensi SIMATIC WinCC tarkvara tehase protsesside visualiseerimiseks. Meie loodud WinCC lahendused aitavad automatiseeritud tootmisprotsesse lihtsamini jälgida ja juhtida.

Siemens on Atemixi partner tööstustarkvara lahenduste loomisel
 • aitame kaardistada ettevõtte eesmärgid ja vajadused WinCC kasutusele võtmist silmas pidades;
 • projekteerime WinCC lahenduse;
 • integreerime WinCC ja loome lokaalsed haldusliidesed, kuid soovi korral ka kaughalduse läbi Web Client-i;
 • pakume operatiivset tehnilist tuge ja järelteenindust.

MIKS ON WINCC LAHENDUST VAJA?

Iga tehase automaatikaseade või tootmisliin on loodud konkreetse tööprotsessi täitmiseks – olgu selleks CNC pink, autoklaav, viljakuivati või pakendusliin. Kuid kvaliteetseks ja efektiivseks tootmiseks peab kogu tehas töötama ühtse tervikuna – mis tähendab, et kõikide seadmete töö peaks olema jälgitav ja optimeeritav.

Seda võimalust pakub SCADA (Supervisory Control and Data System) ehk automatiseeritud juhtimissüsteem. SCADA süsteem ühendab kogu tehase ühtseks tervikuks ning töötleb ja aitab esitada seadmete ja liinide andmeid reaalajas – et tehase juhtidel oleks võimalik tööd optimeerida hetkeseisu, mitte arhiveeritud andmete põhjal. Nii on võimalik kiiresti teada saada näiteks tehase seisakust ja seisaku põhjustajast, näha millised tehase osad on ülekoormatud või alakoormatud ja palju muud.

SCADA abil kogutud andmeid on võimalik graafilisel ja lihtsasti jälgitaval kujul esitada läbi HMI-de ehk tehase tasandi operaatorpaneelide ning läbi arvutitesse paigaldatud lokaalsete haldusliideste.

SIMATIC WinCC visualiseerimissüsteem on üles ehitatud Windows operatsioonisüsteemi baasile ja on seotud konkreetse arvutiga, kuid võimalik on luua ka haldusliideseid läbi Web Client-i, et tehase tööd saaks jälgida ka tehasest eemal viibides.

Läbimõeldud ja kvaliteetselt teostatud Siemens SIMATIC WinCC lahendus aitab:

 • Toota rohkem, paremini ja väiksemate kuludega
 • Toota kõrgema kvaliteediga tooteid
 • Alandada hoolduskulusid
 • Tõsta seadmete ja töötajate produktiivsust

KELLELE SOBIB SIMATIC WINCC?

Siemens SIMATIC WinCC haldusliideseid on võimalik luua nii lokaalselt kui ka kaughalduseks läbi Web Client-i

WinCC lahendused on kasutusel maailma suurimates tööstus- ja tehnoloogiaettevõtetes, kuid ka avalikus sektoris ja kõikjal mujal, kus on vaja terviklikku ülevaadet suurtest protsessidest või kompleksidest.

Erinevatel tarkvaradel põhinevate SCADA lahenduste koostöö tulemus on nii kraanist jooksev vesi, pistikust saadav elekter kui ka näiteks õigeaegselt väljuv lennuk või buss. Läbimõeldud SCADA lahendusi kasutatakse näiteks:

 • transpordi- ja logistikasektoris;
 • keemiatööstuses;
 • toiduainetetööstuses;
 • veepuhastusjaamades;
 • puidutööstuses;
 • elektrijaamades;
 • avaliku sektori ettevõtetes;
 • klaasitööstuses;
 • meditsiinis

ja veel mitmetes teistes valdkondades. SCADA on suurepärane abiline visualiseerimaks keerulisi tootmisprotsesse, kuid võib suurte hoonekomplekside puhul aidata silma peal hoida kütte- ja veekuludel, juhtida turvasüsteeme ja palju muud. SCADA rakenduste piir on kasutaja kujutlusvõime. WinCC programmeerimine vastavalt kasutusotstarbele on meie igapäevatöö – saame sellega integreerimise käigus aidata.

MIKS VALIDA SIEMENS SIMATIC WINCC?

Siemens on tehnoloogiahiid, kelle tööstusautomaatika seadmetele ja tarkvarale toetuvad maailma suurimad tööstusettevõtted. See tähendab, et Siemensi seadmed ja tarkvara on põhjalikult testitud ja usaldusväärsed, neile pakutakse kvaliteetset järelteenindust, vajalikud uuendused ja varuosad on kiiresti saadaval.

SIMATIC WinCC kuid ka teised SCADA lahendused ja visualiseerimisüsteemid on mõeldud ennekõike tootmisettevõtete protsesside jälgimiseks ja optimeerimiseks ning saavad selle ülesandega eeskujulikult hakkama. Omalt poolt saame aidata WinCC lahenduste puhul kaugtoe ja operatiivse järelteenindusega, et lahendused oleksid kaasajastatud ja töötaksid tõrgeteta.

ATEMIX – AITAME KVALITEETSETE SCADA SÜSTEEMIDE ABIL TOOTLIKKUST JA KASUMLIKKUST TÕSTA

Tehaste tootlikkust tõstvate lahenduste loomine on meie kirg. Soovime viia iga tootmise uuele kvaliteeditasemele ja aidata seda hoida. Oleme valmis looma paindlikke lahendusi pidades silmas ettevõtete eesmärke ja vajadusi ning leiame süsteemi tööle saamiseks viisid ka seal, kus standardlahendused ei toimi.

Tõstame tehaste tootlikkust kuni 40 % – ja aitame seda tehnilise toe ning järelteenindusega hoida.

SCADA LAHENDUSEGA ON TURUEELISE SAAVUTANUD

VALIK KLIENTE, KES ON OTSUSTANUD OMA TEHASTE EFEKTIIVSUST ATEMIXI LAHENDUSTE ABIL TÕSTA

Soovid tehase tööd efektiivsemalt jälgida ja juhtida?

Atemixi tööstustarkvara lahendused aitavad tõsta tootlikkust ja kasumlikkust!

   Kontaktandmed
   Hinnapäringuga kiire
   Varuosa
   Tootja
   Tootekood
   Nimetus
   Kogus
   Sobib ka asendus
   jah


    Contact details
    Request is urgent
    Spare part
    Manufacturer
    Product code
    Name
    Quantity
    Substitute allowed
    yes