-->

Külmajaama automaatika juhtsüsteemi uuendamine

Igal tootmisprotsessil on olemas ressurss, mille olemasolust sõltub kogu tehase töövõime. Toiduainetööstuses on selleks ressursiks tihti külmaenergia. Ilma selleta ei saa toimuda tootmine, mis tähendab, et külmajaam on kriitilise tähtsusega ja see ei tohiks kunagi seiskuda.

Koostöös külmaseadmete eksperdi ja meie koostööpartneri Kryosega teostasime hiljuti külmajaama põhjaliku renoveerimise. Projekti teostamise ajendiks oli automaatikasüsteemi vananemine, mis tõi endaga päev-päevalt kaasa järjest rohkem probleeme – skeemid ei vastanud reaalsele olukorrale, komponendid olid amortiseerunud ja vananenud ning rikkeid esines sagedasti. Olemasolev SCADA oli vana ning kliendi praegustele vajadustele ja ootustele mittevastav.

Tulemuslik süsteemi uuendus algab põhjalikust lähteülesandest ja projektist

Lähtuvalt kliendi ootustest ja vajadustest projekteerisime külmajaamale uue automaatikasüsteemi:

 • Projekteerisime külmajaama seadmetele terves mahus uue automaatikalahenduse – kaablid, automaatikakilbid, juhtprogramm ja Ignition SCADA.
 • Varustasime olemasolevad kompressorid 175kW sujuvkäivititega, süsteemi lisandunud uue kompressori juhtimise lahendasime 250kW sagedusmuunduri paigaldamisega.

Uus automaatikasüsteem suurendas uue kompressori arvelt külmajaama efektiivsust. Optimeerisime olemasolevate seadmete tööprotsessid ja kohandasime need kliendi ootustele ja vajadustele vastavaks. Tänu Ignition SCADA-le näeb klient kõiki jaama parameetreid ja seadmete olekuid reaalajas – ning probleemide korral toimub kohene alarmeerimine.

Külmajaamade puhul ei ole ruumi eksimusteks

Külmajaama uuendus on vastutusrikas – kuna see on üks toiduainetööstuse põhiressursse, teostasime tööd etapiviisiliselt, et tööprotsess ei seiskuks.

Külmajaamade puhul on väga oluline pöörata tähelepanu ohutusele. Tegemist on seadmetega, mis on võimsad ja väga suurte rõhkude all, sellest tulenevalt võivad igal väikesel eksimusel olla tõsised tagajärjed.

Järgides detailselt projekti ja ohutusnõudeid on võimalik külmajaamade uuendused teha kiiresti ja saavutada tulemused, mida klient soovib.

Soovid meie automaatikalahenduste kohta rohkem teada?

Atemix loob automaatika täislahendusi kõigis tööstusvaldkondades – alates toiduaine- kuni puidu- ja klaasitööstuseni. Projekteerime ja teostame lahendused koostöös juhtivate tööstusautomaatika riistvara ja tarkvara pakkujatega

Vaata ka teisi meie tehtud töid ja võta ühendust – arutame, kuidas saame Sinu tootmist kaasajastada ja efektiivsemaks muuta.

Soovid oma tootmist efektiivsemaks muuta?

Atemixi tehaste doktorid viivad iga tehase tippvormi ja aitavad seda vormi hoida.

   Kontaktandmed
   Hinnapäringuga kiire
   Varuosa
   Tootja
   Tootekood
   Nimetus
   Kogus
   Sobib ka asendus
   jah


    Contact details
    Request is urgent
    Spare part
    Manufacturer
    Product code
    Name
    Quantity
    Substitute allowed
    yes