-->

Ken Varik osales Hansavesti Koolituskeskuse robotipäeval

Reedel, 4. septembril võttis Atemix Tööstusautomaatika asutaja ja finantsjuht Ken Varik ette teekonna Pärnusse, et rääkida värskelt avatud Hansavesti Koolituskeskuse robotite päevale kutsutud külalistele tööstusrobotitest ja automatiseerimisest.

Keni esitluse rõhk oli robotiseerimise põhjuste, võimaluste ja kasude tutvustamisel, et anda sisevaade, mis võimaldaks tööstusroboteid kasutusele võtta läbimõeldult, edukalt ja eesmärgipäraselt.

Eriti oluliste punktidena tõi Ken välja, keda peaks tööstusettevõte kaasama robotiseerimise protsessi nii majas sees kui ka majast väljas – ning tõi näite tööstusroboti tasuvusarvutusest. Tähtsaima mõttena jäi kõlama, et kuigi robotiseerimine võib tunduda keeruline, ei pea seda kõike tegema ise.

Hansavest Koolituskeskus koolitab robotitehnikuid

Sündmus oli oluline nii Hansavestile kui ka Atemix Grupile, sest mõlema ühine eesmärk on tõsta Eesti tööstusettevõtete konkurentsivõimet – Hansavest läbi robotitehnikute koolitamise ja ettevõtete kompetentse tööjõuga varustamise ning Atemix läbi automaatika ja robootika lahenduste loomise ning asjatundliku tehnilise toe pakkumise.

Hansavest Koolituskeskus on Pärnus asuv täiskasvanutele suunatud kutsealast baas- ja täiendõpet pakkuv koolituskeskus. Motiveeritud ja kompetentsete oskustööliste koolitamisel pööratakse erilist tähelepanu praktilisele õppele, et koolituskeskusest saadava teadmistepagasiga oleks võimalik koheselt tööturule siseneda.

Üks peamisi tööriistu just robotioperaatorite koolitamisel on FANUC ER-4iA koolitusrobot koos kontrolleriga, mis võeti kasutusele käesoleval kevadel.

Soovime omalt poolt Hansavestile palju edu asjatundlike robotioperaatorite koolitamisel!

Soovid oma tootmist efektiivsemaks muuta?

Atemixi tehaste doktorid viivad iga tehase tippvormi ja aitavad seda vormi hoida.

Kontaktandmed
Hinnapäringuga kiire
Varuosa
Tootja
Tootekood
Nimetus
Kogus
Sobib ka asendus
jah


Contact details
Request is urgent
Spare part
Manufacturer
Product code
Name
Quantity
Substitute allowed
yes