-->

RTLS – täpsel positsioneerimisvõrgul põhineva tootmise juhtimissüsteemi arendus

Atemix Grupp koostöös positsioneerimissüsteemide arendusele spetsialiseerunud ettevõtte Elikoga on välja töötamas RTLS (Real-time locating system) positsioneerimisvõrku, mis ühendades UWB (ultra wideband ehk ülilairiba andmeside), GNSS (GPS positsioneerimine) ja “digital twin” ehk lao digitaalse kaksiku tehnoloogiat võimaldab tooraine, pooltoodete ja valmistoodete positsioone reaalajas monitoorida.

Tegemist on ühega esimestest RTLS süsteemidest, mis ühendab endas nii UWB kui ka GGNS positsioneerimist, võimaldades jälgida esemete positsiooni nii sise- kui ka välialal. Suurem osa täna turul olevatest lahendustest on võimelised pakkuma ühte või teist lahendust. Meie RTLS positsioneerimisvõrk ühendab endas aga nii digitaalse lao (ja väliala) kui ka tootmisprotsesside jälgimise.

Kuidas RTLS süsteem töötab?

Arendatav RTLS süsteem “muudab tõstukid targaks”. See tähendab, et kasutame toodete positsioneerimiseks kahte tõstukite külge paigaldatud markerit (tag), mis positsioneerivad tõstukit ja annavad signaale “ankrutele” kauba liigutamise kohta.

Kahe markeri abil on võimalik määrata tõstuki liikumine ning kahvli tõstmine ja langetamine, mis annavad positsioneerimisserverile piisavalt andmeid mõistmaks, kust toode peale võetakse ja kuhu paigutatakse. Nii on alati teada, mida tõstuk teeb. Tõstuki täpse positsioneerimise abil saame luua süsteemi, kus toodetele endale ei ole vaja täiendavaid markereid paigaldada.

Kogu andmestik salvestub nn “digitaalsesse kaksikusse” mis on lao- ja väliala digitaalne koopia. Digitaalse kaksiku näol on tegemist toodete positsioonide andmebaasiga, mille abil tõstukijuht saab need hiljem väikese vaevaga leida.

Kuidas Atemixi ja Eliko RTLS süsteem eristub konkurentidest?

Meie konkurentsieelis on võime ühendada UWB ja GNSS positsioneerimine ühte markerisse ja ühtsesse positsioneerimisvõrku. See tähendab, et positsioneerimine ei pea toimuma piiratud ala sees nagu suuremal osal tänastest lahendustet, vaid tooted võivad paikneda laiemal alal ning ka väljaspool laoruume.

See on suurepärane lahendus näiteks puidutööstusele ja ehitusmaterjalide tootjatele, kelle tegevuses tooraine tuuakse üldjuhul välialalt sisse ja valmistoodang viiakse uuesti välja tagasi.

RTLS süsteem sobib suurepäraselt puidutööstusele, kus materjali hoiustamine toimub nii sise- kui ka välialal
RTLS süsteem sobib suurepäraselt puidutööstusele, kus materjali hoiustamine toimub nii sise- kui ka välialal

Millist ärilist kasu toob RTLS positioneerimine kliendile?

RTLS abil on alati teada, kus tooraine asub ning võimaldab leida selleni optimaalse teekonna. Samuti aitab RTLS kindlaks teha, kas kliendi sõidukite laadimisel said peale laetud kõik õiged tooted. 

RTLS aitab optimeerima tõstukite kasutamise ja vähendab tühisõite. Tõstukijuht ei pea kaupa taga otsima, vaid saab saatelehe alusel kogu info, et tooraine või toode kiiresti leida. Tootmistellimuste puhul saab tõstukijuht RTLS ja tootmisprotsesside jälgimise koostöös nimekirja toorainetest mida, millises järjekorras ja millal on vaja tuua. Kokkuvõttes muutuvad nii laohaldus kui ka tootmine efektiivsemaks.

Millised on RTLS süsteemi loomisega seotud väljakutsed?

Öeldakse, et mida keerulisemaid probleeme kliendi jaoks lahendad, seda suuremat väärtust lood. Ka meie positsioneerimisvõrgu arenduses on tehnilised väljakutsed, mille ületamine on toimiva lahenduse saavutamiseks võtmetähtsusega. 

Neist olulisematena saab välja tuua tõstuki liikumismustrite kaardistamise (mõistmaks, milliste liikumistega toimub tegelikkuses kauba asukoha muutumine). Lisaks saab väljakutsuv olema liidestamine kümnete ERP ehk laohaldustarkvaradega, mis on täna turul saadaval. 

Lisaks tuleb kindlaks teha, et standardlahendus on piisavalt funktsionaalne, et katta ära erinevate tööstus- ja tootmisettevõtete baasvajadused ilma täiendavate arendusteta.

Milline on RTLS süsteemi tulevik?

Hetkel keskendub arendus statsionaarsetele objektidele ehk toodete, pooltoodete ja tooraine positsioonide muutumisele, fokusseerudes tõstukite liikumisele. Süsteemi tulevikuvisioon on aga tootmisest tervikpildi saamine – et markerite abil oleks võimalik jälgida kõike – ka liikuvaid objekte et saada “digitaalsesse kaksikusse” tootmise tervikpilt. 

Kaugemas tulevikus loob positsioneerimisvõrk tee ka autonoomsete robotiteni, mis tänu tootmise digitaalsele kaksikule suudavad ise toorainet, pooltooteid ja valmistooteid positsioneerida ning kalkuleerida, mida, millal ja millises tootmisprotsessis parajasti vaja läheb.

Jäädes veel tänasesse päeva on positsioneeritud tõstukitega RTLS süsteem oluline vahe-etapp efektiivsema tootmise- ja laohalduseni, ning on oluline samm edasi täna kasutusel olevatest süsteemidest.

Atemix – ettevõtete strateegiline arengupartner

Suudame pakkuda tööstusettevõtetele tervikut konsultatsioonist kuni teostuseni. Läbi ühtsete ja toimivate tarkvaralahenduste ning läbimõeldud ja korraldatud tootmisprotsesside on meil võimalik jõuda reaalse digitaliseerimiseni.

Meil on aastatepikkune kogemus ja kompetents, võimekas tiim ja kogenud koostööpartnerid. Saame julgelt öelda, et aitame igal tööstusettevõttel jõuda uuele tasemele.

Võta meiega ühendust ja arutame, kuidas jõuda koostöös digitaliseeritud tootmiseni.

Soovid oma tootmist efektiivsemaks muuta?

Atemix on Sinu ettevõtte arengupartner digitaliseeritud tootmislahenduste rakendamisel.

   Kontaktandmed
   Hinnapäringuga kiire
   Varuosa
   Tootja
   Tootekood
   Nimetus
   Kogus
   Sobib ka asendus
   jah


    Contact details
    Request is urgent
    Spare part
    Manufacturer
    Product code
    Name
    Quantity
    Substitute allowed
    yes