-->

Tööstusrobotite tutvustuspäev “Tuleviku töökäed 2020”

Milline on tootmise tulevik ja kuidas tõsta Eesti tootmisettevõtete ülemaailmset konkurentsivõimet? Nende ja mitmete teiste teemade üle arutlemiseks korraldasime 6. ja 7. veebruaril 2020 tööstusrobotite tutvustuspäev “Tuleviku töökäed 2020”.

Meie eesmärk oli kokku tuua Eesti suurimad tööstusettevõtete juhid, tootmisjuhid ja tööstusrobotitest huvituvad võtmeisikud ning maailma suurimad tööstusrobotite ja robot-tööriistade tootjad, et jagada kompetentsi ja ideid praktikute vahel.

Lisaks Atemix grupile olid kohal Jaapani robotite tootja FANUC, Prantsusmaa ja maailma üks suurimaid robothaaratsite tootjaid JOULIN ning Taani väikerobotite tööriistade tootja OnRobot.

Teooria on hea, praktika parem

Juba robotite päeva korraldades võtsime eesmärgiks jagada praktilist infot nii Eesti tootmisettevõtete kogemusest kui ka robootika suurtegijate kogemustest, et kõik külastajad saaksid nägemuse, kuidas võiks robotiseeritud tootmine välja näha ning millised võiksid olla robotite rakendusviisid just nende tootmises.

Tutvustamaks robotite võimekust ja kasutusviise korraldasime demonstratsioonid neljale FANUC robotile:

 • Fanuc R-2000iC/125L tööstusrobot koos R-30iB Plus kontrolleriga
 • Fanuc LRMate 200iD tööstusrobot koos iRVision 2D süsteemiga
 • Fanuc CR15iA koostöörobot
 • Fanuc SCARA Robot SR-3iA

Kahe päeva vältel oli võimalik kõikide robotitega lähemalt tutvust teha ning näha neid demonstratiivseid programme täitmas. FANUC Nordic tehnilise toe insener Péter Weszelovszky korraldas iRVision 2D süsteemile ka põhjalikuma esitluse.

Lisaks robotitele oli võimalus tutvuda ka erinevat tüüpi haaratsitega. Maailma üks suurimaid robothaaratsite tootjaid JOULIN, mis on enim tuntust kogunud just haaratsite tootmisega puidutööstusele, oli väljas mitmete toodete ja kohapealsete demonstratsioonidega. Samuti osales sündmusel Taani robothaaratsite tootja OnRobot, kelle valikus on erinevat tüüpi haaratsid ennekõike täpsust nõudvateks töödeks.

Ettekanded robootika valdkonna spetsialistidelt

Kahe päeva jooksul toimus kokku 10 ettekannet, mille viisid läbi tööstusautomaatika ja robootika spetsialistid:

 • Ken Varik, Atemix Tööstusautomaatika asutaja ja Woboton OÜ tegevjuht
 • Pete Louhisola, FANUC Nordic AB müügijuht Eestis ja Soomes
 • Péter Weszelovszky, FANUC Nordic AB tehnilise toe insener
 • Tjalling Haisma, JOULIN müügiesindaja ja rahvusvaheline konsultant
 • Jørn Bak Hansen, OnRobot A/S tehnilise toe insener

Kahepäevase programmi vältel said esinejad sõna mitmel korral ning see andis osalejatele võimaluse registreeruda ettekandele endale sobivaks ajaks.

Kuigi esmalt planeerisime tööstusrobotite tutvustuspäeva ühepäevase sündmusena, siis suure registreerujate huvi tõttu lisasime 6.veebruarile ka reede, 7.veebruari hommiku, et kõik huvilised saaksid osaleda. Kokku registreerus ettekannetele üle 120 inimese ning kuna tegemist oli avatud uste päevadega, oli külalisi veel rohkemgi.

Millised varjatud kasud kaasnevad tööstusrobotite kaasamisega tootmisprotsessidesse?

Tööstusrobotite tutvustuspäeva alustas ja lõpetas Ken Varik, kes jagas nii tööpraktikas kui ka Eesti tootmisettevõtetelt jagatud mõtteid ja kogemusi sellest, mida tegelikult toob endaga kaasa tööstusrobotite tootmisprotsessidesse kaasamine.

Ettekanne oli nii sissejuhatus sellesse, miks robotiseeritud tootmine on täna aktuaalne ning tõi välja mitmed mõttekohad, millega peaksid arvestama kõik tööstusettevõtted, kes plaanivad oma tootmismahtusid kasvatada või ettevõtte tegevust edasi arendada. Peamine rõhk robotite integreerimisel on suunatud mehaaniliste ja korduvate tegevuste automatiseerimisele, et saavutada stabiilsed tootmismahud ja kõrgem kvaliteet madalamate kuludega.

Lisaks sellele selgitas Ken täpsemalt, kuidas tegelikult käib tööstusroboti tootmisesse kaasamine, keda on vaja selleks kaasata ja mis on iga isiku roll protsessis.

Enne tööstusrobotite tutvustuspäeva korraldasime küsitluse nii robotite päeval osalejate seas kui ka Eesti suurimate ja seni kõige edukamate robotlahenduste kasutajate seas ning Ken jagas uuringu tähtsamaid tulemusi ka kõigi ettekandel osalenutega. Kõigele lisaks tehti läbi ka lihtne töösturoboti tasuvusarvutus, et saaks aimu, millest tegelikult robotlahenduse hind koosneb, millistelt kuludelt saab roboti abil kokku hoida ja kui kiiresti investeering tööstusrobotisse ennast ära tasub.

FANUC tööstusrobotite tutvustus

Tööstusrobotite tutvustuspäeva kõige olulisem külaline oli Atemix grupi koostööpartner FANUC, mis kuulub maailma juhtivate tööstusrobotite tootjate hulka. Tegemist on ettevõttega, mis on tegutsenud enam kui 60 aastat, milles on lisaks sadadele robotitele ka 7000 töötajat ja 264 esindust 108 riigis.

Meie sündmusel osalesid Eesti ja Soome müügijuht Pete Louhisola ning tehnilise toe insener Péter Weszelovszky, kes lisaks oskusteabele võtsid endaga kaasa mitmed tööstusrobotid, mida saime robotite päeva külastajatele esitleda.

Pete Louhisola tutvustas oma ettekannete käigus põhjalikumalt FANUC robotite tootevalikut koos videonäidetega robotite rakendamisviisidest erinevates tööstustes ning tööülesannetel.

Üks oodatumaid esinemisi oli Péter Weszelovszky poolt läbi viidud 2D iRVision süsteemi demonstratsioon, mis annab piltlikult öeldes robotile nägemisvõime. 2D sensori abil saab robot ise võime eristada detaile ja määrata nende positsioone tootmisliinil, mis tähendab, et robot suudab detaili õigesti haarata ka olukorras, kus kõik detailid ei ole asetatud tootmisliinile korrapäraselt.

Meeldiva üllatusena külastas sündmust ka FANUC Nordic AB tegevjuht Cerold Andersson, kes oli positiivselt üllatunud Eesti tööstusettevõtete suurest huvist robotiseeritud tootmise ja FANUC tootevaliku vastu. FANUC Nordic on meie võtmepartner, kes toob koostöösse kaasa kogu põhjamaades kogutud kompetentsi ning baltimaade tõusval turul on see hindamatu väärtusega.

Tugevus peitub liidetud kompetentsides

Üks olulisemaid mõtteid, mis robotite tutvustuspäevadel kõlama jäi, oli, et parimad lahendused ja tugevaimad tulemused sünnivad koostööst. Woboton ühendab maailma suurtootjate FANUC, SICK, SIEMENS, BeA, JOULIN, OnRobot, Piab ja teiste kogemused tellijapoolsete soovide ja kompetentsidega ning selles koostöös sünnivad lahendused, kus iga koostööahela liige saab spetsialiseeruda just sellele, mida ta kõige paremini oskab.

Kuid liidetud kompetentside põhimõte kehtib ka Eesti tootmisettevõtetele. Tänases maailmas ei konkureeri me enam omavahel, vaid on aeg seljad kokku panna ja teadmised ühendada, et ellu jääda ülemaailmses konkurentsis. Just valdkonnaüleste teadmiste kokku toomine ja kogemuste jagamine oligi robotite päeva üks põhieesmärke ning meil on väga hea meel, et see sai täidetud.

Täname osalejaid!

Pärast sügisel toimunud Atemix MEETUP-i olime väga rahul, et saime kokku tuua üle 30 külalise, kes huvitusid digitaliseeruvast tootmisest. Kuid mõned kuud hiljem saame tõdeda, et tööstusvaldkonna huvi efektiivsema ja automatiseerituma tootmise vastu on veelgi suurem kui esialgu arvasime.

Täname kõiki, kes leidsid aja ja võimaluse tööstusrobotite päevadel osaleda ning ootame alati tööstusettevõtete ettepanekuid, milliseid neid kõnetavaid teemasid võiksime edaspidi käsitleda ja avada, et Eesti tööstus saaks ühiselt sammu edasi astuda.

Uute kohtumisteni!

Soovid oma tootmist efektiivsemaks muuta?

Atemixi tehaste doktorid viivad iga tehase tippvormi ja aitavad seda vormi hoida.

   Kontaktandmed
   Hinnapäringuga kiire
   Varuosa
   Tootja
   Tootekood
   Nimetus
   Kogus
   Sobib ka asendus
   jah


    Contact details
    Request is urgent
    Spare part
    Manufacturer
    Product code
    Name
    Quantity
    Substitute allowed
    yes