-->

Tootmise jälgimine – 7 kasutegurit, mida annab tootmise reaalajas jälgimine

Tootmise reaalajas jälgimine on tööriist, mida kasutavad kõige kõrgema tootlikkusega ja kasumlikumad ettevõtted. See võimaldab tõsta tootlikkust ja kasumlikkust, aga liikuda efektiivsemalt ka andmetöötlusel põhineva targa tootmise poole, mis on globaalse konkurentsivõime seisukohalt ülioluline. Tänapäevased andmetöötlustarkvarad võimaldavad tootmisjuhtidel ja operaatoritel näha, analüüsida ja tegutseda ajakriitilise info põhjal, mis jõuab nendeni reaalajas.

Miks on aga tootmise reaalajas jälgimine niivõrd oluline? Et reaalajas kogutud andmete olulisust mõista võiks tuua paralleeli auto juhtimisega.

Autoroolis töötleb aju korraga tuhandeid infoosakesi, mille põhjal juht teeb otsuseid – valgusfoorid, liiklusmärgid, auto positsioon teel, kiirendamine, pidurdamine, valgustingimused, tuled, raadiost kõlav laul, tahavaatepeeglid, hooned, jalakäijad, teised masinad teel ja veel palju muud. Aga kui siduda silmad kinni ja rooli istuda?

Silmasidemega ei tea millal tuleb pöörata, kuidas rooliga sõidusuunda korrigeerida, kui kiiresti sõidad ning kas teel on takistusi, mis raskendavad sihtkohta jõudmist.

Ettevõtted, mis toimetavad reaalajas andmeid kogumata sisuliselt paluvad oma töötajatel teha tööd kinniseotud silmadega. Kuid milline tootmispotentsiaal avaneb siis, kui side silmadelt ära võtta?

Mis kasu saab tootmise jälgimisest ?

Tootmise jälgimine võimaldab näha kogu tootmistegevust tervikuna. Selle kasutegurid avalduvad kogu tootmise väärtusahelas. Mõned olulisemad kasutegurid, mida tootmise reaalajas jälgimine endaga kaasa toob, on järgmised :

Kõrgem produktiivsus

Kõige kiiremini kasvavad ettevõtted toetuvad reaalajas tootmise jälgimisele, et leida uusi viise tootmise produktiivsuse tõstmiseks. Tootmise jälgimine on targa tootmise üks alustalasid. Mida täpsemad ja parema kvaliteediga on kogutud andmed, seda paremini püsib tootmine graafikus. Reaalajas tootmise jälgimine võimaldab toota kiiremini, täpsemalt, ja annab tellijatele võimaluse jälgida toote valmimise staatust, tõstes kliendilojaalsust ja uuesti ostmise määrasid.

Pudelikaelade tuvastamine

Tootmise jälgimine võimaldab leida ja kõrvaldada need pudelikaelad, mida teisiti ei leia. Pudelikaelade tuvastamine on tootmise jälgimise üks suurimaid kasutegureid, sest see võimaldab nüüd ja praegu näha kus tootmisseisakud on ja millest need on põhjustatud.

Tihti peidavad pudelikaelad end seal, kust neid otsida ei oska – näiteks erinevate vahetuste operaatorite erinevas töötempos.

Küll aga joonistuvad need tootmise jälgimiseks kasutatavas SCADA süsteemis selgelt välja ning muutuvad teadmatust suurusest konkreetseks ajaliselt määratletud probleemiks, mida on võimalik lahendama asuda. Nii saab tootmist oluliselt optimeerida ning saavutada selle käigus mitmekümne protsendi suuruseid kasvusid tootmisefektiivsuses.

Tootmisandmete visualiseerimine

Tootmisandmete visualiseerimine tänapäevase tarkvara abil võimaldab infot analüüsida kiiresti. Kui kujutada ette kas analüüsida mitmekümne lehekülje pikkust raportit tagantjärgi või heita pilk peale visualiseeritud tootmisandmetele reaalajas, kumb viis tootmise juhtimiseks tundub efektiivsem?

Tootmises töödeldavate andmete hulk on suur ja visualiseerimine võimaldab kiiresti ja visuaalselt atraktiivsel viisil nähtavale tuua tootmise seisukohalt kõige olulisemad andmed, mida on vaja tootmisotsuste tegemiseks nüüd ja kohe.

Tootmisseadmete elutsükkel pikeneb ja seisuajad lühenevad

Tootmise jälgimine võimaldab tõsta tootmisseadmete kasulikku tööiga, aidates reguleerida seadmete töökoormust. Samuti aitab tootmise jälgimine ennetavat hooldust efektiivsemalt planeerida. Mida keerulisem on tootmisprotsess, seda suurem on reaalajas jälgimise roll riketest tingitud tootmisseisakute vähendamisel.

Kvaliteeditõus varieeruvas tootmises

Tänapäevane tootmine ei toimi enam viisil, kus tootmisseade seadistatakse konkreetse detaili valmistamiseks ja jäetakse nii aastateks. Suurem personaliseeritus, konkurents ja lõppkliendi soovid on loonud nõudluse järjest suurema hulga personaliseeritud toodete järgi, mis tähendab et ka tootmisseadmete seadistused muutuvad pidevalt.

Tootmise jälgimine võimaldab pidevalt muutuvate seadistuste juures jooksvalt jälgida, kuidas iga tootmistsükli töö edeneb. Taaskord annab see võimaluse tuvastada probleemid, ebaühtlused ja kvaliteedimured reaalajas ning vastavalt sellele ka korrektuurid sisse viia. See tähendab, et praaki ei avastata alles tootmistsükli lõpus vaid praaktoodang on võimalik tootmisest eemaldada juba pooltootena.

Kiirem eesmärkide saavutamine

Kuna monitooritav tootmine on vaieldamatult efektiivsem, võimaldab see tootmiseesmärke ning ka ärilisi eesmärke saavutada kiiremini. Kui eemaldada autojuhi silmadelt side, saab ta sõita oluliselt kiiremini. Nii on ka tootmises – kui luua tootmisest selge, tootmisandmetega rikastatud visuaalne pilt, saab kiiresti selgeks kuidas tootmist oleks võimalik paremini ja efektiivsemalt juhtida.

Kvaliteedijuhtimissüsteemi efektiivsuse tõstmine

Kvaliteedijuhtimise mõiste ei ole tootmisettevõtetele võõras. Paljud tootmisettevõtted kasutavad ka täna ISO 9001 standardile vastavat kvaliteedijuhtimissüsteemi, kuid reaalajas tootmise jälgimine annab sellele olulise lisamõõtme. Just tootmise reaalajas jälgimine võimaldab kvaliteedihaldussüsteemi (ingl. k. Quality Management system ehk QMS) efektiivsust veelgi tõsta, sest see annab olulist ja palja silmaga nähtamatut lisainfot tootmise kohta.

Kuigi ka kvaliteedikontrollis varieerub kontrollide tegemise sagedus, on oluline tootmisinfot püsivalt koguda ja reaalajas töödelda. See aitab saada kohese ülevaate tootmisseadmete tööst ja sellest, mida on vaja kvaliteediprobleemide ennetamiseks ära teha. Mõnikord võib tootmisandmete reaalajas kogumine olla kaalukeel kasumlikult toodetud partii ja prügikasti visatud partii vahel, sest probleeme on võimalik avastada kohe mitte tagantjärgi.

Tootmise jälgimise teeb võimalikuks SCADA tarkvara

Kuidas tootmise jälgimisega alustada? Tootmisandmete visualiseerimiseks on loodud mitmeid süsteeme, kuid kogemuse ja katsetuste käigus on meie jaoks kindlaks võitjaks osutunud Ignition SCADA. See võimaldab koguda tootmisandmed kõikidest seadmetest ühte kesksesse süsteemi ja luua neist hea nähtavusega, kergesti jälgitavad visuaalid.

Ignition SCADA suurimad eelised teiste SCADA tarkvarade ees on:

 • Ühekordne litsentsitasu – kui ostad tarkvara 1 kord, ei kaasne sellega kuutasusid
 • Piiramatu skaleeritavus – tootmise laienemisel ei pea ostma lisalitsentse
 • Piiramatu arv kasutajaid – kasutajate lisandumisega ei tõuse tarkvara maksumus
 • Eestis on olemas kuldsertifikaadiga integraator ja tugiteenuse pakkuja.

Soovid tootmise jälgimisest ka oma tootmises kasu lõigata? Atemix Tööstusautomaatika aitab tootmise visualiseerimis- ja jälgimissüsteemide loomisel alates projekteerimisest kuni paigalduse ja hoolduseni. Kasuta meie ligi 20-aastast kogemust tootmisefektiivsuse tõstmisel!

SCADA tarkvara kohta uuri lähemalt: www.scada.ee

Soovid oma tootmist efektiivsemaks muuta?

Atemixi tehaste doktorid viivad iga tehase tippvormi ja aitavad seda vormi hoida.

   Kontaktandmed
   Hinnapäringuga kiire
   Varuosa
   Tootja
   Tootekood
   Nimetus
   Kogus
   Sobib ka asendus
   jah


    Contact details
    Request is urgent
    Spare part
    Manufacturer
    Product code
    Name
    Quantity
    Substitute allowed
    yes