-->

Atemix tööstusautomaatika MeetUp

22.03.2019 tähistasime Atemix Tööstusautomaatika 17. sünnipäeva koos sõprade ja koostööpartneritega.

Ürituse raames korraldasime MeetUp`i, kus Janar Eit, Promens AS arendusjuht tegi ettekande teemal “Teekond toimiva hoolduste süsteemini”. Pärast inspiratsiooni kogumist pakkusime oma külalistele maitsvat kehakinnitust ning aega oma kogemuste jagamiseks ja teistelt näpunäidete saamiseks.

Promens AS, kus on ligikaudu 270 töötajat, on RPC Gruppi kuuluv ettevõtte, mis toodab autotööstusele plastikust komponente. Janar on Promens AS (endise Polimoon AS) ettevõttega seotud olnud aastast 2003.

Tegemist oli väga sisuka ja elust enesest näideterohke esitlusega, kus Janar kirjeldas värvikalt hoolduste süsteemi arendamisel kujunenud etappe.
Algseks probleemiks oli kvaliteedi küsimus, kuna autotööstuse poolt on praagi suhtes nulltolerants, kuid kvaliteedi tagamiseks ei olnud siis veel saadaval infot survevalu seadmete ning vormide hoolduste kohta.
Hoolduste süsteemi arenguetappide paljusus iseloomustab hästi seda, et enne kui saavutati soovitud eesmärgid, oli tarvis läbi katsetada erinevaid lähenemisi.
Paberkandjal ja tabeli kujul info talletamine ei andnud tulemusi ning oli vaja ette võtta midagi uut.

Seega järk-järgult 16. aasta jooksul teiste tööde kõrvalt, arendati Janari eestvedamisel efektiivne survevalu vormide ja seadmete hooldamise süsteem, mis on tänaseks võtnud MES (Manufacturing execution systems) tarkvara mõõtmeid. Kaasaegne hooldussüsteem talletab infot seadmete töö, seisakute ja hoolduste osas ja edastab personaalseid töökäske.
Tänu reaalajas toimivale süsteemile ja tulevikus toimuvate hoolduste planeerimise võimalusele on langenud töötajate stressitase ning on märgatavalt paranenud kvaliteedi tagamine, mida näitab ka vähenenud kliendipoolsete kaebuste hulk. Hoolduste tegemata jätmine või konkreetse vastutuse puudumine ei ole enam probleemiks.

Kokkuvõttes oli antud üritus silmiavardav ja teemakohane, sest tegemist on objektorienteeritud tarkvara lahendustega, mida pakume ka meie.

Aitäh kõigile osalejatele! Järgmiste kohtumisteni!

Soovid oma tootmist efektiivsemaks muuta?

Atemixi tehaste doktorid viivad iga tehase tippvormi ja aitavad seda vormi hoida.

   Kontaktandmed
   Hinnapäringuga kiire
   Varuosa
   Tootja
   Tootekood
   Nimetus
   Kogus
   Sobib ka asendus
   jah


    Contact details
    Request is urgent
    Spare part
    Manufacturer
    Product code
    Name
    Quantity
    Substitute allowed
    yes