Digidiagnostika – audit ja digitaliseerimine

Kas tead, kust Sinu tehas raha “lekib”? Atemix aitab tuvastada tehaste kitsaskohad ja need automatiseerimise ning digitaliseerimise abil tugevusteks muuta.

Automaatika ja digitaliseerimise diagnostika abil saab ettevõte ülevaate tootmise hetkeseisust ja viisidest, kuidas tootmist efektiivsemaks muuta. Soovid alustada automatiseerimisega või muuta olemasolevat lahendust efektiivsemaks? Digitaliseerimise auditi abil saad teada konkreetsed sammud kõrgema tootlikkuse saavutamiseks.

DIGITALISEERIMISE AUDIT

Digitaliseerimise audit on esimene samm mõistmaks tootmise hetkeseisu ja võimalusi, kuidas tootmist nii lühiajaliselt kui ka pikemas perspektiivis efektiivsemaks muuta. Digiauditi eesmärk on teada saada ettevõtte digivõimekus ehk millisel määral ja milliste eesmärkide täitmiseks rakendab ettevõte oma väärtusahelas digitaaltehnilisi vahendeid.

Põhjalik audit aitab välja selgitada, millised on ettevõtte vajadused ja võimalused. Samuti aitab see selgeks teha, millised peaksid olema esmased investeeringud tootmise digitaliseerimisse / automatiseerimisse koos hinnangulise tasuvusaja ja mõjuga ettevõtte tootlikkusele.

MIS KASU SAAB ETTEVÕTE DIGIDIAGNOSTIKAST?

Digidiagnostika on põhjalik ülevaade kõikidest ettevõtte tööprotsessidest. Tuvastatakse tootmise “pudelikaelad” ja efektiivsust alandavad tegurid ning pakutakse välja konkreetsed viisid nende lahendamiseks läbi digitaliseerimise ja automatiseerimise.

Digiauditi põhjal sisse viidud lahendused aitavad vähendada tehaste seisakuid ja optimeerida tööd nii, et masinad saaksid töötada täisvõimsusel – tagades tehase parima võimaliku tootlikkuse.

Ettevõte saab täpselt teada, milliseid lahendusi peaks kasutama ja milliseid masinaid oleks tootlikkuse tõstmiseks vaja – mis aitab vältida selliste masinate soetamist, mis tegelikult tootmise efektiivsuse tõstmisele kaasa ei aita. Samuti aitab audit kindlaks teha, milliste tööprotsesside juurde oleks efektiivsuse tõstmiseks tööjõudu juurde vaja.

Digitaliseerimine aitab tehase tööprotsesse jälgida reaalajas – mis tähendab, et protsesside juhtimine käib tänaste, mitte nädala või kuu taguste andmete põhjal. Kuigi esmalt võivad digitaliseerimise kulud tunduda kõrged, tasuvad läbimõeldud lahendused kõrgema tootlikkuse näol end üsna kiiresti.

Soovid oma tootmist efektiivsemaks muuta?

Atemixi tehaste doktorid viivad iga tehase tippvormi ja aitavad seda vormi hoida.

Kontaktandmed
Hinnapäringuga kiire
Varuosa
Tootja
Tootekood
Nimetus
Kogus
Sobib ka asendus
jah


Contact details
Request is urgent
Spare part
Manufacturer
Product code
Name
Quantity
Substitute allowed
yes