-->

Siemensi demobuss “Profinet” Atemixi hoovis

19. septembril oli Atemix Tööstusautomaatikal külas Siemensi demobuss sisuga “Profinet”.

PROFINET (Process Field Net) on tööstusliku andmeside tehniline standard üle tööstusliku Ethernet-i (IE).

Demobussis tutvustati lühidalt tööstusliku andmeside ajalugu, räägiti PROFINET eelistest eelkäija PROFIBUS (Process Field Bus) ees. Erinevused seisnevad näiteks andmeside kiiruses (max 12Mbit/s vs full duplex 100Mbit/s) ning ühe paketi maksimaalse mahu mitmekordses erinevuses.

Lisaks näidati kaasaegse andmeside tehnoloogia rakendamise võimalusi tööstuses, alustades PROFINET kaudu muundurite juhtimisest, RFID süsteemidest, tarkade kaamerate lahendustest ning lõpetades tarkade toiteplokkidega – SITOP PSU8600, mis on sisseehitatud veebiserveri ning nelja konfigureeritava väljundiga lisamoodulite abil laiendatavad toiteplokid. Kusjuures on võimalik määrata erinevatele väljunditele lisaks voolupiirangutele ka erinevat pinget kas 5VDC, 10VDC või 24VDC. PSU8600-le on võimalik lisada moodulitena kõrgete käivitusvoolude kompenseerimiseks puhvermooduleid, UPSi võimekust ning lisaks reguleeritavaid toiteväljundeid. Vajab ära märkimist ka see, et Siemens pakub võimalust integreerida toimivatele PROFIBUS süsteemidele PROFINET seadmeid vastavate kommunikatsioonilaiendusmoodulite abil.

Tutvustati PROFINET ring- ning paralleelühenduste võimalust töökindluse tagamiseks, samuti riistvara seadistamise ja diagnostika ja IO testimise võimalusi (näiteks tasuta saadaval PRONETA tarkvara abil).
Siemensi esindajad andsid näpunäiteid korrektsest PROFINET kasutamisest ning kirjeldasid Siemensi switchide erinevaid seeriaid (alustades lihtsaimatest SCALANCE XB switchidest, manageeritavate S “Safety” kuni W “Wireless” switchideni) ning nende eeliseid.

Siemensi PROFINET seadmetel on reeglina kaks RJ45 tüüpi pesa, tänu millele on võimalik mugavalt ühendada näiteks muundurid üksteise järgi ning kaabli katkemisest tingitud seisakute riskide vähendamiseks kasutada ring- või paralleelühendust. Ühe ahela katkemisel on võimalik tööd seadmega jätkata ning töökindluse tagamiseks aegsasti planeerida vajalikke parandus/hooldustöid rikke likvideerimiseks. 

Pärast huvitavat demobussi uudistamist said kõik külalised nautida maitsvaid Food Truck “KAKS KOKAPOISSI” toite.

Soovid oma tootmist efektiivsemaks muuta?

Atemixi tehaste doktorid viivad iga tehase tippvormi ja aitavad seda vormi hoida.

Kontaktandmed
Hinnapäringuga kiire
Varuosa
Tootja
Tootekood
Nimetus
Kogus
Sobib ka asendus
jah


Contact details
Request is urgent
Spare part
Manufacturer
Product code
Name
Quantity
Substitute allowed
yes