ROBOOTIKA. TÖÖSTUS 4.0
MEIE LOOME TULEVIKKU!

Woboton_valge

TÖÖSTUSROBOTITE LAHENDUSED TEHASTELE – RENT, INTEGREERIMINE, SEADISTAMINE

Woboton – Atemix Grupi liige

Atemix Tööstusautomaatika aitab tuvastada, milliseid tehaste tööprotsesse on mõistlik täita tööstusrobotite abiga – ning aitab sobivad robotite lahendused leida, paigaldada, integreerida ja seadistada.

Tõstame Tööstus 4.0 lahenduste ja tööstusrobotite abil iga tootmise uuele kvaliteeditasemele. Tootmisettevõtete juhtidel ja omanikel on täna aeg küsida – kas jätkusuutlikkusele mõeldes oleks mõistlikum palgata tööline või robot. Juba täna on robotid inimestest oluliselt kiiremad, efektiivsemad ja täpsemad töödel, mis on ohtlikud või korduva loomuga. Atemix aitab leida nende tööülesannete täitmiseks sobivad robotid ning need Sinu tehase suurema kasumlikkuse heaks tööle panna.

Aitame sobivate robotite leidmise ja integreerimisega algusest lõpuni:

 • teeme digiauditi tuvastamaks automatiseerimise ja digitaliseerimise hetkeseisu ning selle, kas ja kuidas saaksid robotid tootmisprotsesse efektiivsemaks muuta;
 • pakume välja ettevõtte eesmärkidele ja vajadustele vastavad robotite ja robotiseeritud liinide lahendused – koos hinnangulise maksumuse ja tasuvusajaga;
 • paigaldame ja seadistame tööstusrobotid neile ettenähtud tööülesannete efektiivseks täitmiseks;
 • integreerime robotiseeritud lahendused teiste tehase tööprotsessidega;
 • pakume tööstusrobotitele operatiivset järelteenindust ja varuosi.

Inimesed ja robotid töötavad kõrvuti – see ei ole tulevik vaid tarkade tehaste tänapäev. Meie aitame luua tulevikku vastutustundlikult, jättes robotite hooleks need tööprotsessid, mis on inimmõistuse jaoks liiga lihtsad ja inimkeha jaoks kurnavad või ohtlikud – et inimesed saaksid tehastes mehaanilise töö tegemise asemel luua lisaväärtust.

Läbimõeldud investeering tööstusrobotitesse tasub ennast kiiresti kiirema tootmisprotsessi, kvaliteetsema toote, väikeste või olematute seisuaegade ja suurema ressursisäästu näol

DIGIAUDIT – KAS JA KUIDAS AITAVAD ROBOTID JA TÖÖSTUSAUTOMAATIKA LAHENDUSED KAASA SINU TEHASE TOOTLIKKUSE KASVULE?

Digiaudit on tootmisprotsesside laiem ja põhjalikum analüüs, mille käigus teeme kindlaks tehase digivõimekuse – ehk millisel määral ja milleks rakendatakse tootmisettevõttes digitaaltehnilisi lahendusi. Samuti teeme selgeks, millised on ettevõtte eesmärgid ja vajadused ning kuidas automatiseerimise ja digitaliseerimise lahendused aitavad nendeni jõuda.

Põhjalik digiaudit on hädavajalik saamaks teada, milliste tööprotsesside puhul annaks robotite, automaatika ja digilahenduste kasutuselevõtt kõige suurema positiivse mõju. Nii välditakse selliste muudatuste tegemist ja tehnika ostmist, mis tehase tootlikkusele tegelikult kaasa ei aita.

Digiauditi tulemusena saab ettevõtja juhised esmasteks investeeringuteks koos hinnangulise tasuvusajaga ja mõjuga ettevõtte majandusnäitajatele. Nii on ettevõtjal võimalik astuda konkreetsed sammud efektiivsuse ja kasumlikkuse tõstmiseks nii täna kui ka tulevikus.

KAS SOOVID OSTA ROBOTLAHENDUST VÕI RENTIDA (RaaS)? SAAME PAKKUDA MÕLEMAT!

Tarkades tehastes töötavad robotid ja inimesed külg külje kõrval

Lisaks tööstusrobotite lahenduste müügile saame pakkuda paindlikku robotite renditeenust (RaaS), mille käigus on võimalik rentida robotit konkreetse tööprotsessi tegemiseks või tehasesse lisanduva tööjõuna.

RaaS võimaldab tööstusrobotid kasutusele võtta madalama sisenemisbarjääriga, sest üldjuhul kallist tööstusrobotit ei pea välja ostma vaid saab rentida vastavalt vajadusele ja töömahtudele. Kogu hooldus ja teenindus jääb samas Atemixi tehnikute hooleks. Nii on ka väiksematel ja keskmise suurusega ettevõtetel võimalik oma tootmisesse robotid kaasata, mis robotite ostmise, integreerimise ja hooldusega seotud kõrgete kulude puhul jääb neile üldjuhul kättesaamatuks.

Nii roboti väljaostu kui ka RaaS teenuse kasutamise puhul saame pakkuda koos partneritega paindlikke finantseerimisvõimalusi ja abi erinevate tööstusettevõtetele mõeldud toetuste taotlemisel.

ROBOTID LEIAVAD RAKENDUST KÕIKIDES TÖÖSTUSVALDKONDADES

Tööstusrobotid leiavad järjest laiemat rakendust kõikides tööstus- ja tootmisettevõtetes. Paljudes ettevõtetes on robot asendamatu abiline oma täpsuse, stabiilsuse ja vähese hooldusvajaduse tõttu. Mõned näited valdkondadest, kus tööstusrobotid ja robotiseeritud tootmisliinid on efektiivse ja konkurentsivõimelise tootmise mõttes muutunud sisuliselt asendamatuks:

 • Keemiatööstus
 • Masinatööstus
 • Elektroonikatööstus
 • Autotööstus
 • Metallitööstus
 • Plastitööstus
 • Tekstiilitööstus
 • Puidu- ja paberitööstus
 • Klaasitööstus
 • Toiduainetetööstus
 • Energiatööstus
 • Trükitööstus

ERIOTSTARBELISED TÖÖSTUSROBOTID KONKREETSETE TÖÖPROTSESSIDE TÄITMISEKS

Robotid leiavad kasutust paljudes erinevates valdkondades ning sellest tulenevalt on kujunenud välja ka peamised robotite tüübid, mille puhul laiem kasutusotstarve on füüsiliselt määratletud, kuid mis vajavad konkreetse tööprotsessi täitmiseks üldjuhul lisanduvat programmeerimist ja spetsiifilist sisendit. Atemixi tehnikud aitavad erinevat tüüpi tööstusrobotite paigalduse, seadistamise, peenhäälestuse ja integreerimisega.

Meie lahenduste hulgas on nii klassikalised statsionaarsed “robotkäed” korduvate tööülesannete täitmiseks kui ka cobot tüüpi robotid, mis suudavad sensorite abil kohanduda ümbritseva keskkonnaga ja töötada ohutult koos inimestega. Saame tootmisettevõtetes muuta robotite ülesandeks protsessid, mis on oma loomult korduvad, nõuavad suurt füüsilist pingutust, stabiilset täpsust või on inimtööjõu jaoks ohtlikud.

FANUC CR-35iA cobot suudab tõsta kuni 35 kg raskust

Tüübiti jagunevad meie robotite lahendused:

 • Lineaarsed robotid – need robotid suudavad liikuda sirges joones kolmel teljel (X, Y ja Z) ning võimaldavad paindlikke seadistusi nii kiiruse, täpsuse, liigutuste pikkuse kui ka suuruse poolest. Lineaarsed robotid on ühed enimlevinud tööstusrobotid ja leiavad tihti kasutust CNC pinkide ja 3D printerite puhul
 • SCARA robotid – neil robotitel on kaks/kolm paralleelset pöörlevat lüli, mis tähendab, et need liiguvad vabalt kahel teljel, kuid kolmas on fikseeritud. SCARA robotid sobivad hästi montaažitöödeks, sorteerimiseks, pakendamiseks ja ladustamiseks.
 • Liigendrobotid (manipulaatorid) – liigestatud robotid on kõige levinum tööstusrobotite tüüp. Oma mehaaniliselt ülesehituselt ja liigenduselt meenutavad need inimkätt, mis toetub pöördalusele. Liigenduste arv võib ulatude kahest kümneni vastavalt kasutusotstarbele ja iga lisanduv liigendus annab robotile rohkem liikumisvabadust. Enamlevinud on 4-6 liigendiga robotid. Liigendrobotid leiavad tihti kasutust montaažis, kaarkeevituses, materjalide käitlemises ja pakendamises.
 • Silindriline robot – silindrilised robotid on kompaktse disainiga, toetuvad pöördalusele ja sobivad lihtsamateks montaažitöödeks, värvimistöödeks ja teisteks lihttöödeks piiratud alal.
 • Paralleelrobotid – paralleelrobotitel on kolm “kätt”, mis on kinnitatud tööpinna kohale paigaldatud aluse külge. Parallelrobotid liiguvad täpselt ja delikaatselt ning sobivad täpsust nõudvateks paigutustöödeks näiteks toiduainetetööstuses, meditsiinis ja elektroonikatööstuses.
 • Cobot tüüpi robotid – suudavad inimestega samas töökeskkonnas ohutult koostööd teha. Cobot tüüpi roboteid kasutatakse erinevateks otstarveteks – alates toodete ja materjalide ümberpaigutusest ja laadimistöödest kuni kvaliteedikontrollini. Kuna tegemist on nö lightweight robotitega, siis nende tõstevõime on piiratud – tavaliselt kuni 15 kg. Fanuci tootevalikus on kõige võimekama cobot tüüpi roboti tõstevõime 35 kg.

Sobiva roboti konkreetse tööprotsessi täitmiseks aitame leida konsultatsiooni käigus.

ATEMIX TEEB KOOSTÖÖD MAAILMA JUHTIVATE ROBOTTEHNOLOOGIA RIISTVARA JA TARKVARA PAKKUJATEGA

Fanuc | BeA Group | Schmalz | Inductive Automation | Siemens

MIKS LUUA TÖÖSTUSROBOTITE LAHENDUSED ATEMIXI ABIGA?

Meil on tööstusautomaatika ja tööstustarkvara lahenduste loomisel kogemust alates aastast 2002. Oskame hinnata tehaste hetkeseisu ja seda, millised esmased investeeringud tööstusrobotitesse aitavad jõuda suurima efektiivsuse ja kasumlikkuse tõusuni.

 • Saame pakkuda täislahendusi alates konsultatsioonist ja projekteerimisest kuni robotite paigalduse ja järelteeninduseni.
 • Oskame siduda tööstusrobotid tehase teiste seadmete ja liinidega, et tagada maksimaalselt efektiivne tootmine.
 • Näeme tehase hetkeseisu ja koostöös kliendiga saame luua lahendused, mis rahuldavad tehase vajadused ka tulevikus.

Tehaste tootlikkust tõstvate lahenduste loomine on meie kirg – soovime tänapäevaste tööstusautomaatika ja tarkvara lahenduste abil tõsta iga tehase tootlikkust vähemalt 30 %.

Ei usu, et tööstusautomaatika, digitaliseerimine ja robotid seda võimaldavad? Võta meiega ühendust ja aitame näha uusi võimalusi Sinu tehase efektiivsemaks muutmiseks ja kasumlikkuse tõstmiseks juba täna.

Soovid tootmist tööstusrobotite abil efektiivsemaks muuta?

Atemix aitab luua robootika lahendused just Sinu tehase vajadusi silmas pidades 

   Kontaktandmed
   Hinnapäringuga kiire
   Varuosa
   Tootja
   Tootekood
   Nimetus
   Kogus
   Sobib ka asendus
   jah


    Contact details
    Request is urgent
    Spare part
    Manufacturer
    Product code
    Name
    Quantity
    Substitute allowed
    yes