Automatiseeritud pakkeliin koos robotjaamaga

Tartu Mill on Tartus tegutsev Eesti ettevõte, mis toodab ja impordib jahu ja jahutooteid. Tartu Mill asutati 2000. aastal ning on tänaseks üks suurimaid toiduainetööstuseid Eestis

Olukord enne:

Toodete ladustamine on tänapäeval üks kõige lihtsamini automatiseeritav operatsioon tootmistsüklis ning enim kasu toov nii varasemale ladustajale kui ka tootmisettevõttele. Paljudele ettevõtetele sarnaselt oli kliendi soov automatiseerida/robotiseerida jahukottide ladustamine ehk palletiseerimine – see võimaldab tõsta oluliselt tootlikkust ning luua töötajatele paremad tingimused, vähendades füüsilise töö osakaalu ning suurendades intellektuaalseid süsteemi töös hoidmisega seotud ülesandeid.

Projekti eesmärgiks oli projekteerida, ehitada ja programmeerida valmis palletiseerimise robotjaam, koos vajaliku automaatikasüsteemiga, mis transpordiks konveierite abil materjali automaatkiletajasse ja seejärel väljastuskonveierile.

Väljakutse:

Projekti esimeseks väljakutseks oli roboti jaoks mõeldud asukoht – robotjaam pidi paiknema täpselt selles kohas, kus oli madal tala, mis tähendas väga põhjalikku ettevalmistust (3D simulatsioon, arvutused, mõõtmised). Lõpptulemusena õnnestus leida kindel koht ja kindlad roboti telgede trajektoorid, mille rakendamisel sai võimalikuks roboti paigutamine soovitud kohta.

Antud projekti puhul oli üldises plaanis väga suur rõhk põhjalikul andmete analüüsimisel. Projekti käigus projekteeriti nii automaatikasüsteem kui ka robotjaam ja sellega seonduv (tööriist, konveierid, turvaala); ehitati automatikakilp; teostati vajalikud objektitööd, mis sisaldasid endas nii kaabliteede loomist, kaablite vedu, kui ka konveierite, turvaaedade jms paigaldust. Programmeeriti nii automaatikasüsteemi juhtimine kui ka robot.

Roboti, tööala ja protsessi kirjeldus:

Pakkeroboti süsteem koosneb automaatsetest konveieritest ja robotist, mille tööd juhitakse operaatori poolt valitud programmi ja parameetrite alusel. Konveierite eesmärk on transportida täidetud aluseid ja laotavaid jahukotte robotile haaramiseks sobilikku positsiooni ning transportida valmis alused kiletamiseks kiletajasse.

Pakkeroboti tööprogrammi ja retsepte ning käivituskäske kontrollitakse HMI juhtpaneelilt. Süsteem sisaldab ka roboti juhtpulti, mida kasutatakse roboti diagnostika, roboti sisemiste olekute monitoorimiseks, positsioonide häälestamiseks ning vajaduse korral käsijuhtimiseks.

Robot haarab jahukotid pakkemasina poolselt konveierilt ja paigutab need vastavalt operaatori etteantud retseptile kaubaalusele. Pakendatud alus liigub edasi puhverkonveierile enne kiletajat; sealt edasi kiletajasse. Kui alus on kiletatud, siis liigub see edasi väljastuskonveierile, kust tõstukijuht saab selle peale võtta ja lattu viia.

Roboti tööpiirkond on ümbritsetud turvaaiaga, millesse sisenemiseks/väljumiseks ning transpordialuste vahetuseks kasutatakse valguskardinaga turvatud ala.

Kogu süsteemi ülesehitus on standardiseeritud (automaatikasignaalide ahelad, kaabeldus, komponendid), mis võimaldab tulevikus nii riist- kui tarkvaralisi edasiarendusi. Samaaegselt lihtsustab standardiseeritud ülesehitus vajadusel tehnilise toe pakkumist.

Tulemus:

Jahukottide kaubaalustele ladustamise ehk palletiseerimise robot võimaldab tõsta oluliselt tootlikkust ning luua töötajatele paremad tingimused, vähendades füüsilise töö osakaalu ning suurendades intellektuaalseid süsteemi töös hoidmisega seotud ülesandeid.

Robotjaam aitab lahendada tööjõupuuduse probleemi, sest kogu vahetuse vältel 20-40kg kottide tõstmine on raske füüsiline töö. Robotiseeritud palletiseerimise töövoog on stabiilne ja kergemini planeeritav. Samuti on see efektiivsem – ühes ajaühikus saab toota rohkem. Isegi kui lühi- ja keskperspektiivis on protsessi robotiseerimine kulukas, leevendab see mitmeid teisi probleeme (värbamised, ootamatused töötajate haigestumisega, kutsehaigused), millega tegelemine nõuab palju ressursse konkreetsest tootmisprotsessist väljaspool.

Robotiseeritud palletiseerimise protsess tõstis tootmisvõimsust ning vähendas töötajate füüsilist töökoormust. Varasemad ladustajad koolitati ümber robotjaama operaatoriteks, tänu millele kasvas nii töötajate motivatsioon kui ka panus. Automaatikasüsteem annab palju stabiilsema töövoo, tänu millele on protsess tervikuna sujuvam.

Klient: TARTU MILL AS, TARTU TOOTMINE

Valdkond: TOIDUAINETÖÖSTUS

Projekti käigus teostatud tööd:

 • Lähteinfo koondamine
 • Automaatikaprotsessi analüüs
 • Automaatikasüsteemi projekteerimine
 • Automaatikakilbi projekteerimine ja ehitus
 • Objekti montaaž
 • PLC programmeerimine
 • HMI programmeerimine
 • Süsteemi häälestus
 • Dokumentatsiooni ja skeemide koostamine

Soovid oma tootmist efektiivsemaks muuta?

Atemixi tehaste doktorid viivad iga tehase tippvormi ja aitavad seda vormi hoida.

   Kontaktandmed
   Hinnapäringuga kiire
   Varuosa
   Tootja
   Tootekood
   Nimetus
   Kogus
   Sobib ka asendus
   jah


    Contact details
    Request is urgent
    Spare part
    Manufacturer
    Product code
    Name
    Quantity
    Substitute allowed
    yes