EAS digitaliseerimise toetus

Atemix aitab taotleda EAS-i automatiseerimiseks ja digitaliseerimiseks mõeldud toetust.

Soovid tehase automatiseerimist ja digitaliseerimist toetuse abil alustada või jätkata? Aitame toetuse taotlemise protsessiga algusest lõpuni ning viime projekteeritud lahendused ka ellu – et Sina ei peaks muretsema ja saaksid lõigata kasu automatiseerimise ja digitaliseerimisega saavutatavast tootlikkuse kasvust ning kulude vähenemisest.

 • Teostame toetuse saamise eelduseks oleva põhjaliku digidiagnostika
 • Juhime toetuse taotlemise projekti
 • Koostame projekti jaoks vajaliku dokumentatsiooni
 • Teeme aruandluse ja pakume konsultatsiooni
 • Teostame lahendused, mille jaoks projekt sai taotletud

Tööstusautomaatika valdkonna ekspertidena soovime olla usaldusväärne partner ettevõtetele, kes tahavad oma tehaseid kaasajastada ja tootlikkust tõsta. Nagu iga samm suurema tootlikkuse poole, nõuab ka automatiseerimine ja digitaliseerimine investeeringuid, mille tegemisele EAS omalt poolt kaasa aitab.

EAS-i toetuse eesmärk on julgustada ettevõtteid investeerima tööstusrobotite ja digitaalsete tehnoloogiate kasutuselevõttu. Toetusmäär on 10-50% ja toetuse suurus maksimaalselt 200 000 €.

Toetuse taotlemise eelduseks on digidiagnostika läbimine. Digidiagnostika on tootmisettevõtte põhjalik analüüs, mis aitab mõista, kuidas on võimalik tootmist tõhusamaks muuta ning kuidas mõjuvad muudatused majandusnäitajatele.

Digiaudit aitab tuvastada tootmise pudelikaelad ja selles pakutakse välja konkreetsed lahendused, kuidas need läbi tööstuse automatiseerimise ja digitaliseerimise lahendada. See aitab tehaseid optimeerida nii, et need saaks võimalikult suure osa ajast töötada täit võimekust kasutades.

Digitaliseerimine on tööstus 4.0 alustala

Digiauditi abil saab ettevõte teada, millised peaksid olema esmased investeeringud tootmise automatiseerimisse ja digitaliseerimisse ning EAS-i digitoetus aitab neid ellu viia.

Digitoetus on mõeldud ennekõike kõige parema investeeringu tootlusega lahenduste ellu viimiseks – olgu selleks SCADA lahenduse loomine, tööstusrobotite kasutuselevõtt, tarneahela planeerimine või miski muu. Eesmärk on tõsta konkurentsivõimet eksportturgudel, mida on digitaliseerimiseta väga keeruline saavutada.

MIKS TAOTLEDA TÖÖSTUSAUTOMAATIKA JA DIGITALISEERIMISE TOETUS ATEMIXI ABIGA?

 • Teeme taotluse esitamise eelduseks oleva digidiagnostika
 • Juhime kogu taotluse protsessi algusest lõpuni – et Sina saaksid keskenduda oma põhitegevusele
 • Teostame projektis taotletud lahendused ja aitame neid töös hoida

Soovid taotleda EAS-i automatiseerimise ja digitaliseerimise toetust? Atemix tunneb tehaste hingeelu ja toetuste taotlemise protsesse. Meil on 2002. aastast kogemust viimaks iga tehase uuele kvaliteeditasemele.

Erinevalt ainult projektide kirjutamise ja taotlustega tegelevatest ettevõtetest oskame me toetusprojektides kirjeldatud lahendusi ka tegelikult teostada. Seetõttu prognoosime täpsemalt nii kulusid lahenduse ellu viimiseks kui ka tööstusautomaatika ja digilahenduste tegelikke kasutegureid.

Teostame projektid vastavalt eelarvele ja tähtajale! Meie tehaste doktorid suudavad viia iga tehase tippvormi ja aitavad seda hoida.

Soovid taotleda EAS-i toetust, et oma tootmine uuele kvaliteeditasemele viia? Oleme tehaste partnerid uute tootlikkust tõstvate automaatika- ja digilahenduste loomisel!

Soovid EAS-i digitaliseerimise toetust saada kiiresti ja lihtsamalt?

Atemix tunneb EAS-i toetuste taotlemise protsesse ja nõudeid. Aitame digitaliseerimise toetused kätte saada kiiremini ja väiksema vaevaga.

   Kontaktandmed
   Hinnapäringuga kiire
   Varuosa
   Tootja
   Tootekood
   Nimetus
   Kogus
   Sobib ka asendus
   jah


    Contact details
    Request is urgent
    Spare part
    Manufacturer
    Product code
    Name
    Quantity
    Substitute allowed
    yes