Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud

Atemix Tööstusautomaatika toetab igati teadus- ja arendustegevust, mis aitab tehastel toota ressursisäästlikumalt, kvaliteetsemalt ja luua uusi innovaatilisi tooteid.

Aitame ettevõtetel luua tootearenduseks ja ressursitõhususe kasvatamiseks mõeldud lahendusi, mis on välja töötatud SA Archimedese poolt toetatud Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute raames.

Rakendusuuringute eesmärk on toetada ettevõtjate huvides tehtavaid rakendusuuringuid ja tootearendustegevust teadus- ja arendusasutustes – mis soodustab teadmussiiret ettevõtete ja avalike TA asutuste vahel

Omalt poolt oleme alati valmis looma tööstusautomaatika, robootika ja tööstustarkvara lahendusi, mis on sündinud tootmisettevõtete ja teadusasutuste koostöös ning mis aitavad saavutada efektiivsema ressursikasutuse.

Oleme partneriks tootmisettevõtetele, kes soovivad ellu viia SA Archimedese poolt toetatud nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute käigus välja töötatud lahendusi ressursside efektiivsemaks kasutamiseks. Samuti aitame tootearendusprotsessis luues tööstusautomaatika lahendusi uute toodete tootmiseks.

MIKS TEOSTADA NUTIKA SPETSIALISEERUMISE RAKENDUSUURINGU KÄIGUS VÄLJA TÖÖTATUD TÖÖSTUSAUTOMAATIKA LAHENDUSED ATEMIXI ABIGA?

Me oleme hingelt leiutajad – kohtades, kus veel ei ole töötavaid lahendusi või on võimalik luua uusi ja innovaatilisi tootmisviise oleme oma sõiduvees. Soovime, et Eesti ettevõtted toodaksid efektiivsemalt ja oleksid eksportturgudel konkurentsivõimelisemad – ning arendustöö ja innovatsioon on selle saavutamisel kesksel kohal.

Saame aidata ka erinevate tootmisettevõtetele mõeldud toetuste taotlemisel EAS-ilt, SA Archimedeselt, Keskkonnainvesteeringute keskuselt ja teistelt – et investeeringud targemasse tootmisesse ei jääks ainult ressursside taha. Oleme tootmisettevõtetele usaldusväärne parter nii tööstusautomaatika lahenduste loomisel kui ka toetuste taotlemisel:

 • Meil on enam alates 2002.aastast kogemust tööstusautomaatika, tööstustarkvara ja robootika valdkonnas.
 • Teame kogemuse põhjal, millised targa tööstuse lahendused aitavad kiiresti saavutada suurimat efektiivsuse ja kasumlikkuse tõusu
 • Teostame tööd kiiresti ja kvaliteetselt ning pakume asjatundlikku järelteenindust.

Soovid kogenud partnerit, et tõsta oma tootmine uuele kvaliteeditasemele? Atemix aitab iga tehase tippvormi viia – ja seda hoida!

Soovid toota rohkem ja paremini?

Atemix aitab teostada innovaatilisi tootmislahendusi, mis aitavad tõsta tehaste efektiivsust ja kasumlikkust!

   Kontaktandmed
   Hinnapäringuga kiire
   Varuosa
   Tootja
   Tootekood
   Nimetus
   Kogus
   Sobib ka asendus
   jah


    Contact details
    Request is urgent
    Spare part
    Manufacturer
    Product code
    Name
    Quantity
    Substitute allowed
    yes