EAS digidiagnostika toetus

Atemix Tööstusautomaatika on tööstusettevõtete partner EAS-i poolt pakutava digidiagnostika toetuse taotlemisel.

Soovid teada saada, kust Sinu tehas raha “lekib”? Digidiagnostika aitab välja selgitada, millised on tootmisettevõtte kitsaskohad, mis põhjustab tööseisakuid ja kuidas muuta tootmist efektiivsemaks. Aitame taotleda EAS-i poolt pakutavat toetust digidiagnostika tegemiseks:

 • Selgitame välja tootmisettevõtte hetkeseisu ja vastavuse toetuse taotlemise tingimustele
 • Teeme hinnapakkumise digidiagnostika läbiviimisele
 • Koostame toetuse taotlemiseks vajaliku projektidokumentatsiooni
 • Juhime toetuse taotlemise projekti
 • Soovi korral teostame digidiagnostika vastavalt toetuses esitatud nõuetele

Tööstusautomaatika valdkonna asjatundjatena oleme partnerid edumeelsetele tööstusettevõtetele, kes soovivad põhjalikumat ülevaadet tootmise hetkeseisust ning tehast automatiseerimise ja digitaliseerimise abil tõhusamaks muuta.

EAS-i toetuse eesmärk on toetada tööstusettevõtete digidiagnostika koostamist, et tõsta digitaliseerimis- ja automatiseerimisalast teadlikkust.

EAS toetab digidiagnostika läbiviimist kuni 70% ulatuses, vähemalt 30% peab katma omafinantseering. Toetuse summa sõltub ettevõtte eelmise aasta müügitulust. Toetatav digidiagnostika peab toimuma Eesti äriregistrisse kantud ettevõtte Eestis asuvas tegevuskohas.

EAS-i poolt toetatav digidiagnostika peab sisaldama ülevaadet:

 • ettevõtja strateegilise juhtimise ja ärimudeli kitsaskohtadest;
 • tootearenduse ja kvaliteedisüsteemi juhtimisest;
 • tootmise ja inimressursi planeerimise protsessidest;
 • hankeprotsessidest;
 • tarneprotsessidest;
 • toote, pooltoote ja tooraine tagastamise ja järelteeninduse protsessidest.

Digidiagnostika peab sisaldama hinnangut:

 • milliste kitsaskohtade lahendamine on esmatähtis;
 • kui palju lähevad maksma automatiseerimise ja digitaliseerimise lahendused kitsaskohtade leevendamiseks;
 • välja pakutud lahenduste tasuvusele ja mõjule ettevõtja majandustulemustele.

EAS-i toetuse abiga saab ettevõtja lisaks konkreetsetele tootlikkust tõstvatele automatiseerimise ja digitaliseerimise lahendustele ka põhjaliku ülevaate oma senisest tegevusest ning protsesside juhtimise efektiivsusest.

Digidiagnostika põhjal loodud lahendused aitavad tööstusettevõtetel tõsta tootlikkust, parandada majandustulemusi ja eksportturgudel paremini konkureerida.

MIKS TAOTLEDA EAS-I DIGIDIAGNOSTIKA TOETUS ATEMIXI ABIGA?

 • Meil on 2002. aastast kogemust tööstusautomaatika ja digitaliseerimise valdkonnas.
 • Teame, millised on digidiagnostika toetuse saamise eeldused ja aitame neid täita.
 • Tegeleme projekti ja sellega kaasneva asjaajamisega algusest lõpuni ise – ja soovi korral teostame lahendused, mille jaoks toetus on taotletud.

Tehaste tootlikkust parandavate tööstusautomaatika ja digitaliseerimise lahenduste loomine on meie kirg – soovime aidata iga tehase tootlikkust tõsta vähemalt 30%. Meie kogenud meeskond aitab iga tehase viia uuele kvaliteeditasemele ja seda hoida.

Soovid alustada tehase tootlikkuse tõstmist automatiseerimise ja digitaliseerimise abil? Digidiagnostika on esimene samm kõrgema tootlikkuse ja suurema kasumlikkuse suunas. Taotle EAS-i digidiagnostika toetust koos Atemixiga kiiremini ja lihtsamalt.

Soovid taotleda EAS-i digidiagnostika toetust tootlikkuse suurendamiseks?

Atemix aitab toetused kätte saada kiiremini ja väiksema vaevaga.

   Kontaktandmed
   Hinnapäringuga kiire
   Varuosa
   Tootja
   Tootekood
   Nimetus
   Kogus
   Sobib ka asendus
   jah


    Contact details
    Request is urgent
    Spare part
    Manufacturer
    Product code
    Name
    Quantity
    Substitute allowed
    yes