EAS ettevõtte arenguprogramm

Atemix Tööstusautomaatika on partner tööstusettevõtetele, kes soovivad toetada pikaajalist arengut, tootmistegevuste planeerimist, innovatsiooni ja tootearendust EAS-i Ettevõtte arenguprogrammi meetme abil.

Aitame tootmisettevõtetel kaardistada hetkeolukorra ning koostada digiauditi, et paika panna ettevõtte pikaajaline arenguplaan, taotleda toetus planeeritud tegevuste ellu viimiseks ja need ka arenguprogrammi vältel teostada. Ettevõtte arenguprogramm hõlmab lisaks tööstuse ja digitaliseerimise lahendustele ka kogu ettevõtte tegevuse põhjalikku analüüsi. Omalt poolt saame tootmisettevõtetele pakkuda:

 • konsultatsiooni, kuidas automatiseerimise ja digitaliseerimise lahendused võiksid aidata kaasa ettevõtte arengueesmärkide täitmisele;
 • digidiagnostikat, et saada ülevaade ettevõtte hetkeseisust ja sellest, millised võiksid olla esmased investeeringud ja arendustegevused;
 • abi toetuse tingimustele vastavuse kindlaks tegemisel ja vajalike eeltingimuste täitmisel;
 • projektijuhtimist ja dokumentatsiooni koostamist toetuse taotlemiseks;
 • automatiseerimise ja digitaliseerimise lahenduste ellu viimist ja tehnilist tuge nii arenguprogrammi ajal kui ka edaspidi.

Oleme tööstusautomaatika ja digitaliseerimise lahendusi loonud alates 2002. aastast ning selle aja jooksul olnud paljude tööstusettevõtete partneriks kasvu- ja arendusprotsessi vältel. Oskame näha ja diagnoosida tööstusettevõtete arenguvajadusi ning neid ka kvaliteetselt ellu viia.

Pikaajalise arenguplaani ellu viimiseks on tööstusettevõtetel võimalik saada ekspertnõu ja rahalist toetust kuni 500 000 € ettevõtte kohta

EAS-i toetus on mõeldud ettevõtetele, kes tahavad ja on valmis panustama innovatsiooni ja tootearendusse, soovivad kasvatada strateegilise juhtimise võimekust ja leida väljundeid uutele turgudele. Programmi käigus:

Aitame paika panna digistrateegia ettevõtte pikaajaliseks arenguks
 • kaardistatakse ettevõtte hetkeolukord ja arenguvajadused;
 • diagnostiku või mentori abiga pannakse paika ettevõtte pikaajaline arenguplaan, mis hõlmab uute toodete või teenuste arendust;
 • aidatakse intellektuaalomandi kaitsel ning müügi- ja turundustegevustel;
 • toetatakse ettevõtet nii ekspertnõuga kui ka rahaliselt kuni 500 000 € ulatuses.

Ettevõtte arenguprogramm ei ole ennekõike raha taotlemine ja saamine vaid pigem igakülgne strateegiline abi pikaajalise tegevusplaani paika seadmiseks, mis eeldab individuaalset tegelemist iga programmis osaleva ettevõttega. Selleks saab EAS-i poolt kasutada nii kliendihalduri kui ka diagnostiku abi. Omalt poolt saame aidata automatiseerimise ja digitaliseerimise ekspertteadmistega, et avada tootmisettevõtetele võimalusi tootlikkuse ja kasumlikkuse kasvatamiseks.

EAS-i poolt pakutavate teenuste hulka kuuluvad näiteks koolitused, ekspordinõunike abi, info- ja nõustamisteenused, võimalused välismessidel osalemiseks jne.

Arenguprogramm koosneb kolmest etapist:

 • Ettevõtte hetkeseisu ja arenguvajaduste kaardistamine EAS-i kliendihalduri abiga (1-2 nädalat). Vaadatakse üle erinevad protsessid alates tootmisest ja arendustegevusest kuni müügi, finantside ja personalikorralduseni.
 • Ettevõtte arenguplaani ettevalmistus ja väljatöötamine, mille käigus võimaldatakse koolitusi, nõustamisi ja digidiagnostikaid. Nende tegevuste abil valmib detailne, mitmeaastane arenguplaan (kestvus kuni 6 kuud).
 • Arenguplaani etapiviisiline ellu viimine, mis toimub EAS-i jälgimise ja nõustamise toel (kestvus kuni 3 aastat).

Arenguprogrammi käigus pakutavat rahalist toetust saab kasutada personali arendamiseks, müügi- ja turundustegevuste arendamiseks, protsesside arendamiseks, toodete ja teenuste arendamiseks ning uute toodete valmistamiseks vajalike seadmete ostmiseks.

MIKS PEAKS TÖÖSTUSETTEVÕTE TAOTLEMA ETTEVÕTTE ARENGUPROGRAMMI MEEDET ATEMIXI ABIGA?

Tööstusvaldkonna ekspertidena oskame erapooletult hinnata, millised on tootmisettevõtete arenguvajadused, kus on pudelikaelad ja kuidas neid tööstusautomaatika, tööstusrobotite või digitaliseerimise abil leevendada. EAS-i poolt pakutavate teenustega koostöös saame aidata tootmisettevõtete igakülgse arendamisega:

 • aitame teha selgeks tootmise hetkeseisu, pudelikaelad ja esmased vajalikud investeeringud;
 • jagame oma alates 2002. aastast kogutud kogemust automatiseerimisel ja digitaliseerimisel;
 • teostame lahendused ettevõtte tootlikkuse ja kasumlikkuse tõstmiseks.

Soovid astuda järgmise sammu tootmisettevõtte kasvuks? EAS-i ettevõtete arenguprogramm on selleks hea võimalus – ja omalt poolt saame aidata ekspertteadmistega nii toetuste taotlemisel kui ka tööstusautomaatika- ja tarkvaralahenduste loomisel.

Soovid oma tootmise viia uuele kvaliteeditasemele?

Atemix aitab tööstusettevõtete arenguks mõeldud toetused kätte saada kiiremini ja lihtsamalt

   Kontaktandmed
   Hinnapäringuga kiire
   Varuosa
   Tootja
   Tootekood
   Nimetus
   Kogus
   Sobib ka asendus
   jah


    Contact details
    Request is urgent
    Spare part
    Manufacturer
    Product code
    Name
    Quantity
    Substitute allowed
    yes