Eesti-Norra koostööprogramm Green ICT

Atemix aitab Eesti tootmisettevõtetel taotleda Eesti-Norra koostööprogrammi “Green ICT” meedet, mis on mõeldud ressursisäästlikkust edendavate IKT projektide teostamiseks.

Soovid tõsta oma tootmisettevõtte poolt pakutavat lisaväärtust tõstes tehase ressursisäästlikkust? Eesti-Norra koostööprogramm aitab selleks vajalikku tootmisprotsesside digitaliseerimist ellu viia ja arendada uusi IT-komponendiga tooteid ning teenuseid. Omalt poolt saame aidata nii projekti taotlemise kui ka digitaliseerimise alaste ekspertteadmistega:

 • aitame teha kindlaks ettevõtte vastavuse toetuses esitatud tingimustele;
 • aitame koostada vajaliku dokumentatsiooni, prognoosid, äriplaani ja projektiplaani toetuse taotlemiseks;
 • juhime toetuse taotlemise projekti;
 • aitame tööstuse digitaliseerimise alaste teadmistega nii projekti eelselt, selle vältel kui ka pärast projekti lõppu
 • teostame tööstusautomaatika, tööstustarkvara, digitaliseerimise ja robootika lahendused uute toodete tootmiseks ja ressursitõhususe kasvatamiseks.

Soovime tõsta Eesti tootmisettevõtete konkurentsivõimet nii kodumaal kui ka mujal maailmas. EAS-i nõustamise ja toetuse ning Atemix Tööstusautomaatika teadmiste abil tootmisest saame viia iga tehase uuele kvaliteeditasemele.

Toetuse eesmärk on tootmisprotsesside digitaliseerimine ning uute IT-komponendiga toodete ja teenuste arendamine.

Toetus on mõeldud efektiivsust tõstvate IKT komponendiga toodete arendamiseks

Eelistatud on Eesti ja Norra ühisprojektid. Norra partnerite leidmisel ja kahepoolsete suhete edendamisel aitab EAS, kes on selleks loonud partnerotsingu vormi ja korraldab koostööd edendavaid üritusi. Norra poolelt aitab koostööpartnereid leida Innovation Norway.

Norway Grants ja EAS toetavad tööstus- ja energiasektoris protsesside efektiivsust suurendavaid automaatikal ja robootikal põhinevate lahenduste välja töötamist ja kasutuselevõttu. Samuti toetatakse ressursisäästu edendavate IKT-komponendiga toodete ja teenuste arendamist näiteks targa tootmise, transpordi, energiatõhususe jm valdkondades. Lisaks toetatakse uute IKT toodete ja teenuste arendamist meditsiinivaldkonnas.

Toetust saavad taotleda Eestis registreeritud eraettevõtted, kes võivad partnerina kaasata juriidilisi isikuid Eestist ja Norrast. Tootearenduse ja tööstuse digitaliseerimise projektide puhul on toetus 200 000 – 700 000 €, sealjuures toetuse määr on kuni 50% abikõlbulikest kuludest.

Koos põhitoetuse taotlusega peab tootmisettevõte esitama:

 • Mõjuprognoosi arendatavale tootele / teenusele, mis analüüsib digitaliseerimise või arendatava lahenduse tulemusena saavutatavat ressursisäästu
 • Projekti äriplaani, mis sisaldab arendatava lahenduse finantsprognoose, uute loodavate töökohtade arvu ja ja lahenduse turupotentsiaali
 • Projektiplaani ehk koonddokumendi, mis peab sisaldama põhitoetuse taotlemise eesmärki ja probleemipüstitust, kirjeldust taotleja kohta, tegevuste kirjeldust, ülevaadet juhtimisest ja meeskonnast, partneritest, riskidest, kuludest jne.

Põhitoetuse taotlemise voor algab jaanuaris 2020

Atemix aitab saada ülevaate ettevõtte hetkeseisust, vastavusest toetuses esitatud tingimustele ning täita toetuse saamiseks vajalikke eeldusi.

MIKS TAOTLEDA TOOTMISETTEVÕTELE MÕELDUD TOETUSI ATEMIXI ABIGA?

 • Meil on alates 2002.a kogemust tööstuse automatiseerimise ja digitaliseerimise valdkonnas
 • Oskame kiiresti tuvastada, millised esmased investeeringud aitavad tootlikkust ja kasumlikkust kiiresti tõsta
 • Teostame automatiseerimise, digitaliseerimise ja robootika lahendused kiiresti ja kvaliteetselt.

Tehaste tootlikkust tõstvate lahenduste loomine on meie kirg! Soovime iga tootmise viia uuele kvaliteeditasemele – ja aitame taotleda toetusi, et selleks vajalikke investeeringuid rahastada. Koostöös EAS-i, Keskkonnainvesteeringute keskuse, SA Archimedese ja teiste poolt pakutavate toetuste abiga aitame kaasa tootmisettevõtete igakülgsele arendamisele ja konkurentsivõime tõstmisele.

Soovid tootmisettevõtete toetusi saada kiiremini ja lihtsamalt?

Atemixi abiga saad toetused ettevõtte arendamiseks kätte väiksema vaevaga.

   Kontaktandmed
   Hinnapäringuga kiire
   Varuosa
   Tootja
   Tootekood
   Nimetus
   Kogus
   Sobib ka asendus
   jah


    Contact details
    Request is urgent
    Spare part
    Manufacturer
    Product code
    Name
    Quantity
    Substitute allowed
    yes