KIK – Ettevõtte ressursitõhususe meede

Atemix aitab Keskkonnainvesteeringute keskuselt taotleda meedet ettevõtte ressursitõhususe suurendamiseks läbi investeeringute ressursisäästlikumate lahenduste välja töötamiseks.

Soovid omada paremat ülevaadet ettevõtte ressursikasutusest ja toota sama hulga ja kvaliteediga kasutades selleks vähem toorainet ja hoides püsikulusid madalamal? Keskkonnainvesteeringute Keskuse ressursitõhususe meede koos Atemixi teadmistega ressursitõhusate tööstusautomaatika- ja tarkvaralahenduste loomisest aitavad seda saavutada!

 • Aitame analüüsida ettevõtte ressursikasutust ja koos partneritega korraldada ressursiauditid.
 • Juhime meetme taotlemise projekti paremat ressursitõhususe lahenduste loomiseks vajalike toetuste saamiseks.
 • Teostame tööstusautomaatika ja tööstustarkvara lahendused tõhusamaks ressursikasutuseks.
 • Aitame järelteeninduse ja projekti järgsete töödega vastavalt ettevõtte vajadustele ja arenguplaanidele.

Ressursitõhusam tootmine aitab kaasa jätkusuutlikkusele ja majanduskasvule – mida säästlikumalt suudame toota ja mida rohkem kasutada ringmajanduse põhimõtteid, seda suurem on meie konkurentsivõime täna ja tulevikus nii Eestis kui ka eksportturgudel. Ressursitõhusate tööstusautomaatika- ja tarkvara investeeringute ning Keskkonnainvesteeringute keskuse meetme toel saame viia iga tootmise uuele kvaliteeditasemele!

Meetme eesmärk on suurendada ressursitootlikkust – ehk võimet toota sama palju ja sama kvaliteediga kasutades selleks vähem ressursse

Atemix saab omalt poolt toetada ressursitõhusust tõstvate tööstusautomaatika lahenduste ellu viimisel. Pakume innovaatilisi tehnoloogiaid ja lahendusi, mille abil ettevõtted saavad oma tootmisprotsesse tõhusust silmas pidades ümber kujundada. Nende hulka kuuluvad:

 • seadmete ja liinide kaasajastamine või välja vahetamine ressursisäästlikumate vastu;
 • tööstusautomaatika lahenduste loomine oma tootmisjääkide ära kasutamiseks (näiteks kõrvalproduktina tekkiva sooja vee kasutamine põrandate pesuveena või sooja tarbevee eelsoojendamiseks, et selle 40 kraadisele temperatuurile tõstmiseks kuluks vähem energiat);
 • tarkvaralahenduste loomine, mis aitab ettevõtte ressursikasutust paremini jälgida ja optimeerida.

Toetust saavad taotleda erinevate tööstusvaldkondade ettevõtted, kelle põhitegevusala kuulub EMTAK-i koodi kohaselt jakku B või C. Nende hulka kuuluvad:

 • mäetööstus
 • töötlev tööstus
 • toiduainetetööstus
 • tekstiilitööstus
 • rõivatööstus
 • puidu- ja paberitööstus
 • trükitööstus
 • keemiatööstus
 • energiatööstus
 • metallitööstus
 • elektroonikatööstus
 • masinatööstus
 • autotööstus
 • transport
 • mööblitööstus

Ühe ettevõtte kohta on toetus kuni 2 000 000 € kogu programmiperioodi vältel. Toetuse maksimaalne osakaal kõikidest abikõlbulikest kuludest on 50%. Toetuse eesmärk on täidetud, kui programmi tulemusel saavutatakse vastavalt taotlusvoorule kas 1% või 5% suurune ressursisääst väiksema toorainekulu, elektrikulu, taaskasutuse või teiste tootmisressursside kokkuhoiu arvelt.

Toetuse saamise eelduseks on ressursiaudit, mis aitab kaardistada kõik tootmisprotsessides ressursikadusid tekitavad probleemid.

Ressursiauditi abil saame ülevaate, milliste investeeringute abil on võimalik saavutada kõige suurem tootmisressursside kokkuhoid. Ressursiauditi puudumisel saame selle koostöös partneritega kiiresti koostada. Ka ressursiauditi koostamine on Keskkonnainvesteeringute keskuse meetme poolt toetatud tegevus.

MIKS TAOTLEDA ETTEVÕTTE RESSURSITÕHUSUSE MEEDET ATEMIXI ABIGA?

Oma alates 2002. aastast omandatud kogemuse põhjal teame, kuidas tööstusautomaatika, tööstustarkvara ja robootika lahenduste abil saavutada märkimisväärset ressursisäästu. Samuti teame, et iga efektiivsemasse ja kvaliteetsemasse tootmisesse tehtud investeering tasub ennast kiiresti ja kuhjaga.

Kui siia lisada kompetentsete koostööpartnerite abi ja teadmised toetuste taotlemise protsesside üksikasjadest, saame pakkuda oma klientidele täisteenust – alates auditist ja lähteülesande koostamisest kuni projektijuhtimise ja toetuse taotlemiseni – ning ressursitõhusate lahenduste teostamise ja järelteeninduseni.

Soovime viia iga tehase uuele kvaliteeditasemele ja oleme valmis selleks aitama toetuste ja meetmete taotlemisel nii EAS-ilt, SA Archimedeselt, Keskonnainvesteeringute keskuselt kui ka kõikidelt teistelt toetuste pakkujatelt.

Soovid tõsta konkurentsivõimet ressursitõhusama tootmise abil?

Atemix aitab taotleda toetusi ressursitõhusust tõstvate lahenduste loomiseks – ja need ellu viia!

   Kontaktandmed
   Hinnapäringuga kiire
   Varuosa
   Tootja
   Tootekood
   Nimetus
   Kogus
   Sobib ka asendus
   jah


    Contact details
    Request is urgent
    Spare part
    Manufacturer
    Product code
    Name
    Quantity
    Substitute allowed
    yes