Toetus töötleva tööstuse ettevõtetele Tartus

Atemix aitab Tartu tööstusettevõtetel taotleda Tartu linnavalitsuse toetusmeedet tootmise digitaliseerimiseks. Aitame taotleda ka kõiki teisi EAS-i, SA Archimedese, Keskkonnainvesteeringute Keskuse jt. poolt pakutavaid toetusi.

Oled Tartu linnas registreeritud töötleva tööstuse valdkonna ettevõtja ja soovid tootmise digitaliseerimist alustada või jätkata? Tööstusautomaatika ja digitaliseerimise parima asjatundjana Tartumaal saame Sind toetuste taotlemise protsessis aidata.

Soovime, et Eesti tootmisettevõtted oleksid konkurentsivõimelisemad nii kodumaal kui ka eksportturgudel ning selleks aitame ettevõtete automatiseerimiseks ja digitaliseerimiseks vajalike toetuste taotlemisel:

 • Aitame selgeks teha ettevõtte vastavuse toetuse taotlemise tingimustele
 • Aitame täita toetuse taotlemiseks vajalikke tingimusi
 • Viime läbi toetuse eelduseks oleva digiauditi
 • Koostame vajaliku projektidokumentatsiooni ja aruandluse
 • Teostame lahendused, mille ellu viimiseks toetust taotleti

Tööstusautomaatika valdkonna eestvedajatena Eestis oskame hinnata tehaste võimekust ja kitsaskohti ning pakkuda välja automatiseerimise ja digitaliseerimise lahendusi, et viia tehased tippvormi. Tartu linna toetus aitab need lahendused ettevõtja jaoks soodsamalt ellu viia.

Tartu linna tootmise digitaliseerimise toetusmeetme eesmärk on tootmistsükli lühendamine ja tootmise automatiseerimine

Toetusmeetme abil soovitakse ergutada automatiseerimist ning robotite ja digitaalsete tehnoloogiate kasutuselevõttu. Digitaliseerimine aitab tootmisettevõttel saavutada parema tootlikkuse, vähendada tööseisakuid ja tõsta töötajate produktiivsust ning pakkuda kvaliteetsemaid ja personaalsemaid tooteid. Teatud töölõikudes aitavad automatiseerimine ja digitaliseerimine tööstusettevõttel leevendada ka tööjõupuudust.

Toetust saavad taotleda töötleva tööstuse valdkonna ettevõtted, kelle äriregistri kohane asukoht on Tartu linnas, kuid tootmine võib toimuda nii Tartu linnas kui ka Tartu maakonnas. Toetust on võimalik taotleda üks kord ning selle ülemmäär on 5000 eurot, sealjuures ettevõtte omaosalus teostatavas lahenduses peab olema vähemalt 30 %. Toetus aitab katta kulusid digiauditis välja toodud tegevuste elluviimiseks. Nende tegevuste hulka kuuluvad näiteks:

Tartu linn toetab andmete visualiseerimise ja SCADA lahenduste kasutusele võtmist
 • CAD/CAM tarkvara litsentsi omandamine ja paigaldamine
 • SCADA süsteemi loomine ja integreerimine
 • Pilvetehnoloogiate kasutuselevõtt
 • Andmeanalüüsi- ja masinõppesüsteemide loomine
 • Küberturvalisuse ja andmekaitse süsteemide kasutuselevõtt
 • Andmete visualiseerimise lahenduste kasutuselevõtt
 • Töötajate koolitamine

Toetuse taotlemise eelduseks on digitaliseerimise audit, mille läbi viimiseks on võimalik taotleda toetust EAS-ilt. Loe lähemalt, mis on digiaudit ja kuidas saame aidata digidiagnostika toetuse taotlemisel EAS-ilt.

MIKS TAOTLEDA TÖÖSTUSETTEVÕTETELE MÕELDUD TOETUSI ATEMIXI ABIGA?

Atemix on tööstusautomaatika ja digitaliseerimise eestvedaja nii Tartus ja Tartumaal kui ka üle Eesti. Oleme enam 2002. aastast loonud tootmisettevõtele tootlikkust tõstvaid tööstusautomaatika ja tööstustarkvara lahendusi.

 • Teame, millised esmased investeeringud aitavad kiiresti tootlikkust ja kasumlikkust tõsta
 • Meil on aastatepikkune kogemus automaatika ja tööstustarkvara lahenduste loomisel
 • Tunneme tööstuse toetuste taotlemise protsesse ja teame, millistele tingimustele toetusi taotlevad tootmisettevõtted peavad vastama

Meie “tehaste doktorid” aitavad kvaliteetsete automaatikalahenduste abil viia iga tehase tippvormi ja seda ka hoida. Tehaste efektiivsuse parandamine on meie kirg – soovime automatiseerimise ja digitaliseerimise lahenduste abil tõsta iga tehase tootlikkust vähemalt 30 %.

Soovid tehase digitaliseerimist alustada või jätkata? Atemix aitab selle jaoks vajalikud toetused taotleda lihtsamalt ja kiiremini. Aitame astuda esimese sammu kõrgema tootlikkuse ja suurema kasumlikkuse suunas.

Soovid tööstuse digitaliseerimise toetusi saada kiiremini ja lihtsamalt?

Atemix aitab taotleda toetusi tehaste tootlikkust ja kasumlikkust tõstvate lahenduste ellu viimiseks.

   Kontaktandmed
   Hinnapäringuga kiire
   Varuosa
   Tootja
   Tootekood
   Nimetus
   Kogus
   Sobib ka asendus
   jah


    Contact details
    Request is urgent
    Spare part
    Manufacturer
    Product code
    Name
    Quantity
    Substitute allowed
    yes