Pelletiliini automaatika

AS Tartu Graanuli eesmärk on pakkuda parima kvaliteediga premium klassi pelleteid Eestis. Ettevõtte poolt ’’Premium Pellets’’ kaubamärgi all toodetud pelletid on kõrge kvaliteedi ja kütteväärtusega.

Väljakutse:

Enne täisautomaatse graanuli väljastusliini ehitamist olid tootmismahud piiratud, sest silode arv, kus sai toodangut hoiustada, oli väike. Projekti eesmärgiks oli võtta kasutusse vana veski ruumid, kus olid olemas silod toodangu hoiustamiseks. Selle tarbeks oli vaja siduda kaks eraldi kompleksi üheks, luua täisautomaatne silode täitmise ja toodangu väljastamise automaatikalahendus. Tähelepanuväärne oli asjaolu, et Atemix Tööstusautomaatika poolt loodud täitmis- ja väljastussüsteem oli kriitiline lüli, mis sidus tervikuks graanuli pressi ühes hoones ja graanuli pakkeroboti teises renoveeritud veski hoones.

Tulemus:

Graanuli täitmine silodesse ja selle väljastamine pakkerobotile toimub täisautomaatselt. Pressi operaator valib silod, mida hakatakse täitma ning nende järjekorra. Pakkeliini operaator valib silo, kust võetakse toodangut. Pärast seda saavad mõlemad keskenduda oma põhitööle. Süsteem on loodud võttes arvesse võimalikku SCADA integreerimist. Kliendi soovi korral on võimalik süsteemi edasi arendada ega vaja ümber tegemist või kriitilisi muudatusi.

Klient on rahul tehtud tööga ning tänu loodud süsteemile paranes tootlikkus, suurenes efektiivsus ja seeläbi tekkis võimalus kasutada ressurssi optimeeritult. Enam ei ole ajakadu mittetulemuslike tegevuste tõttu.

Klient: TARTU GRAANUL AS

Koostöö: TATOLI AS
Valdkond: PUIDU- JA PABERITÖÖSTUS

Projekti käigus teostatud tööd:

 • Automaatikalahenduse projekteerimine
 • PLC ja HMI programmeerimine
 • Automaatikakilbi projekteerimine ja ehitus
 • Objekti montaaž (kaabliteed, kaablid, kilp)
 • Häälestamine
 • Dokumentatsiooni koostamine

Soovid oma tootmist efektiivsemaks muuta?

Atemixi tehaste doktorid viivad iga tehase tippvormi ja aitavad seda vormi hoida.

   Kontaktandmed
   Hinnapäringuga kiire
   Varuosa
   Tootja
   Tootekood
   Nimetus
   Kogus
   Sobib ka asendus
   jah


    Contact details
    Request is urgent
    Spare part
    Manufacturer
    Product code
    Name
    Quantity
    Substitute allowed
    yes