Pakilammutaja ehk destackeri uus automaatikasüsteem

Combilink OÜ toodab männipuidust sõrmjätkatud toorikuid liistu-, akna-, ukse- ja mööblitööstusele.

Aastas toodetakse sõrmjätkatud ja liimitud komponente ca 30 000 m3.

Toorainena kasutatakse peamiselt männi saematerjali, mida ostetakse Eesti, Läti, Venemaa ja Skandinaavia suurematest saeveskitest.

Objekt enne:

Väljakutse:

2020.a suvel valmis uus tootmistsehh, mis sisustati uute seadmete ja liinidega – antud projekti raames soovis klient ära kasutada seni kasutusel olnud süsteemist pakilammutaja. Põhjusel, et pakilammutaja ehk destackeri metallkonstruktsioonid ja liikuvad osad olid väga heas seisus, siis meie eesmärgiks sai olemasolevale rauale automaatikasüsteemi retrofitting ehk moderniseerimine.

Projekti puhul oli väga määravaks ajaline faktor.
Seoses erinevate piirangutega oli tööde graafik segi paisatud ning pidime ühe kuu sees kaardistama ära vana seadme, tegema kõik vajalikud ettevalmistused, hankima kaubad, ehitama kilbi, teostama programmeerimistööd ning kõik vajalikud objektitööd koos käikuvõtuga.

Objekt pärast:

Tulemus:

Tänu edukale koostööle kliendiga sai tulemuslikult uuendatud olemasolev seade. Mehaanikakomponentide hoolduse ja uue automaatikasüsteemi paigalduse järgselt on seadmel uuesti olemas ressurssi 7-10 aastaks. Uus automaatikasüsteem võimaldab igal ajahetkel viia sisse modifikatsioone ning pakkuda kiiret ja operatiivset tuge kliendile juhul, kui see on vajalik. Kuna pakilammutaja on kogu uue tootmisliini kõige esimene osa, siis selle maksimaalne efektiivsus on kriitilise tähtsusega kogu ülejäänud protsessi toimimiseks.

Klient: COMBILINK OÜ, VARESE TOOTMINE

Valdkond: PUIDUTÖÖSTUS

Projekti käigus teostatud tööd:

  • Lähteinfo koondamine
  • Automaatikaprotsessi analüüs
  • Automaatikasüsteemi projekteerimine
  • Automaatikakilbi projekteerimine ja ehitus
  • Objekti montaaž
  • PLC programmeerimine
  • HMI programmeerimine
  • Süsteemi häälestus
  • Dokumentatsiooni ja skeemide koostamine

Soovid oma tootmist efektiivsemaks muuta?

Atemixi tehaste doktorid viivad iga tehase tippvormi ja aitavad seda vormi hoida.

Kontaktandmed
Hinnapäringuga kiire
Varuosa
Tootja
Tootekood
Nimetus
Kogus
Sobib ka asendus
jah


Contact details
Request is urgent
Spare part
Manufacturer
Product code
Name
Quantity
Substitute allowed
yes