Autonoomsed 4G andmeside ja keskse liidesega silode nivoode mõõtesüsteem

AS Tartu Graanul on Tartumaale Tila külla 2014.aastal loodud pelletitootmistehas. Ettevõtte eesmärk on pakkuda parima kvaliteediga premium klassi pelleteid Eestis. Tootmiseks kasutatakse eranditult kvaliteetset, koorevaba toorainet ja tipptehnoloogiat.

Tartu Graanul ostab erinevate puidutööstuse sektori koostööpartnerite käest puiduhaket – tegemist on logistiliselt keeruka protsessiga, mis nõuab kiiret ja operatiivset infovahetust tarnija, hankija ning autojuhtide vahel. Tihti tekkis olukord, kus info edastamine viibis või läks erinevate suhtluskanalite kaudu kaduma ning tulemuseks olid probleemsed olukorrad, kus hakkesilo on täis ning seetõttu ei saa puidufirma oma tööd jätkata ning klient pidi kiirkorras hakkama organiseerima transporti erinevatesse Eesti otsadesse.

Probleem vajas lahendust ning koostöös kliendiga tundsime, et parim lahendus oleks jalgratast mitte leiutada, vaid modifitseerida juba olemasolevat.
Kasutasime ära levinud ja ennast õigustanud tasememõõtmise süsteemi, mida oleme ka varem oma klientidele pakkunud, kuid modifitseerisime selle süsteemi lisades 4G võimekuse ning suhtluse keskse SCADA süsteemiga, mille kliendile valmis tegime.

Väljakutse:

Valisime ilmastikku arvesse võttes sobilikud seadmed, projekteerisime jaotuskilbi ja metoodika, kuidas pärida andmeid. Tegime valmis mobiilse SCADA keskkonna Ignition Perspective baasil.

Antud projekti puhul oli keeruliseks väljakutseks teha valmis selline süsteem, mis suudaks probleemideta töötada nii kuuma kui pakasega. Põhjaliku seadmete valimise abil leidsime meid ja klienti rahuldava lahenduse, mis nüüdseks on edukalt toiminud alates 2020.a algusest.

Tulemus:

Tänu autonoomsele 4G andmesidega varustatud mõõteseadmete paigaldusele, mis edastavad andmeid kliendi tsentraalsesse SCADA keskkonda, on kliendil nüüd oma operatiivne infokanal, mis võimaldab optimaalselt planeerida veoautode liikumist. Tänu loodud süsteemile on minimeeritud inimfaktori risk ja võimalus protsessi käigus infokildude kadumiseks, mis varasemalt päädis tülikate olukordadega.

Klient: TARTU GRAANUL AS

Valdkond: PUIDU- JA PABERITÖÖSTUS

Projekti käigus teostatud tööd:

 • Lähteinfo koondamine
 • Automaatikakilbi projekteerimine ja ehitus
 • Süsteemi häälestus
 • Dokumentatsiooni ja skeemide koostamine

Soovid oma tootmist efektiivsemaks muuta?

Atemixi tehaste doktorid viivad iga tehase tippvormi ja aitavad seda vormi hoida.

   Kontaktandmed
   Hinnapäringuga kiire
   Varuosa
   Tootja
   Tootekood
   Nimetus
   Kogus
   Sobib ka asendus
   jah


    Contact details
    Request is urgent
    Spare part
    Manufacturer
    Product code
    Name
    Quantity
    Substitute allowed
    yes