Saepurupunkrite IoT lahendus

AS Tartu Graanul on Tartumaale Tila külla 2014.aastal loodud pelletitootmistehas. Ettevõtte eesmärk on pakkuda parima kvaliteediga premium klassi pelleteid Eestis. Tootmiseks kasutatakse eranditult kvaliteetset, koorevaba toorainet ja tipptehnoloogiat.

Väljakutse

Tartu Graanul ostab erinevate puidutööstuse sektori koostööpartnerite käest puiduhaket. Tegemist on logistiliselt keeruka protsessiga, mis nõuab kiiret ja operatiivset infovahetust tarnija, hankija ning autojuhtide vahel. Tihti tekkis olukord, kus info edastamine viibis või info läks erinevate suhtluskanalite kaudu kaduma. Tulemuseks olid probleemsed olukorrad, kus hakkepunker oli täis. Seetõttu ei saanud puidufirma oma tööd jätkata ning klient pidi kiirkorras hakkama organiseerima puiduhakke transporti erinevatesse Eesti paikadesse.

Milliseid probleeme lahendasime?

 • Logistiliselt tülika ja ebaefektiivse protsessi lihtsustamine.
 • Parema ja kiirema ülevaate võimaldamine kliendile – mõõtetulemuse nähtavus igal ajahetkel, mille põhjal saab koostada logistilise plaani.
 • Rahaline sääst tänu ratsionaalsemale ja efektiivsemale töökorraldusele.

Teostatud lahendus

Töötasime välja UWT mõõteseadme jaoks vajaliku elektrikilbi, mis on varustatud 4G ruuteri, vajaliku andmeside muunduri, toitejaotuse ja kilbi küttesüsteemiga.

Koostöös UWT mõõteseadmega moodustab kilp terviktoote, millel on kasutusjuhend, paigaldusjuhend ja muu vajalik, tänu millele on kilbi paigaldus ja käikuvõtt lihtne.

Süsteemil on Ignition 8 SCADA platvormi baasil kasutajaliides, mis võimaldab paigaldatud mõõteseadet kuvada nii veebipõhises keskkonnas kui ka telefonirakenduses. Süsteemile on võimalik seadistada alarme, et logistik saaks õigel ajahetkel teavituse. Samamoodi võimaldab andmesidepõhine mõõteseadme juhtimine lugeda diagnostikasõnumeid seadme paneelilt. Kui seadmega on mingi probleem, siis on sellest võimalik teada saada juba kaugtee

Tulemus

Projekt õnnestus, teostuse käigus omandasime mitmeid töövõtteid ning leidsime lahendus, kuidas saab teatud juhtudel andmeid koguda ka ilma tööstuskontrollerita. Projekti käigus arendasime tegelikkuses välja tegelikult toote, mis on skaleeritav ja korratav.

Klient: TARTU GRAANUL AS

Valdkond: PUIDU- JA PABERITÖÖSTUS

Projekti käigus teostatud tööd:

 • Lähteinfo koondamine
 • Automaatikakilbi projekteerimine ja ehitus
 • Süsteemi häälestus
 • Dokumentatsiooni ja skeemide koostamine

Soovid oma tootmist efektiivsemaks muuta?

Atemixi tehaste doktorid viivad iga tehase tippvormi ja aitavad seda vormi hoida.

   Kontaktandmed
   Hinnapäringuga kiire
   Varuosa
   Tootja
   Tootekood
   Nimetus
   Kogus
   Sobib ka asendus
   jah


    Contact details
    Request is urgent
    Spare part
    Manufacturer
    Product code
    Name
    Quantity
    Substitute allowed
    yes