Tarbeveepumpla ja filtrite juhtimise uus automaatikasüsteem

Tere AS, mille ajalugu ulatub aastasse 1893 on efektiivse tooteportfelliga innovaatiline ettevõte, mille eesmärk on pakkuda tarbijate vajadustele vastavaid tooteid ning arendada tarbija teadlikkust.

Tere tootmisüksused asuvad Põlvas ja Viljandis – kokku töötab ettevõttes üle 420 töötaja. Ettevõte põhitegevus on toorpiima kokkuost, piimatoodete tootmine ja müük. 

Poelettidelt võib leida üle 150 erineva Tere piimatoote. Kõige tuntumad kaubamärgid on Tere, Merevaik, Kohuke, Haps, Hellus, Paradiis ja Emma. Tootmises järgitakse rangelt tänapäevaseid toiduohutuse juhtimissüsteeme.

Väljakutse:

Tarbeveepumpla toimimine on kliendi tootmise jaoks kriitilise tähtsusega, sest see varustab kogu tootmiskompleksi. Algselt oli pumpla automaatikasüsteem ehitatud 2003.aastal ning tollal oli tegemist tasemel süsteemiga, sest juhtimine toimus S7-200 loogikakontrolleri abil ning samuti kuulusid süsteemi ka sujuvkäivitid ja sagedusmuundurid.

Ligikaudu kahekümne aastaga oli süsteem amortiseerunud – esinesid rikked, mille otsimine oli keeruline, sest süsteemis oli palju elektromehaanilisi komponente (releeahelad), samuti ei olnud võimalik automaatikasüsteemi liidestada tehase uue SCADA-ga, mis tekkis kliendile külmajaama automaatika uuendamise tulemusel.

Eesmärgiks sai automaatikasüsteemi retrofitting ehk moderniseerimine, kõik mehaanilised komponendid olemasolevast süsteemist võeti uue automaatikasüsteemi koosseisu; tööde teostamine pidi toimuma tootmise jaoks ilma seisakuta.

Projekti käigus teostatud tööd:

Kaardistasime eelnevalt kogu vana süsteemi, projekteerisime ja ehitasime uue automaatikakilbi, programmeerisime valmis uue programmi ning lokaalse juhtimise tarbeks HMI paneeli. Lõpptulemusena liidestasime pumpla tehase SCADA-sse.

Projekti puhul oli kõige keerulisem ja väljakutsuvam etapp ilma seisakuta üleminek ühelt süsteemilt teisele. Täpse planeerimise ning põhjaliku ettevalmistuse kaudu töötasime välja tegevusjärjekorra, missuguses järjekorras me vastavaid seadmeid ühendama hakkame. Objektil töötasime kolme inimesega, igaühel oma kindel roll. Lõpptulemusena suutsime ühe päevaga ühendada kõik vajalikud seadmed sellises järjekorras ümber nii, et tootmistsehhi töö ei olnud päeva jooksul kordagi häiritud.

Tulemus:

Uuendatud automaatikasüsteem muutis veevarustuse stabiilseks, tänu millele on kogu kompleksi veevarustus üldises mõttes parem ning lisaks on see hea ka tootmise jaoks. Samuti kadusid ära probleemid, mis olid vana süsteemi puhul seotud pidevalt rikki minevate releede ja muude elektromehaaniliste komponentide tõttu.

Pumpla on liidestatud tsentraalsesse SCADA-sse, tänu millele on olemas 24/7 ülevaade, diagnostika, seadistamise ning vajadusel ka käsijuhtimise võimalused.

Tänu uuele automaatikasüsteemile tekkis võimalus programmeerida vajalikud algoritmid, mille abil on veekasutus optimaalsem, kui see oli vana süsteemiga.

Klient: TERE AS, PÕLVA TOOTMISÜKSUS

Valdkond: TOIDUAINETÖÖSTUS

Projekti käigus teostatud tööd:

 • Lähteinfo koondamine
 • Automaatikaprotsessi analüüs
 • Automaatikasüsteemi projekteerimine
 • Automaatikakilbi projekteerimine ja ehitus
 • Objekti montaaž
 • PLC programmeerimine
 • HMI programmeerimine
 • Süsteemi häälestus
 • Dokumentatsiooni ja skeemide koostamine

Soovid oma tootmist efektiivsemaks muuta?

Atemixi tehaste doktorid viivad iga tehase tippvormi ja aitavad seda vormi hoida.

   Kontaktandmed
   Hinnapäringuga kiire
   Varuosa
   Tootja
   Tootekood
   Nimetus
   Kogus
   Sobib ka asendus
   jah


    Contact details
    Request is urgent
    Spare part
    Manufacturer
    Product code
    Name
    Quantity
    Substitute allowed
    yes