CNC pingi teenindamise ja detailide järeltöötluse robotjaam

HANZA on ülemaailmse haardega tootmisettevõte, millel on 17 tehast 7 erinevas riigis. HANZA eesmärk on töötlevat tööstust moderniseerida ja efektiivsemaks muuta, mis võimaldab toota kiiremini ja keskkonnasõbralikumalt olles samal ajal klientidele kasumlikum.

Hanza Mechanics Tartu tehases toimuvad protsessid metallitoorikute töötlemisest CNC pinkidel kuni toodete komplekteerimise ja pakendamiseni.

Miks protsessi robotiseerimine on oluline:

CNC pingi teenindamise ja detailide järeltöötluse robotjaam lahendab tööülesande, mis on aeganõudev, vajab suurt täpsust ning ühtlast ja kindlat kvaliteeti. Keerukate detailide tootmine CNC seadmete abil on tootmise mõttes pikaajaline protsess; sõltuvalt pingist võib ühe detaili töötlemine võtta aega 40 minutist mitme tunnini. Kogu selle aja, mil CNC seade detaili valmistab, peab töötaja olema valvel ja ootama. Sisulist tööoperatsiooni täidetakse päevas väike arv kordi, kuid inimene on siiski vajalik, et toorik õigel hetkel seadmesse panna, vajadusel toorik ümber pöörata või võtta valmis toode seadmest välja.

Robotjaam koosneb:

 • CNC teeninduse ja järeltöötluse robotist Fanuc R-2000iC/165F
 • Tööriistade kiirvahetussüsteemist, mis võimaldab hoida kuni 5 erinevat tööriista
 • Roboti töösektoritest erinevate operatsioonide täitmiseks
 • Pneumaatiline padrun tüüpi haarats (ingl. 3 finger gripper)
 • Madala kiirusega, suure momendiga pneumomootoriga spindel (kuni 1000 rpm)
 • Suure kiirusega pneumaatiline spindel (kuni 35 000 rpm)
 • Statsionaarne harjamisseade koos kompenseerimismehhanismiga pikisuunas detailide servadest krasside eemaldamiseks
 • Pneumaatilised magnetid detailide fikseerimiseks ja haaramisasendi muutmiseks (ingl. regrip)
 • Turvaaedadest ja turvakardinatest

Robotjaama tööala kirjeldus:

Robot Fanuc R-2000iC/165F on varustatud tööriistade kiirvahetussüsteemiga, IGUS triflex(R) RSE modulaarse tagasitõmbega kaablikõri süsteemi ja custom pealisehitusega.

Robotjaama tööala on jaotatud sektoriteks, kus toimuvad erinevad operatsioonid:

 • toorikute ja valmistoodangu ala; 
 • tööriistade vahetusmagasini ala;
 • tööoperatsioonide ala.

Tööriistade magasin võimaldab hoiustada kuni viis erinevat tööriista, mida robot on võimeline vastavalt vajadusele ise vahetama. Tööriistadest on valikus erinevad pneumaatilised seadmed: 

 • pneumaatiline padrun tüüpi haarats;
 • madala kiirusega, suure momendiga pneumomootoriga spindel (kuni 1000 rpm)
 • suure kiirusega pneumaatiline spindel (kuni 35 000 rpm)

Tööoperatsioonide alas on statsionaarne harjamisseade, mille abil eemaldatakse detailide servadest krassid. Lisaks on olemas pneumaatilised magnetid detailide ajutiseks fikseerimiseks või ümber haaramiseks ning eraldi pneumaatiline padrun tüüpi haarats detailide fikseerimiseks, kui neid on vaja töödelda roboti tööriistade abil.

Robotjaama turvasüsteem koosneb turvaaedadest, turvakardinatest ning hädaseiskamise ahelast. Robot on liidestatud Doosan CNC pingiga kasutades PROFIBUS väljavõrku.

Kogu süsteemi ülesehitus on standardiseeritud (automaatikasignaalide ahelad, kaabeldus, komponendid), mis võimaldab tulevikus nii riist- kui tarkvaralisi edasiarendusi. Samaaegselt lihtsustab standardiseeritud ülesehitus vajadusel tehnilise toe pakkumist.

Tulemus:

Teenindusrobot annab CNC seadmele oluliselt suurema tööpuhvri – kui pingiga ei esine probleeme, siis on CNC seadmel võimalik kuni vahetuse jagu (12-16 tundi) teha tööd selliselt, et operaator ei pea seadme kõrval seisma ja ootama. Toorikute seadmesse asetamise, pööramise ja välja võtmisega saab teenindusrobot hakkama kõrvalise abita. Vabanev ressurss võimaldab optimeerida töökorraldust ja kasutada inimesi suurema väärtusloome jaoks.

Robot tagab tootmiskindluse olukorras, kus sobivat tööjõudu leida / asendada on keeruline, eriti ootamatutes olukordades (haigestumised jms). 

Lahendatav tööprotsess on ka suure dissonantsiga – CNC pink ise on kallis, kuid operaatori töö on oluline kuid loomult lihtne ja seetõttu ka madala sissetulekuga, mis teeb antud protsessi ideaalseks robotiseerimise kandidaadiks.

Klient: HANZA Mechanics Tartu AS

Valdkond: TÖÖTLEV TÖÖSTUS

Töödeldavad tooted:

 • Erinevat tüüpi flants- ja võlltooted

Tehnilised andmed:

 • Toote maksimaalne kaal: 40 kg
 • Flantstooted läbimõõduga kuni 320 mm ja paksusega kuni 53 mm
 • Võlltooted pikkusega kuni 850 mm ja läbimõõduga kuni 65 mm
 • Täidetud aluse maksimaalne kõrgus: 1200 mm
 • Aluse tüüp: EUR
 • Roboti tööpiirkond on ümbritsetud turvaaiaga 
 • Tootealuste vahetamiseks on turvakardinaga määratletud turvaala.

Robotjaama ja automaatikalahenduse täidetavad tööprotsessid:

 • Toorikute haaramine ja CNC pinki paigutamine
 • Töödeldava detaili ümber pööramine – CNC pingis ühest padrunist teise söötmine
 • Toodete eemaldamine CNC pingist
 • Toodete töötlemine harjamisseadmel krasside eemaldamiseks – detail on roboti haardes
 • Toodete töötlemine töötlusseadmetega roboti küljes, detail on fikseeritud

Soovid oma tootmist efektiivsemaks muuta?

Atemixi tehaste doktorid viivad iga tehase tippvormi ja aitavad seda vormi hoida.

   Kontaktandmed
   Hinnapäringuga kiire
   Varuosa
   Tootja
   Tootekood
   Nimetus
   Kogus
   Sobib ka asendus
   jah


    Contact details
    Request is urgent
    Spare part
    Manufacturer
    Product code
    Name
    Quantity
    Substitute allowed
    yes