Katlamaja SCADA

Valio on Eesti üks suurim piimatööstus, sealhulgas Võru linna ja Tartu valla üks suurimatest tööandjatest. Ettevõte toodab ja turustab ligi 300 erinevat piima- ja juustutoodet, mis on valmistatud peamiselt Kesk- ja Lõuna-Eesti tootjate piimast. Valio tehased asuvad Valmaotsa külas Tartumaal ja Võru linnas.

Valio toodete kvaliteedi tagavad töötajate kestev väljaõpe ja oskuste arendamine, tootmise pidev kaasajastamine ja range kvaliteedijuhtimine. Tooteid eksporditakse nii Euroopasse kui ka Ameerika Ühendriikidesse.

Väljakutse:

Klient ehitas 2021. aastal uue ja modernse LNG baasil töötava katlamaja. Kuna klient juba kasutas varasematest projektidest Ignition baasil SCADA süsteemi, soovis ta liidestada ka uue katlamaja olemasolevale Ignition SCADA platvormile.

Koostöös katlamaja automaatikasüsteemi teostaja Filter Solutions OÜ-ga oli eesmärgiks visualiseerida automaatikasüsteemi teostaja poolt edastatud andmed SCADA-sse ning luua sama funktsionaalsus nagu ka lokaalsel juhtpaneelil.

Tulemus:

Klient jäi tööga rahule, kuigi teostuse aeg oli planeeritust pikem (suur töömaht, pikk ja keeruline IT liidestus). Teostasime funktsionaalsuselt toimiva lahenduse ja saime ka väga olulise kogemuse kellegi teise automaatikasüsteemi visualiseerimisel (seni oleme alati visualiseerinud ainult oma juhtsüsteeme, mis on alati kordades lihtsam, kuna info küsimine on operatiivsem, probleemide või raskuste lahendamine lihtsam jne). Pidime tegema kasutajaliidese 1:1 koopia sellisena nagu ta oli teisel firmal planeeritud, mis toimib nii nagu peab, aga mille esteetika ja kasutusmugavus võiksid olla paremad.

Klient: VALIO EESTI AS

Valdkond: KATLAMAJA SCADA

Projekti käigus teostatud tööd:

 • Seadmete kaardistus
 • Lähteinfo koondamine
 • Liidestus IT süsteemidega
 • Juhtsüsteemi visualiseerimine
 • Tegevuste dokumenteerimine

Soovid oma tootmist efektiivsemaks muuta?

Atemixi tehaste doktorid viivad iga tehase tippvormi ja aitavad seda vormi hoida.

   Kontaktandmed
   Hinnapäringuga kiire
   Varuosa
   Tootja
   Tootekood
   Nimetus
   Kogus
   Sobib ka asendus
   jah


    Contact details
    Request is urgent
    Spare part
    Manufacturer
    Product code
    Name
    Quantity
    Substitute allowed
    yes