Tehase märgspooni lao automaatikasüsteemi loomine

Estonian Plywood AS on Lemeks Grupi ja Tarmeko ühisettevõte, mis tegeleb puidu järeltöötlusega: liimpuidu, vineeri ja küttegraanulite tootmisega ning puitmajade ja mänguväljakute tootmise ja ehitusega.

Tarmeko Grupp on tegelenud puidutöötluse ja kõrgkvaliteetse mööbli tootmisega 1947.aastast. Tänapäevane Tarmeko sai alguse üheksakümnendate lõpus ning aastal 2005 loodi ettevõtte tänaseni püsiv struktuur. Tarmeko Gruppi kuulub mitmeid tütarettevõtteid, mis muuhulgas spetsialiseeruvad näiteks treispooni, vineeri, pehmemööbli ja metalltoodete tootmise valdkondades.

AS Lemeks on Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mis asutati 1993.aastal. Tänaseks on Lemeks Grupp, tegutsedes nii puidutöötlemise, metsavarumise kui ka põllumajanduse alal, arenenud Eestis üheks suurimaks tööstusettevõtteks, mille 34 tütar- ja sidusettevõtet annavad tööd enam kui 1000 inimesele Eestis, Lätis, Norras, Rootsis, Soomes, Prantsusmaal ja Suurbritannias.

Väljakutse:

Tegemist oli uusehitisega ja ainulaadse projektiga, mille käigus loodi automaatikasüsteem nn “märglao” juhtimiseks.
Lõime automaatikasüsteemi treiliinidelt toodangu vastuvõtmiseks ja spoonipakkide paigutamiseks 27 kettkonveierist koosnevasse lattu ning märgspooni transportimiseks kuivatisse. Märgspooni pakid kaaluvad kuni 5 tonni ning nende suuruste kombinatsioonid varieeruvad.

Automaatikasüsteemi keskseks osaks on kahe tõstetraaversi ning kahe tavatraaversi positsioneerimine ning juhtimine. Automaatikasüsteemi loomisel kasutasime universaalseid SICK IQG sarja induktiivandureid. Positsioneerimiseks kasutasime SICK Profinet liidestusega lasereid ning turvalisuse tagasime SICK turvakardinate ning laserskänneritega. Traaversite lokaalsed signaalid ühendasime Weidmüller UR20 hajutatud IO moodulitesse ning info jõudmine peaautomaatikakilpi on tagatud Profinet andmeside abil.
Kettkonveiereid juhitakse G120C seeria muunduritega. Projekti peale kokku on mootoreid 41. Kogu süsteemi turvaseadmeid kontrollitakse ja hinnatakse kasutades selle jaoks tööstuskontrolleri PROFIsafe funktsionaalsust.

Väljakutseks osutus töö kiire teostamine, kuna automaatikaga mitte seotud tööd viibisid. Samuti oli pingeline tööprotsesside automatiseerimine, kuna töö käigus tuli leida lahendused mitmetele nüanssidele, mis algses lähteülesandes ei kajastunud.
Keerukust lisas sarnaste, ent ometi erinevustega seadmete häälestamine: tõste- ning tavatraaversite projekteerijad olid erinevad ning lahenduste erinevuste tõttu ei olnud võimalik üks-ühele juhtimist teostada.

Tulemus:

Atemixi automaatikute poolt on loodud uus ja tänapäevane automaatikasüsteem, mis on arendatav, täiustatav ja modulaarne. Paigaldatud tänapäevased seadmed tagavad töökindluse ja muudavad rikete korral probleemide lahendamise lihtsamaks.

Klient: ESTONIAN PLYWOOD AS, VIRUVERE VINEERI TEHAS

Valdkond: PUIDUTÖÖSTUS

Projekti käigus teostatud tööd:

 • Lähteinfo koondamine
 • Automaatikaprotsessi analüüs
 • Automaatikasüsteemi projekteerimine
 • Automaatikakilbi projekteerimine ja ehitus
 • Objekti montaaž
 • PLC programmeerimine
 • HMI programmeerimine
 • Süsteemi häälestus
 • Dokumentatsiooni ja skeemide koostamine

Soovid oma tootmist efektiivsemaks muuta?

Atemixi tehaste doktorid viivad iga tehase tippvormi ja aitavad seda vormi hoida.

   Kontaktandmed
   Hinnapäringuga kiire
   Varuosa
   Tootja
   Tootekood
   Nimetus
   Kogus
   Sobib ka asendus
   jah


    Contact details
    Request is urgent
    Spare part
    Manufacturer
    Product code
    Name
    Quantity
    Substitute allowed
    yes