Mööblidetailide lakiliini automaatikasüsteem

Flexa Eesti AS on üks Euroopa edukamaid lastemööbli tootjaid. Mööbli tootmist ja arendamist juhitakse Taanis Hornsyldis juba aastast 1972. Eestis tegutseb Flexa 1994.aastast. Tootmine toimub nii Kadrinas kui ka Viru-Nigula tehases Lääne-Virumaal. Eestis toodetut müüakse üle terve maailma.

Väljakutse:

2018. aasta üks suurimaid väljakutseid oli Flexa Eesti ASi tehases mööblidetailide lakiliini seadmete tsentraalse kiiruse ja kõrguse reguleerimise automaatikasüsteemi paigaldamine. Lakiliin on 50 meetri pikkune liin, mis koosneb kokku 24 erinevast seadmest. Liini koosseisus on konveierid, lihvmasinad, värvi- ja lakikonveierid ning kuivatid. Süsteemis oli kokku 67 mootorit, millest 45 mootoril oli vaja juhtida joonkiirust ja 12 mootorit olid kõrguste reguleerimiseks.

Projekti käigus teostasime põhjaliku kaardistamise algsetele seadmetele ja kilpide juhtahelatele. Mootorid, mis varasemalt olid otsekäivitusega, varustasime sagedusmuunduritega. Paigaldasime uue automaatikajuhtkilbi, mis vastutab süsteemi tsentraalse juhtimise eest, samal ajal kui iga seadme jaoks säilis algne originaakilp. Tsentraalne kilp annab muunduritele käivituskäsu ja kiiruse. Lõime vajalikud kaabliteed ja korrastasime alles jäänud kilpide sisud.

Suurim väljakutse oli tööde teostamine liini töötamise ajal. Kogu projekti teostamise vältel tehti üks 6-tunnine seisak. Samuti lisas pinget asjaolu, et suurel hulgal kilpidest polnud skeeme ning kaardistamine toimus kilbis juhtmete järgi. Mitmete kilpide sisud olid kehvas seisus, mis lisas töödele keerukuse- ja ohufaktori. Mõnedes seadmetes oli raskendatud vajalike signaalide saamine, kuna kasutusel olid erinevad juhtahela pingevahemikud (alalis- ja vahelduvpinged, 5V, 12V, 24V, 110V, 230V).

Tulemus:

Atemixi automaatikute poolt on loodud uus ja tänapäevane automaatikasüsteem, mis on arendatav, täiustatav ja modulaarne. Paigaldatud tänapäevased seadmed tagavad töökindluse ja muudavad rikete korral probleemide lahendamise lihtsamaks.

Klient: FLEXA EESTI AS, KADRINA TOOTMINE

Valdkond: MÖÖBLITÖÖSTUS

Projekti käigus teostatud tööd:

 • Lähteinfo koondamine
 • Automaatikaprotsessi analüüs
 • Automaatikasüsteemi projekteerimine 
 • Automaatikakilbi projekteerimine ja ehitus
 • Objekti montaaž
 • PLC programmeerimine 
 • HMI programmeerimine 
 • Süsteemi häälestus
 • Dokumentatsioon ja skeemide koostamine

Soovid oma tootmist efektiivsemaks muuta?

Atemixi tehaste doktorid viivad iga tehase tippvormi ja aitavad seda vormi hoida.

   Kontaktandmed
   Hinnapäringuga kiire
   Varuosa
   Tootja
   Tootekood
   Nimetus
   Kogus
   Sobib ka asendus
   jah


    Contact details
    Request is urgent
    Spare part
    Manufacturer
    Product code
    Name
    Quantity
    Substitute allowed
    yes