Täpsel positsioneerimistehnoloogial põhinev tööstuse digitaalse juhtimissüsteemi arendus

Projekti lühikirjeldus:

Planeerimatud tööseisakud võivad tootmisettevõtetes kulutada kuni 38% kogu tööajast, ning selle rahaline kahju võib olla kuni 50 miljardit USD aastas. Paljud tootmisega seotud protsessid on läbipaistmatud, seetõttu on keerukas tõsta tootmise efektiivsust.

Kuigi paljud ettevõtted juba koguvad andmeid tootmisseadmetelt, puudub endiselt arusaam, mis toimub enne ja pärast seadme tööd. Protsesside läbipaistmatuse tõttu puudub tootmisettevõtetel ülevaade materjali ja pooltoodete teekondadest laost tootmisesse, ja tootmises ühest masinast järgmiseni. Probleemide ja seisakute puhul ei teata seega nende põhjust ja pudelikaelade väljaselgitamine on keeruline ja ajamahukas. Kui läbipaistmatuse tagajärjel valmistatakse vale spetsifikatsiooniga toode, tähendab see kulukat tagasisaatmist, kus kannatab ka kliendisuhe.

Lahenduseks vajavad tööstusettevõtted ülevaadet protsessidest reaalajas, nn digitaalset kaksikut (digital twin) oma tootmisest, varude- ja kaubavoost, mille alusel tõsta oma tegevuse efektiivsust ja tootlikkust. Seda võimaldavad kõige kvaliteetsemalt ja kuluefektiivsemalt kaasaegsed sise- ja välisruumide raadiopõhised positsioneerimistehnoloogiad Ultra Wideband (UWB) ja GNSS RTK.

Projekti eesmärk:

Luua täpsetel positsioneerimistehnoloogiatel põhinev riistvara- ja tarkvaraline lahendus tootmise- ja laondusettevõtete efektiivsuse ja tootlikkuse tõstmiseks. Lõpptoode koosneb tööstusele kohandatud UWB+GNSS RTK positsioneerimisvõrgu riist- ja tarkvarast, lisasensoorikast, ja rakendustarkvarast.

Projekti tulemus:

 • Digitaalse lao pidamine läbi toodete kaudse jälgimise – lahendus muudab kauba lattu paigutamise ja sealt leidmise senisest kiiremaks, sest kauba ja toorme asukoht on reaalajas jälgitav, samuti saab selle alusel kaupade paigutust optimeerida, kiirendades veelgi protsesse. Selle tulemusena parandatakse töötajate ja seadmete efektiivset tööaega, mis tähendab ca 8-12%-list tootlikkuse kasvu.
 • Tootmisprotsessi optimeerimine läbi inimeste, seadmete ja toorme jälgimise – lahendus muudab tootmise läbipaistvaks võimaldades leida ja likvideerida ebaefektiivseid tegevusi, ennetada tootmisseisakuid ja jälgida toodangu kvaliteeti. Lahendus võimaldab tõsta tootlikkust ca 10-20% tänu jälgitavatele protsessidele, mis hõlmavad kõiki toiminguid alates toorme sissetulekust kuni kauba väljasaatmiseni.

Projekti kestus: 01.02.2021 – 30.06.2023

Toetuse summa: 499 990 EUR

Soovid oma tootmist efektiivsemaks muuta?

Atemixi tehaste doktorid viivad iga tehase tippvormi ja aitavad seda vormi hoida.

   Kontaktandmed
   Hinnapäringuga kiire
   Varuosa
   Tootja
   Tootekood
   Nimetus
   Kogus
   Sobib ka asendus
   jah


    Contact details
    Request is urgent
    Spare part
    Manufacturer
    Product code
    Name
    Quantity
    Substitute allowed
    yes