TEHTUD TÖÖD

CNC pingi teenindamise ja detailide järeltöötluse robotjaam

Puidutööstuse detailide töötlemise robotjaam

Automatiseeritud pakkeliin koos robotjaamaga

Toidutööstuse palletiseerimise robotjaam

Sõrmjätkuliini söötmise karussell

Tehase märgspooni lao automaatikasüsteemi loomine

Veemajandusettevõtte uus tsentraalne SCADA süsteem

Toiduainetööstuse SCADA

Betooniliini SCADA

Saepurupunkrite IoT lahendus

Katlamaja SCADA

Külmajaama SCADA süsteem ja automaatika uuendamine

Klaasilao tarkvara

Külmajaama automaatikasüsteemi ja Scada loomine

Täpsel positsioneerimistehnoloogial põhinev tööstuse digitaalse juhtimissüsteemi arendus

Pakilammutaja ehk destackeri uus automaatikasüsteem

Mööblidetailide lakiliini automaatikasüsteem

Pelletiliini automaatika

Külmajaama jäävannide automaatikasüsteem

Reoveekanalipumpla automaatika

Pesupulbri doseerimisliini uus automaatikasüsteem

Nõo reoveepuhasti

Bystronic klaasilao automaatikasüsteemi uuendamine

Tarbeveepumpla ja filtrite juhtimise uus automaatikasüsteem

Juustutööstuse külmajaama ja ladude visualiseerimine

Autonoomsed 4G andmeside ja keskse liidesega silode nivoode mõõtesüsteem

Klaasilao automaatikasüsteemi uuendamine

Rafineerimistehase käikulaskmine ja Scada

Autoklaavide jääksoojuse taaskasutus

Teravilja käitluskompleksi automaatika

Varasemad tööd

PEAMISED VALDKONNAD

Toiduainetööstus

Puidu- ja paberitööstus

Klaasitööstus

Põllumajandus

Energiatööstus

Keemiatööstus

TEIE IDEID AITAB TEOSTADA

Soovid oma tootmist efektiivsemaks muuta?

Atemixi tehaste doktorid viivad iga tehase tippvormi ja aitavad seda vormi hoida.

   Kontaktandmed
   Hinnapäringuga kiire
   Varuosa
   Tootja
   Tootekood
   Nimetus
   Kogus
   Sobib ka asendus
   jah


    Contact details
    Request is urgent
    Spare part
    Manufacturer
    Product code
    Name
    Quantity
    Substitute allowed
    yes