Autoklaavide jääksoojuse taaskasutus

AS Salvest on 1946. aastast Tartus tegutsev tugevate traditsioonidega Eesti toiduainetööstus. Ettevõtte jaoks on oluline oma tootmises kasutada võimalikult palju kodumaist toorainet ning arendada tooteid ja ka tootmist.

Projekt „Autoklaavide jahutusvee ja jääksoojuse taaskasutus ressursside optimeerimise eesmärgil“ viidi ellu KIK´i kaasfinantseeringul.

Väljakutse:

AS Salvest toiduainete töötlemise eripära tingib valmistoodangu termiline töötlemine autoklaavides. Tulenevalt tootmisprotsessist, kus tooted kas steriliseeritakse või pastöriseeritakse, kulub protsessile märkimisväärne kogus energiat ja jahutamiseks puurkaevu vett. Peale jahutusprotsessi suunatakse soe vesi kanalisatsiooni. Projekti käigus tuli leida lahendus, kuidas jahutusprotsessis tekkinud sooja vett koguda ja tagasi tootmisesse suunata.

Tulemus:

Uus süsteem võimaldab toodete jahutamisel tekkiva sooja vee võtta taaskasutusele tootmise tarbeveena.  Aastane keskmine soojusenergia kokkuhoid on 480 MWh ning põhjavee tarbimine väheneb sellest tulenevalt ca 23 000 kuupmeetrit. Projekt on jätkusuutlik ja peaks ära tasuma kahe ja poole aastaga.

Kõik sai teostatud projektikohaselt. Tulemus sai oodatust isegi parem, sest alguses tehtud arvutused olid tagasihoidlikud.

Klient: SALVEST AS

Koostöö: FILTER AS
Valdkond: TOIDUAINETÖÖSTUS

Projekti käigus teostatud tööd:

 • Automaatikasüsteemi projekteerimine
 • PLC programmeerimine
 • Ignition SCADA integreerimine
 • Kilbiehitus
 • Installatsioonitööd
 • Seadistamine
 • Dokumentatsiooni koostamine
 • Soojusenergia ja vee hulga aruannete väljastamine

Soovid oma tootmist efektiivsemaks muuta?

Atemixi tehaste doktorid viivad iga tehase tippvormi ja aitavad seda vormi hoida.

   Kontaktandmed
   Hinnapäringuga kiire
   Varuosa
   Tootja
   Tootekood
   Nimetus
   Kogus
   Sobib ka asendus
   jah


    Contact details
    Request is urgent
    Spare part
    Manufacturer
    Product code
    Name
    Quantity
    Substitute allowed
    yes