Külmajaama automaatikasüsteemi ja Scada loomine

Cristella on Baltimaade üks suurim sügavkülmutatud pagari- ja kondiitritoodete valmistaja ning ühtlasi ka Võru linna suurim tööandja. Tehase aastane tootmismaht on ligi 7 800 000kg ning toodang jõuab lisaks Eestile ka teistesse Baltimaadesse, Skandinaaviasse, Poola, Venemaale ja mujale

Enam kui 100-aastase ajalooga Cristella VT OÜ teeb pidevalt investeeringuid nii tööjõudu kui ka kaasaegsetesse tootmisseadmetesse. Fookuse seadmine külmutatud pagaritoodetele võimaldab korraga valmistada suuremaid koguseid ning kasutada toorainet, seadmeid ja teisi tootmisressursse efektiivsemalt.

Väljakutse:

Tegemist oli täiesti uue ehitisega. Projekti käigus tegime tihedat koostööd Kryos AS-iga, kellega koos valisime parimad võimalikud seadmed. Külmajaama eesmärk on jahutada kahte šokikülmutustunnelit, kaablite teekond tunneliteni oli vastavalt 120 ja 160 meetrit.

Lõime kilbiruumi vajalikud kaabliteed ja seadmetele kinnitused. Paigaldasime tunnelite lähedusse jaotuskilbid, mille sees on Siemens ET200SP hajutatud IO moodulid. Ühendasime kõik lokaalsed signaalid laiendusmoodulitesse ja Profinet andmeside kaudu jõuab info peaautomaatikakilpi. Süsteemis on kaks NH3 kompressorit, mida juhivad kaks G120C seeria 200kW sagedusmuundurit. Süsteemi juhtimise lahenduse lõime funktsionaalse Ignition SCADA keskkonna abil, mis võimaldab protsesse jälgida, juhtida ja vajadusel teha parameetrite muudatusi. Alarmide operatiivse edastuse lahendasime SMS-idega.

Töö muutis keerukaks külmatarbijate ehk külmatunnelite kaugus peakilbist, kuna kaablid tuli vedada kaugele. Võrdlemisi pikk distants peakilbi ja hajutatud moodulite vahel oli raskendavaks asjaoluks, kuid lahendasime olukorra jagades teekonna sektoriteks ja seejärel kasutasime signaali võimendavaid seadmeid.

Tulemus:
Ehitasime tänapäevase automaatikasüsteemi, mis on modulaarne ning lihtsasti arendatav ja täiustatav. Tänapäevased automaatikaseadmed tagavad süsteemi töökindluse ja rikete korral on probleeme lihtsam lahendada.

Tänu meie panusele on kliendil olemas igal hetkel kohalik, eestikeelne tugi ja võimalus süsteemi ka tulevikus arendada ja täiustada. Uus automaatikasüsteem on komplekteeritud uutest ja tänapäevastest komponentidest. Süsteemi loogika on loodud võttes arvesse kõiki protsessiga seotud nüansse, eesmärgiks on tagada maksimaalne uptime (erinevad pumbad ja elemendid ahelates on dubleeritud, mis tähendab, et näiteks ühe pumba rikke korral võtab töö üle varupump). Tänu Ignition SCADA platvormi veebipõhisele haldusliidesele on kliendil võimalik näha süsteemi olekut, graafikuid ja logisid kõikjal viibides.

Klient: CRISTELLA VT OÜ, VÕRU TOOTMINE

Koostöö: KRYOS AS
Valdkond: KÜLMAENERGIA TOOTMINE

Projekti käigus teostatud tööd:

 • Lähteinfo koondamine
 • Automaatikaprotsessi analüüs
 • Automaatikasüsteemi projekteerimine
 • Automaatikakilbi projekteerimine ja ehitus
 • Objekti montaaž
 • PLC programmeerimine
 • HMI programmeerimine
 • SCADA programmeerimine
 • Süsteemi häälestus
 • Dokumentatsiooni ja skeemide koostamine

Soovid oma tootmist efektiivsemaks muuta?

Atemixi tehaste doktorid viivad iga tehase tippvormi ja aitavad seda vormi hoida.

   Kontaktandmed
   Hinnapäringuga kiire
   Varuosa
   Tootja
   Tootekood
   Nimetus
   Kogus
   Sobib ka asendus
   jah


    Contact details
    Request is urgent
    Spare part
    Manufacturer
    Product code
    Name
    Quantity
    Substitute allowed
    yes