Hegla klaasilao tarkvara

Saint Gobain Glass Estonia SE kuulub Saint-Gobain Sekurit International koosseisu, mis on juba enam kui 350 aastat pakkunud uuenduslikke klaasitooteid. Eesti turul tegutsetakse juba alates 1989. aastast. Ettevõte tegeleb klaaspakettide ja karastatud klaasi tootmisega. Samuti toodetakse, müüakse ja paigaldatakse autode esi- ja küljeklaase.

Väljakutse

Seoses klaasilao automaatikasüsteemi renoveerimise ja uue juhtsüsteemi paigaldusega soovis klient realiseerida võimaluse, et saada kvantitatiivset infot klaasilao töötulemuste kohta. Selleks teostasime süsteemi OEE (overall equipment effectiveness) lahenduse.

Tarkvaralahenduse ülesandeks on tööprotsesside jaoks olulise info hankimine, edastamine ja talletamine, et hiljem tööprotsessi või finantstulemusi analüüsida.

Tulemus:

SCADA süsteem on ühenduses klaasilao juhtkontrolleriga, mis väljastab klaasilao kraana hetkeolekud ning selle baasil arvutatakse välja ajalised ja protsentuaalsed osakaalud, mis hetkel mis toimingut klaasiladu täitis. Süsteem võimaldab näha ajas ülevaadet ning kuvada ka vahetuste töötulemusi.

Klient: AS SAINT-GOBAIN 

Valdkond: KLAASITÖÖSTUS

Projekti käigus teostatud tööd:

 • Lähteinfo koostamine
 • Automaatikaprotsessi analüüs
 • SCADA lahenduse projekteerimine
 • Objekti montaaž
 • Süsteemi häälestus ja testimine
 • Dokumentatsiooni ja skeemide koostamine

Soovid oma tootmist efektiivsemaks muuta?

Atemixi tehaste doktorid viivad iga tehase tippvormi ja aitavad seda vormi hoida.

   Kontaktandmed
   Hinnapäringuga kiire
   Varuosa
   Tootja
   Tootekood
   Nimetus
   Kogus
   Sobib ka asendus
   jah


    Contact details
    Request is urgent
    Spare part
    Manufacturer
    Product code
    Name
    Quantity
    Substitute allowed
    yes