Emajõe Veevärk AS – Nõo reoveepuhasti

AS Emajõe Veevärk-i eesmärk on tagada pikaajaliselt jätkusuutlik veeteenus lähtudes ressursside säästliku kasutamise põhimõtetest, et pakkuda elanikkonnale paremat ja kvaliteetsemat ühisveevärgi ning kanalisatsiooni teenust. EVV osutab kvaliteetset veeteenust 5 maakonnas, 105 asulas.

Emajõe Veevärk soovib olla veemajanduse alase teadlikkuse tõstja ja regionaalse vee-ettevõtluse arvamusliider ning ühinenud omavalitsuste veemajanduse kompetentsikeskus. Koostöös omavalitsuste ja teiste veemajandusettevõtetega soovitakse edendada äritegevusega koos käivat sotsiaalmajanduslikku regionaalarengut.

Väljakutse:

Nõo reoveepuhasti on 2000. aastate alguses ehitatud reoveepuhasti, mis teenindab ümbritsevat piirkonda. Alates ehitamisest on automaatikasüsteem säilinud sellisena nagu ta algselt valmis tehti ning tänaseks päevaks oli süsteem amortiseerunud. Süsteem koosnes mitmest erinevast kilbist, komponendid olid väsinud  ning töökindluse parandamise huvides oli vajalik automaatikasüsteemi renoveerimine.

Samuti puudus eelnevalt Nõo reoveepuhasti kaugjälgimise ja kaugjuhtimise võimalus. Renoveerimise eesmärgiks oli luua uus automaatikasüsteem, et see siis omakorda liidestada EVV uue SCADA-ga.

Milliseid probleeme Atemix töö käigus lahendas?

Töö käigus kontrollisime üle kõik objektid ja muutujad ning nende olulisuse süsteemis. Kui varasemal kaasnes iga häirega tehniku külastus objektile, siis nüüd saab sisendinfo põhjal otsustada kas tegemist on kaugteel lahendatava probleemiga või tuleb selle lahendamiseks kohale minna.

Süsteemi ligipääsetavus oli piiratud kahele VPN ühendusele. Laiendasime süsteemi ligipääsetavust nii, et igal tehnikul on oma tahvel piirkonna infoga, millele on ligipääs kõikjalt tagatud ja millele saab oma töös tugineda.

Ehitasime uue süsteemi üles avatud arhitektuuriga ja põhinedes dokumenteeritud infole. See võimaldab kliendil soovi korral tellida süsteemi arendus- ja hooldustöid erinevatelt teenusepakkujatelt. Tegime kindlaks, et igal objektil ja seadmel oleksid vajalikud litsentsid, ligipääsud ja dokumentatsiooni põhialused.

Tulemus:

Töö õnnestus, Nõo RVP eest vastutav operaator, kes on selle eest hoolitsenud ligi 20 aastat, oli väga rahul. Emajõe Veevärgi esindajad olid samuti väga rahul töö kiiruse ja kvaliteediga. Tänu põhjalikule ettevalmistusele teostasime ülemineku uuele süsteemile ära ühe päeva sees ca 10 tunniga.

Klient: AS EMAJÕE VEEVÄRK

Valdkond: VEEMAJANDUS

Projekti käigus teostatud tööd

 • Olemasoleva automaatikasüsteemi kaardistamine
 • Uue automaatikasüsteemi projekteerimine
 • Automaatikasüsteemi ehitus
 • Montaažitööd objektil
 • Reoveepuhasti automaatika liidestamine tsentraalsesse SCADA süsteemi

Soovid oma tootmist efektiivsemaks muuta?

Atemixi tehaste doktorid viivad iga tehase tippvormi ja aitavad seda vormi hoida.

   Kontaktandmed
   Hinnapäringuga kiire
   Varuosa
   Tootja
   Tootekood
   Nimetus
   Kogus
   Sobib ka asendus
   jah


    Contact details
    Request is urgent
    Spare part
    Manufacturer
    Product code
    Name
    Quantity
    Substitute allowed
    yes