Teravilja käitluskompleksi automaatika

Aru Põllumajandus on Eesti kapitalil põhinev ning enam kui 20 aastat tegutsenud ettevõte, mis omab kaasaegset tootmistehnikat ja masinaparki. Autod ja põllutöömasinad on soetatud eelkõige oma ettevõtete vajaduste rahuldamiseks, kuid veo- ja niitmisteenust pakutakse ka väljapoole.
Ettevõtte kasutatavad põllumaad on enam kui 3300 ha. Aru Põllumajanduse viljakuivati, laohooned, masinapark ja kontor asuvad Hulja alevikus, Kadrina vallas.

Väljakutse:

Seoses teravilja punkerlao suurenemisega oli vaja luua uuendatud kompleksile kogumahuga enam kui 10 000 m3 täisautomaatne juhtimine. Vana juhtimissüsteem ei olnud ühtne ning oli vastavalt seadmete lisandumisele jaotunud 11 jaotus- ning automaatikakilbi vahel. Uue süsteemi juhtimine, seadistamine ja jälgimine pidi olema võimalik tahvelarvutilt ja SCADAst. SCADA süsteem pidi olema võimeline logima kõiki tehnilisi ja protsessi parameetreid ning saatma välja hoiatus- ja häireteated.

Tulemus:

Projekti tulemusena on teraviljakompleksi seadmed ühes terviklikus süsteemis, mille seadistamine, juhtimine ja jälgimine on võimalik nii objektil kui ka kaugelt SCADA-st. Kokku üle 450 IO-signaali ning juhitakse 81 mootorit, millest kriitilisematel on jõuahelas IO-Link tehnoloogial põhinevad monitoorimisseadmed. Operaatoritel on täielik ülevaade kõikidest punkritest ning toimuvatest protsessidest. SCADA keskkonnas on võimalik jälgida kõiki süsteemi parameetreid ning logisid.

Tänu ühtsele SCADA süsteemile on oluliselt vähenenud inimfaktorist tingitud vead ning nüüd on võimalik paari nädala jooksul koolitada uusi töötajaid, mis vana ja laiali pillutatud süsteemi puhul oli mõeldamatu.

Klient: ARU PÕLLUMAJANDUSE OÜ

Koostöö: TATOLI AS
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS

Projekti käigus teostatud tööd:

 • Automaatikalahenduse projekteerimine
 • PLC ja HMI programmeerimine
 • IO-Link seadmete integreerimine
 • Ignition SCADA programmeerimine
 • Automaatikakilpide projekteerimine ja ehitus
 • 5-meetri pikkuse 630A latistiku koostamine Siemens Busbar süsteemi jaoks
 • Objekti montaaž (kaabliteed, kaablid, kilbid, Profinet liidesega sagedusmuundurid)
 • Häälestamine
 • Dokumentatsiooni ja skeemide koostamine

Soovid oma tootmist efektiivsemaks muuta?

Atemixi tehaste doktorid viivad iga tehase tippvormi ja aitavad seda vormi hoida.

   Kontaktandmed
   Hinnapäringuga kiire
   Varuosa
   Tootja
   Tootekood
   Nimetus
   Kogus
   Sobib ka asendus
   jah


    Contact details
    Request is urgent
    Spare part
    Manufacturer
    Product code
    Name
    Quantity
    Substitute allowed
    yes