Toiduainetööstuse SCADA

AS Salvest on 1946. aastast Tartus tegutsev tugevate traditsioonidega Eesti toiduainetööstus. Ettevõtte jaoks on oluline oma tootmises kasutada võimalikult palju kodumaist toorainet ning arendada tooteid ja ka tootmist.

Milline oli väljakutse?

Toiduainetööstus on keeruline valdkond ning selle korrektseks toimimiseks peavad kõik alamprotsessid laitmatult toimima. Toiduainetööstuses on oluline omada selget ja kvantitatiivset ülevaadet kõigest: alustades siseneva toorme kogusest ja kvaliteedist kuni erinevate seadmete olekute ja tööparameetrite ja kogu tehase vee- ja energiahulga kogukulu kohta.

Salvest on Lõuna-Eesti üks suurim toiduainetööstus ja järjepideva arengu tulemusel on tootmisesse tekkinud aina enam modernseid ja tarku seadmeid, millelt on oluline saada infot, et tootmisprotsesse planeerida, parendada ja analüüsida.

Kliendi jaoks on oluline, et erinevad lisanduvad uued infrastruktuuri või liinide sõlmed edastaksid infot laborantidele, tootmisplaneerijatele, logistikutele ja tehnilisele teenistusele. Selle info talletamiseks ja edastamiseks on oluline toimiv ja võimekas SCADA süsteem.

Milline on SCADA tarkvaralahendus?

Salvesti tehase SCADA koosneb paljudest erinevatest sõlmedest – liinid, üksikud seadmed ja üksikud kontrollerid, mis on paigaldatud erineval kujul edastatavate andmete kogumise eesmärgil.

Teatud juhtudel SCADA jälgib toorandmeid ja töötleb või kalkuleerib nende baasil mingid tulemid. Samuti kuvab ja salvestab SCADA infot siis, kui vajalikud arvutused teostatakse ära tootmisseadmetes, et seda oleks võimalik tagasiulatuvalt graafikutest ja tabelitest vaadata.

Salvesti tehase SCADA iseärasus on see, et SCADA-sse on sisse ehitatud mitmete aruannete genereerimise võimekus, mille põhjal hinnatakse tootmis- ja haldusprotsesse.

Tulemus:

SCADA lahendus täitis kliendi seatud eesmärgi võimaldades tootmisandmeid visualiseerida ja talletada ning nende baasil aruandeid genereerida, et tootmistegevusi optimeerida ja tootmisefektiivsust tõsta. Tegemist oli loomise hetkel võimeka ja funktsionaalse lahendusega.

Töö- ja tootmismetoodika muutumisel ajas on tekkinud olukordi, kus lahendus vajab ajakohastamist, et vastata uutele nõuetele standardiseeritavuse ja skaleeritavuse osas. 

Klient: SALVEST AS

Valdkond: TOIDUAINETÖÖSTUS

Projekti käigus teostatud tööd:

 • Lähteinfo koondamine
 • Tootmisprotsesside ja seadmete kaardistus
 • SCADA kontseptsiooni loomine
 • disainilahenduse väljatöötamine
 • tegevuste dokumenteerimine
 • kaardistatud objektide SCADA-sse visualiseerimine

Soovid oma tootmist efektiivsemaks muuta?

Atemixi tehaste doktorid viivad iga tehase tippvormi ja aitavad seda vormi hoida.

   Kontaktandmed
   Hinnapäringuga kiire
   Varuosa
   Tootja
   Tootekood
   Nimetus
   Kogus
   Sobib ka asendus
   jah


    Contact details
    Request is urgent
    Spare part
    Manufacturer
    Product code
    Name
    Quantity
    Substitute allowed
    yes