Veemajandusettevõtte uus tsentraalne SCADA süsteem

AS Emajõe Veevärk osutab kvaliteetset veeteenust 5 maakonnas, 105 asulas. Ettevõtte eesmärgiks on tagada pikaajaliselt jätkusuutlik veeteenus lähtudes ressursside säästliku kasutamise põhimõtetest, et pakkuda elanikkonnale paremat ja kvaliteetsemat ühisveevärgi ning kanalisatsiooni teenust.

Emajõe Veevärk soovib olla veemajanduse alase teadlikkuse tõstja ja regionaalse vee-ettevõtluse arvamusliider ning ühinenud omavalitsuste veemajanduse kompetentsikeskus. Koostöös omavalitsuste ja teiste veemajandusettevõtetega soovitakse edendada äritegevusega koos käivat sotsiaalmajanduslikku regionaalarengut.

Väljakutse:
Kliendi soov oli kaasajastada olemasolev SCADA süsteem. Lähtudes soovitud lõppeesmärgist töötasime koostöös välja kliendi vajadustele vastava lahenduse.

Projekti algfaasis oli meil ca 1 kuu, et saada kätte projekti teostamiseks vajalik lähteinfo. Esialgu puudus selge arusaam, kuidas on üles ehitatud süsteemi osad – võrk, serverid, kaughaldusvõrk, mistõttu oli olemasolevast SCADA süsteemist info leidmine keeruline.

Töö tegi keerulisemaks ka selle maht. Kokku oli ca 250 objekti, millest oli vaja andmed kätte saada ja viia üle uude SCADA süsteemi.

Võtsime eesmärgiks luua dokumenteeritud infole tuginev modulaarne SCADA süsteem, mis on struktureeritud, standardiseeritud, piiramatu kasutajate arvuga ja ligipääsetav ka mobiilsetest seadmetest.

Milliseid probleeme Atemix töö käigus lahendas?

Töö käigus kontrollisime üle kõik objektid ja muutujad ning nende olulisuse süsteemis. Kui varasemal kaasnes iga häirega tehniku külastus objektile, siis nüüd saab sisendinfo põhjal otsustada kas tegemist on kaugteel lahendatava probleemiga või tuleb selle lahendamiseks kohale minna.

Süsteemi ligipääsetavus oli piiratud kahele VPN ühendusele. Laiendasime süsteemi ligipääsetavust nii, et igal tehnikul on oma tahvel piirkonna infoga, millele on ligipääs kõikjalt tagatud ja millele saab oma töös tugineda.

Ehitasime uue süsteemi üles avatud arhitektuuriga ja põhinedes dokumenteeritud infole. See võimaldab kliendil soovi korral tellida süsteemi arendus- ja hooldustöid erinevatelt teenusepakkujatelt. Tegime kindlaks, et igal objektil ja seadmel oleksid vajalikud litsentsid, ligipääsud ja dokumentatsiooni põhialused.

Tulemus:

 1. Piiramatu arv samaaegselt sisse logitud kasutajaid, muutujaid ja ühendusi
 2. Mobiilne ligipääs andmetele kõikjalt läbi Ignition Perspective lahenduse
 3. Standardiseeritud andmed ja visuaalne liides kõigil objektidel

Meie kontseptsioon oli luua kaks keskkonda, mis tähendab, et SCADA kui selline on terviklik süsteem, mille moodustavad kaks eraldiseisvat SCADA keskkonda – Ignition Perspective projekt on mobiilsete seadmete ja veebibrauseri kaudu kasutamiseks ning Ignition Vision projekt on täiemahuline SCADA keskkond, mida saab kasutada ainult arvutis, kuid see võimaldab teha kõike, mida SCADA-s peab saama teha, alustades juhtimisest ja parameetrite muutmisest, andmete analüüsist kuni raportiteni jms välja.

Meie loodud SCADA süsteem tugineb täielikult dokumenteeritud infole. Kui mingit muutujat oli ka ainult üks, võtsime seda standardiseeritud elemendina. Tänu sellisele lähenemisele saime luua süsteemi, mis ei tugine individuaalsetele lahendustele vaid modulaarsusele.

Millised on uue SCADA süsteemi suurimad kasud kliendile?

Loodud SCADA süsteem võimaldab nüüdsest AS Emajõe Veevärgil ilma kasutajapiiranguteta SCADA keskkonda läbi mobiiliseadmete kasutada. Varasemalt kasutati SCADA-t läbi VNC Vieweri ning kuna oli füüsiliselt ainult kaks operaatori arvutit, siis samaaegselt sai SCADA-t kasutada ainult kaks inimest.

Tänase süsteemi suurim väärtus on info usaldusväärsus. Probleemide ilmnemisel saavad asjassepuutuvad isikud häireteavituse ning nende põhjal otsustada, kas probleem on lahendatav kaugteel või nõuab objektile väljasõitu.

SCADA võimaldab olulist ressursi kokkuhoidu väljasõitudelt, mida saab vältida. Tänu täpsele infole objektilt on probleemi loomus tuvastatav kaugteel ning iga mure ei nõua kohapealset sekkumist.

Tänu süsteemi modulaarsusele, avatud arhitektuurile ja korrektsele dokumentatsioonile on kliendil vabadus süsteemi laiendamiseks, hoolduseks ja täiendamiseks kasutada vabalt valitud teenusepakkuja teeneid.

Klient: AS EMAJÕE VEEVÄRK

Valdkond: VEEMAJANDUS

Projekti käigus teostatud tööd:

 • Hankisime kõik vajalikud ligipääsud, serverid, litsentsid
 • Võtsime andmed vanast SCADA-st, mille põhjal saime tuvastada seoseid ja seaduspärasusi
 • Lõime kontseptsiooni, mis suudaks tagada kliendi jaoks vajaliku funktsionaalsuse ja täita tingimusi
 • Kaardistasime 250 objekti – selle käigus tuvastasime iga muutuja vajalikkuse, funktsionaalsuse, omaduse ja eesmärgi. Muutujad varieerusid objektide põhjal alates 30st kuni 300ni. Oli ka kattuvaid objekte, kuid vaatamata sellele oli tegemist väga mahuka tööga
 • Töötasime välja täiesti uue disainilahenduse, presenteerisime ja kinnitasime kliendiga
 • Kogu projekti vältel talletasime ja dokumenteerisime oma tegevust
 • Visualiseerisime kõik kaardistatud objektid uude SCADA-sse
 • Koostasime standardid objektide liidestamiseks SCADA-ga

“Koostöö AS Emajõe Veevärgiga oli sujuv ja viljakas, kuna klient aitas meil luua arusaamise veemajanduse valdkonna toimimise mehhanismidest ja andis projekti käigus teostatavatele töödele jooksvalt konstruktiivset tagasisidet. See võimaldas koostöös luua just sellised lahendused, mis vastasid Emajõe Veevärgi lõppeesmärgile – muuta SCADA süsteem reaalselt kasutajasõbralikumaks ja oma tööprotsesse optimeerida. Oleme saadud kogemuse ja koostöö eest väga tänulikud.”

Mikk_Atemix

Mikk Varik
Atemixi tegevjuht

Soovid oma tootmist efektiivsemaks muuta?

Atemixi tehaste doktorid viivad iga tehase tippvormi ja aitavad seda vormi hoida.

   Kontaktandmed
   Hinnapäringuga kiire
   Varuosa
   Tootja
   Tootekood
   Nimetus
   Kogus
   Sobib ka asendus
   jah


    Contact details
    Request is urgent
    Spare part
    Manufacturer
    Product code
    Name
    Quantity
    Substitute allowed
    yes